Jaunumi

Drukāt
PDF

Par RNP Klientu apkalpošanas centru darba laiku Lieldienās

PulkstenisRNP Klientu apkalpošanas centru darba laika izmaiņas svētku dienās:

RNP iecirkņos:

      • 2014.gada 17.aprīlī no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00;
      • 2014.gada 30.aprīlī no plkst. 08.30 līdz plkst. 15.00.

Rīgas klientu centrā, Brīvības ielā 49/53, Rīgā:

      • 2014.gada 17.aprīlī un 30.aprīlī no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00;
      • 2014.gada 19.aprīlī un 2. un 3.maijā - slēgts.
Drukāt
PDF

SIA "Rīgas meži" konsultē RNP darbiniekus apstādījumu uzturēšanā

apmacibaŠā gada 9. aprīlī Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas meži” daļas Dārzi un parki speciālisti pēc pašvaldības namu apsaimniekošanas uzņēmuma „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) lūguma Spodrības mēneša ietvaros veica savstarpēju pieredzes apmaiņu un konsultācijas apstādījumu sakopšanas, teritoriju labiekārtošanas un uzturēšanas jautājumos.

Apmācību praktisko nodarbību seminārs un paraugdemonstrējumi apstādījumu sakopšanā notika RNP apsaimniekojamajā teritorijā Malienas ielā 1, Rīgā. Tika apskatītas veicamā darba metodes, agrotehniskie pasākumi un izmantojamo rokas un motorinstrumentu pielietojums. Semināra dalībnieki varēja uzzināt par teritoriju apsaimniekošanā izmantojamām darba metodēm un profesionālo instrumentu iespējām, veicamo darbu racionalizāciju, kā arī paši izmēģināt praksē šo instrumentu iespējas.

Drukāt
PDF

RNP Spodrības mēnesī aicina klientus piedalīties apkārtējās vides sakopšanā

Spodribas menesisSIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) Spodrības mēneša ietvaros aicina savus klientus piedalīties vides sakopšanas darbos, piedāvājot iespēju atbrīvoties no sadzīves, lielgabarīta un bioloģiskajiem atkritumiem par ievērojami samazinātu maksu – līdz pat 70 %.

Rūpējoties gan par dzīvojamo māju apkārtējo vidi, gan par pilsētvidi kopumā, RNP sadarbībā ar Rīgas pašvaldības izpilddirekcijām līdz šā gada 30. aprīlim dažādos Rīgas apkaimēs noteiks atsevišķas vietas atkritumu novietošanai, kā arī papildus uzstādīs konteinerus atkritumu izvešanas nodrošināšanai.

Drukāt
PDF

RNP noregulējis māju siltumapgādes sistēmu darbību atkarībā no āra gaisa temperatūras

apkureSIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) sadarbībā ar a/s „Rīgas siltums” 2013./2014.gada apkures sezonā veicis būtiskas izmaiņas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumapgādes sistēmu automatizēto siltummezglu iestatījumos, kā rezultātā masveidīga apkures atslēgšana turpmāk RNP pārvaldāmajās mājās vairs nebūs nepieciešama.

Izmaiņas dzīvojamo māju siltummezglu iestatījumos nodrošina siltuma padeves automātisku regulēšanu – tiklīdz āra gaisa temperatūra sasniedz +10°C, mājas siltumapgādes sistēma automātiski pārtrauc siltuma piegādi radiatoriem dzīvokļos un kāpņu telpās, savukārt temperatūrai samazinoties zem + 10°C, radiatoriem tiek atjaunota siltuma piegāde.

Drukāt
PDF

RNP izstādes ietvaros sniedz studentiem karjeras izvēles konsultācijas

RTUKarjerasDienas2014Šodien, 2014.gada 20. martā, izstādes „RTU Karjeras diena 2014” ietvaros darbojas SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) stends, kur iespējams saņemt karjeras izvēles konsultācijas. 

Aicinām studentus un citus interesentus apmeklēt RNP stendu un uzdot visus interesējošos jautājumus par karjeras iespējām pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā!