rnp
LV RU

Atklātie konkursi

 

Juridiskās pārvaldes Iepirkumu nodaļa atrodas

Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

periodā no 01.10.2018. - 31.10.2018.  

plāno izsludināt šādus iepirkumus:

Iepirkuma priekšmets
 
 

Visu iepirkuma dokumentāciju ir iespējams saņemt Word formātā, sazinoties ar attiecīgā iepirkuma kontaktpersonu.

 Izsludināšanas datums

Identifikācijas Nr.

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma dokumenti

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

21.03.2019.

SIA RNP 2019/17

Gaismu emitējošo diožu (LED) gaismekļu iegāde

NOLIKUMS 

2.pielikums_Tehniskā specifikācija - tehniskais piedāvājums

5.pielikums Līguma projekts

23.04.2019.     

plkst. 10:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

12.03.2019.

SIA RNP 2019/19

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Hanzas ielā 8, Rīgā

NOLIKUMS 

7.pielikums Līguma projekts

03.04.2019.     

plkst. 15:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

05.03.2019.

SIA RNP 2019/4

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Kalnciema ielā 106, Rīgā

Nolikums

7.pielikums Līguma projekts 

    27.03.2019.     

plkst. 10:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

05.03.2019.

SIA RNP 2019/3

 Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ogres ielā 10, Rīgā

NOLIKUMS 

7.pielikums Līguma projekts 

Atbilde

27.03.2019.     

plkst. 15:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

28.02.2019.

SIA RNP 2019/11

 Elektroenerģijas iegāde 

NOLIKUMS (konsolidēts)_14.03.2019.

 

Līguma projekts 1.daļai (konsolidēts) 14.03.2019.

 

Līguma projekts 2.daļai (konsolidēts) 14.03.2019.

 

Līguma 4.pielikums rēķina pārskata paraugs

Objektu saraksts administratīvajam telpām 

Objektu saraksts dzīvojāmam mājām

8.pielikums Rēķinu apmaksas piemērs

Atbildes

 

04.04.2019.

plkst. 11:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

27.02.2019.

SIA RNP 2019/15

Kanalizācijas, karstā un aukstā ūdensvadu cauruļvadu nomaiņu

 

NOLIKUMS

3.pielikums Tehniskais - finanšu piedāvājums

 

 

     26.03.2019.     

plkst. 10:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

14.02.2019.

SIA RNP 2019/6

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Patversmes ielā 22 k-2, Rīgā

NOLIKUMS

 

Līguma projekts

12.03.2019.

   plkst. 11:00             Piedāvājumus var iesniegt elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

11.02.2019.

SIA RNP 2019/14

Ceļa zīmju iegāde, saskaņošana un uzstādīšana

Nolikums

 

Finanšu piedāvājums

05.03.2019.

   plkst. 11:00             Piedāvājumus var iesniegt elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

11.02.2019.

SIA RNP 2019/2

Transportbetona iegāde

Nolikums

2.pielikums Tehniskā specifikācija, tehniskais - finanšu piedāvājums

 

4.pielikums Līguma projekts

19.03.2019.

   plkst. 11:00             Piedāvājumus var iesniegt elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

 
05.02.2019. SIA RNP 2018/105 Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Kvēles ielā 35, Rīgā

NOLIKUMS 

7.pielikums Līguma projekts

Atbilde 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

 05.02.2019.  SIA RNP 2018/107  Būvdarbu veikšana ES līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Augļu ielā 11, Rīgā

NOLIKUMS 

7.pielikums Līguma projekts 

Atbilde 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

 05.02.2019.  SIA RNP 2018/106 Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ķīšezera ielā 17, Rīgā

 

NOLIKUMS 

 

7.pielikums Līguma projekts 

Atbilde 

 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

 
05.02.2019.

SIA RNP 2018/101

 Būvdarbu veikšana ES līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Stāmerienas ielā 2 k-1, Rīgā

NOLIKUMS 

7.pielikums Līguma projekts 

Atbilde 

Atbilde Nr.2.

Atbilde Nr.3.

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

18.01.2019.

