rnp
LV RU

Atklātie konkursi

 

Juridiskās pārvaldes Iepirkumu nodaļa atrodas

Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

periodā no 01.10.2018. - 31.10.2018.  

plāno izsludināt šādus iepirkumus:

Iepirkuma priekšmets
 
 

Visu iepirkuma dokumentāciju ir iespējams saņemt Word formātā, sazinoties ar attiecīgā iepirkuma kontaktpersonu.

 Izsludināšanas datums

Identifikācijas Nr.

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma dokumenti

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

16.10.2019.

SIA RNP 2019/73

Jaunu automasīnu iegāde operatīvajā līzingā

Nolikums

Tehniskā specifikācija 1.,2.,3.daļai

Finanšu piedāvājums 1.,2.,3.daļai

15.11.2019.

plkst.14.00

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

 07.10.2019.

SIA RNP 2019/45

Celtniecības materiālu  iegāde

 NOLIKUMS 

Līguma projekts

Tehniskais- finanšu piedāvājums 

Atbildes

Atbildes Nr.2

Atbilde Nr.3.

04.11.2019.

plkst.11.00

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

07.10.2019.

SIA RNP 2019/76

Atkritumu savākšana no dzīvojamām mājām, bēniņiem un pagrabiem un būvgružu apsaimniekošana un konteineru noma

Finanšu piedāvājums II daļa

Finanšu piedāvājums I daļa

Nolikums

08.11.2019.

plkst.10:00

03.10.2019.

SIA RNP 2019/70

Iekšējo un ārējo elektrisko tīklu remonts 

Nolikums

Tehniskais - finanšu piedāvājums

23.10.2019.

plkst.14:30

20.09.2019.

SIA RNP 2019/72

Sniega tīrīšana un izvešana no pārvaldīšanā esošo dzīvojamo ēku pagalmiem un jumtu tīrīšana

Nolikums

24.10.2019.

plkst.11:00

27.09.2019.

SIA RNP 2019/57

Avārijas koku zāģēšana

 

Nolikums

Finašu piedāvājums

Līguma projekts

Atbilde uz pretendenta jautājumu

21.10.2019.

plkst.11:00

26.09.2019.

SIA RNP 2019/71

Bīstamo atkritumu  un nolietoto transportlīdzekļu riepu apsaimniekošana

Nolikums

Finašu piedāvājums

30.10.2019.

plkst.14.00

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

12.09.2019.

SIA RNP 

2019/67

Sāls ceļu kaisīšanai

Atbildes uz pretendenta jautājumiem

Atbildes uz pretendenta jautājumiem

Nolikums

Līguma projekts

Finanšu piedāvājums

10.10.2019.

plkst.11:00 

17.09.2019.

SIA RNP 2019/65

Mobilo telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana

Nolikums

16.10.2019.

plkst.11:00

13.09.2019.

SIA RNP

2019/64

Pacēlāju noma

Nolikums

Tehniskais - finanšu piedāvājums

18.10.2019.

plkst.14.00

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

30.08.2019.

SIA RNP 2019/69

Jumtu materiālu iegāde

Atbildes uz pretendenta jautājumiem

Atbildes uz pretendenta jautājumiem

Atbildes uz pretendenta jautājumiem

Nolikums

Tehniskais - finanšu piedāvājums

Tehnsikais - finanšu piedāvājums (konsolidēts)

Līguma projekts

07.10.2019.

plkst.11:00 

05.09.2019.

SIA RNP 2019/66

Poligrāfijas pakalpojumi

Nolikums

Finanšu piedāvājums

09.10.2019.

plkst.14.00

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

10.08.2019.

SIA RNP 2019/30

Bīstamo atkritumu  un nolietoto transportlīdzekļu riepu apsaimniekošana

 Nolikums

Finanšu piedāvājums

Ziņojums  

Iepirkums pārtraukts

05.08.2019.

SIA RNP 2019/52

Deratizācijas, dezinsekcijas, dezinfekcijas un atkritumu stāvvadu tīrīšanas darbu veikšana pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām mājām

Nolikums

Finanšu piedāvājums

Atbilde

05.09.2019.

plkst.14.00

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

12.07.2019.

SIA RNP 2019/53

Elektromateriālu un spuldžu iegāde

Nolikums

1_daļa_Tehniskā specifikācija_piedāvājums

2_daļa_Tehniskā specifikācija_piedāvājums

Līguma projekts

Atbildes

16.08.2019.

plkst.10.00

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

03.07.2019.

SIA RNP 2019/46

Siltumizolācijas materiālu iegāde

Nolikums

Līguma projekts

Tehniskā specifikācija, tehniskais-finanšu piedāvājums

 Atbilde uz uzdotajiem jautājumiem

Ziņojums

Pārtraukts

25.06.2019.

SIA RNP

2019/36

Kokmateriālu iegāde ar piegādi

Ziņojums

Nolikums

Līguma projekts

Tehniskā specifikācija, tehniskais - finanšu piedāvājums

26.07.2019.

plkst.11:00 

14.06.2018. SIA RNP 2019/48 IRMA konsultācijas, papildinājumi un jauninājumi

Nolikums

Līguma projekts

Pārtraukts

13.06.2019. SIA RNP 2019/44 Pastkastīšu piegāde un uzstādīšana

Nolikums

Līguma projekts

Finanšu piedāvājums

18.07.2019.     

plkst. 15:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

11.06.2019. SIA RNP 2019/41 Būvdarbu veikšana ES līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Berģu ielā 3, Rīgā

NOLIKUMS 

Līguma projekts 

03.07.2019.     

plkst. 15:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

10.06.2019. SIA RNP 2019/28 PVC durvju izgatavošana un uzstādīšana

Nolikums

Finanšu piedāvājums 

Objektu saraksts un akti

Līguma projekts

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

 
07.06.2019. SIA RNP 2019/50 Avārijas dienesta pakalpojuma un avāriju lokalizācijas darbu veikšana iekšējos un ārējos inženierkomunikāciju tīklos

Nolikums 

Līguma projekts

Ziņojums

Līgums

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

 
07.06.2019. SIA RNP 2019/40 Automātiskās gaisa virsspiediena un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā apkope

ZIŅOJUMS

NOLIKUMS

Finanšu piedāvājuma veidlapa

Līguma projekts

Atbildes 

Atbildes

02.07.2019.     

plkst. 15:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

24.05.2019.  SIA RNP 2019/39 Dzīvojamo māju elektroinstalācijas elektrotehnisko parametru mērījumi

NOLIKUMS (konsolidēts 28.05.2019.)

7.pielikums Līguma projekts

5.pielikums Finanšu piedāvājums  

Atbilde uz jautājumu

Atbilde uz jautājumu Nr.2.

01.07.2019.     

plkst. 15:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

23.05.2019.  SIA RNP 2019/27 Konstruktīvo elementu ārpuskārtas remonts

NOLIKUMS

5.pielikums Vispārīgās vienošanas projekts

3.pielikums Finanšu piedāvājuma veidlapa

17.06.2019.     

plkst. 15:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

21.05.2019.  SIA RNP 2019/33 Vienotais sakaru tīkls

NOLIKUMS

 

12.06.2019.     

plkst. 12:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

20.05.2019. SIA RNP 2019/37 Rēķinu, atgādinājumu un brīdinājuma vēstuļu izgatavošana, šķirošana un piegāde

NOLIKUMS

Tehniskais un finanšu piedāvājums

Līguma projekts

Atbilde

Atbilde 1

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

 
18.05.2019. SIA RNP 2019/25 Ugunsdrošībai lietojamo zīmju uzstādīšana

NOLIKUMS

Tehniskās specifikācija, tehniskais un finanšu piedāvājums 

Līguma projekts

18.06.2019.     

plkst. 10:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

18.05.2019. SIA RNP 2019/18 Elektromateriālu un spuldžu iegāde

NOLIKUMS

Tehniskā specifikācija, tehniskais un finanšu piedāvājums I daļai

Tehniskā specifikācija, tehniskais un finanšu piedāvājums II daļai

Līguma projekts

Atbilde

NOLIKUMS (konsolidēts)

Tehniskā specifikācija, tehniskais un finanšu piedāvājums II daļai (konsolidēts)

Atbilde 2

Pārtraukts

14.05.2019. SIA RNP 2019/21 Soliņu piegāde un uzstādīšana

NOLIKUMS

Līguma projekts

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

02.05.2019. SIA RNP 2019/24 Avārijas likvidēšanas darbu veikšana iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju tīklos

NOLIKUMS

Finanšu piedāvājums 

21.05.2019.     

plkst. 15:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

18.04.2019. SIA RNP 2019/29  Degvielas iegāde

NOLIKUMS

Atbilde

Atbilde Nr.2.