SIA RNP 2018/108

Ēku tehniskās apsekošanas atzinumu un tehniskās dokumentācijas sagatavošana ārpuskārtas gadījumos

NOLIKUMS (konsolidēts)

 

Teniskais - finanšu piedāvājums (konsolidēts)

 

Līguma projekts (konsolidēts)

Atbilde

 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

18.01.2019.

SIA RNP 2018/91

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Fridriha Candera ielā 12, Rīgā

NOLIKUMS (KONSOLIDĒTS)

Tehniskais - finanšu piedāvājums (KONSOLIDĒTS)  

Līguma projekts

Atbilde

Atbilde 1

Atbilde 2

 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

28.12.2018.

SIA RNP 2018/102

Starppaneļu šuvju hermetizācija

NOLIKUMS (KONSOLIDĒTS)

 

Tehniskais - finanšu piedāvājums (KONSOLIDĒTS)

 

Atbildes

Precizēta atbildes

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

17.12.2018.

SIA RNP 2018/98

Fasāžu remonts

Nolikums (konsolidēts)

Tehniskā specifikācija, tehniskais - finanšu piedāvājums

Līguma projekts 

Atbildes

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

13.12.2018.

SIA RNP 2018/97

Gaismu emitējošo diožu (LED) gaismekļu iegāde

Nolikums (konsolidēts)

Tehniskā specifikācijas - tehniskais piedāvājums 

Līguma projekts

Atbildes

Atbildes 1 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

22.11.2018.

SIA RNP 2018/87

Koku, zaru zāģēšana un celmu izfrēzēšana

Nolikums

Finanšu piedāvājums I daļa

Finanšu piedāvājums II daļa

Līguma projekts

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

6.11.2018.

SIA RNP 2018/80

Metāla profilu un skārda izstrādājumu iegāde

 NOLIKUMS

Tehniskā specifikācija_I daļa

Tehniskā specifikācija_II daļa

Atbilde

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

15.10.2018.

SIA RNP 2018/68

Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde

 NOLIKUMS

Finanšu piedāvājums 1.daļai  

Finanšu piedāvājums 2.daļai

Finanšu piedāvājums 3.daļai

Finanšu piedāvājums 4.daļai

Finanšu piedāvājums 5.daļai

Finanšu piedāvājums 6.daļai

Finanšu piedāvājums 7.daļai

5.pielikums Līguma projekts

10 pielikums Objektu izmaksas  

 

 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

 

14.09.2018.

SIA RNP 2018/74

Reklāma drukātajos plašsaziņas līdzekļos

Nolikums (konsolidēts)

 

1.pielikums

 

2.pielikums (konsolidēts)

 

3.pielikums

 

4.pielikums

 

5.pielikums

 

6.pielikums

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

14.09.2018.

SIA RNP 2018/76

Reklāma interneta plašsaziņas līdzekļos

Nolikums

 

1.pielikums 

 

2.pielikums

 

3.pielikums 

 

4.pielikums 

 

5.pielikums 

 

6.pielikums

 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

26.02.2018.

SIA RNP 2018/06

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

Nolikums (Konsolidēts 22.03.2018)

Tehniskais-finanšu piedāvājums 1.daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 2. daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 3.daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 4. daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 5.daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 6.daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 7.daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 8.daļa

Atbilde Nr.1 

Atbilde Nr. 2

Atbilde Nr. 3

Atbilde Nr. 4

Atbilde Nr. 5

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

22.03.2019 (11.00) līdz 22.03.2019 (13.00)
Aukstā un karstā ūdens padeves pārtarukums
Maskavas iela 250/7
22.03.2019 (9.00) līdz 29.03.2019 (Līdz remonta darbu pabeigšanai)
Elektroenerģijas padeves pārtraukums
Alekša iela 9
22.03.2019 (13.00) līdz 22.03.2019 (20.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Pauguru iela 6; Ledus iela 4, 2, 1, 1a; Ziemeļblāzmas iela 38, 42, 47a, 45a, 51, 44, 46; Kalngales iela 11, 8, 9, 4a, 4, 5, 3a, 1a, 2