23.05.2019.     

plkst. 15:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

18.04.2019. SIA RNP 2019/26  Jumtu materiālu iegāde

NOLIKUMS

3.pielikums Tehniskais - finanšu piedāvājums 

8.pielikums Līguma projekts 

Atbilde

23.05.2019.     

plkst. 11:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

 05.04.2019. SIA RNP 2019/23   Darba apavu iegāde

 

NOLIKUMS

 

Līguma projekts

 

Finanšu piedāvājums

 

 

14.05.2019.     

plkst. 15:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

03.04.2019.

SIA RNP 2019/5

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Stendera ielā 14, Rīgā

NOLIKUMS

Līguma projekts 

Ziņojums

 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

03.04.2019.

SIA RNP 2019/10

Būvdarbu veikšana ES līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Mežciema ielā 44, Rīgā

NOLIKUMS

Līguma projekts

 Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

28.03.2019.

SIA RNP 2019/16

Avārijas dienesta pakalpojuma un avāriju lokalizācijas darbu veikšana iekšējos un ārējos inženierkomunikāciju tīklos  NOLIKUMS

     Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

21.03.2019.

SIA RNP 2019/17

Gaismu emitējošo diožu (LED) gaismekļu iegāde

NOLIKUMS 

2.pielikums_Tehniskā specifikācija - tehniskais piedāvājums

5.pielikums Līguma projekts

Atbilde

Atbilde 1

   Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

12.03.2019.

SIA RNP 2019/19

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Hanzas ielā 8, Rīgā

NOLIKUMS 

7.pielikums Līguma projekts

Atbildes

     Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

05.03.2019.

SIA RNP 2019/4

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Kalnciema ielā 106, Rīgā

Nolikums (konsolidēts 04.04.2019.)

7.pielikums Līguma projekts (konsolidēts)

Atbilde

Atbilde Nr.2

    Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

05.03.2019.

SIA RNP 2019/3

 Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ogres ielā 10, Rīgā

NOLIKUMS 

7.pielikums Līguma projekts 

Atbilde

     Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

28.02.2019.

SIA RNP 2019/11

 Elektroenerģijas iegāde 

NOLIKUMS (konsolidēts)_14.03.2019.

 

Līguma projekts 1.daļai (konsolidēts) 14.03.2019.

 

Līguma projekts 2.daļai (konsolidēts) 14.03.2019.

 

Līguma 4.pielikums rēķina pārskata paraugs

Objektu saraksts administratīvajam telpām 

Objektu saraksts dzīvojāmam mājām

8.pielikums Rēķinu apmaksas piemērs

Atbildes

 

  Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

27.02.2019.

SIA RNP 2019/15

Kanalizācijas, karstā un aukstā ūdensvadu cauruļvadu nomaiņu

 

NOLIKUMS

3.pielikums Tehniskais - finanšu piedāvājums

 

 

     Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

14.02.2019.

SIA RNP 2019/6

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Patversmes ielā 22 k-2, Rīgā

NOLIKUMS

 

Līguma projekts

     Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

11.02.2019.

SIA RNP 2019/14

Ceļa zīmju iegāde, saskaņošana un uzstādīšana

Nolikums

 

Finanšu piedāvājums

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

11.02.2019.

SIA RNP 2019/2

Transportbetona iegāde

Nolikums

2.pielikums Tehniskā specifikācija, tehniskais - finanšu piedāvājums

 

4.pielikums Līguma projekts

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

 
05.02.2019. SIA RNP 2018/105 Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Kvēles ielā 35, Rīgā

NOLIKUMS 

7.pielikums Līguma projekts

Atbilde 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

 05.02.2019.  SIA RNP 2018/107  Būvdarbu veikšana ES līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Augļu ielā 11, Rīgā

NOLIKUMS 

7.pielikums Līguma projekts 

Atbilde 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

 05.02.2019.  SIA RNP 2018/106 Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ķīšezera ielā 17, Rīgā

 

NOLIKUMS 

 

7.pielikums Līguma projekts 

Atbilde 

 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

 
05.02.2019.

SIA RNP 2018/101

 Būvdarbu veikšana ES līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Stāmerienas ielā 2 k-1, Rīgā

NOLIKUMS 

7.pielikums Līguma projekts 

Atbilde 

Atbilde Nr.2.

Atbilde Nr.3.

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

18.01.2019.

SIA RNP 2018/108

Ēku tehniskās apsekošanas atzinumu un tehniskās dokumentācijas sagatavošana ārpuskārtas gadījumos

NOLIKUMS (konsolidēts)

 

Teniskais - finanšu piedāvājums (konsolidēts)

 

Līguma projekts (konsolidēts)

Atbilde

 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

18.01.2019.

SIA RNP 2018/91

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Fridriha Candera ielā 12, Rīgā

NOLIKUMS (KONSOLIDĒTS)

Tehniskais - finanšu piedāvājums (KONSOLIDĒTS)  

Līguma projekts

Atbilde

Atbilde 1

Atbilde 2

 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

28.12.2018.

SIA RNP 2018/102

Starppaneļu šuvju hermetizācija

NOLIKUMS (KONSOLIDĒTS)

 

Tehniskais - finanšu piedāvājums (KONSOLIDĒTS)

 

Atbildes

Precizēta atbildes

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

17.12.2018.

SIA RNP 2018/98

Fasāžu remonts

Nolikums (konsolidēts)

Tehniskā specifikācija, tehniskais - finanšu piedāvājums

Līguma projekts 

Atbildes

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

13.12.2018.

SIA RNP 2018/97

Gaismu emitējošo diožu (LED) gaismekļu iegāde

Nolikums (konsolidēts)

Tehniskā specifikācijas - tehniskais piedāvājums 

Līguma projekts

Atbildes

Atbildes 1 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

09.08.2019.

SIA RNP 2018/89

Būvuzraudzības pakalpojumi dzīvojamo māju atjaunošanai Eiropas Savienības fonda projektu ietvaros

Vispārīgās vienošanās projekts

 

Vispārīgās vienošanās 3.pielikums pakalpojumu līguma projekts

 

Nolikums (konsolidēts 05.08.2019.)

 

Atbildes

 

Atbildes 2

Atbildes 3

16.09.2019.

plkst.11:00

22.11.2018.

SIA RNP 2018/87

Koku, zaru zāģēšana un celmu izfrēzēšana

Nolikums

Finanšu piedāvājums I daļa

Finanšu piedāvājums II daļa

Līguma projekts

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

6.11.2018.

SIA RNP 2018/80

Metāla profilu un skārda izstrādājumu iegāde

 NOLIKUMS

Tehniskā specifikācija_I daļa

Tehniskā specifikācija_II daļa

Atbilde

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

15.10.2018.

SIA RNP 2018/68

Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde

 NOLIKUMS

Finanšu piedāvājums 1.daļai  

Finanšu piedāvājums 2.daļai

Finanšu piedāvājums 3.daļai

Finanšu piedāvājums 4.daļai

Finanšu piedāvājums 5.daļai

Finanšu piedāvājums 6.daļai

Finanšu piedāvājums 7.daļai

5.pielikums Līguma projekts

10 pielikums Objektu izmaksas  

 

 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

 

14.09.2018.

SIA RNP 2018/74

Reklāma drukātajos plašsaziņas līdzekļos

Nolikums (konsolidēts)

 

1.pielikums

 

2.pielikums (konsolidēts)

 

3.pielikums

 

4.pielikums

 

5.pielikums

 

6.pielikums

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

14.09.2018.

SIA RNP 2018/76

Reklāma interneta plašsaziņas līdzekļos

Nolikums

 

1.pielikums 

 

2.pielikums

 

3.pielikums 

 

4.pielikums 

 

5.pielikums 

 

6.pielikums

 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

26.02.2018.

SIA RNP 2018/06

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

Nolikums (Konsolidēts 22.03.2018)

Tehniskais-finanšu piedāvājums 1.daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 2. daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 3.daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 4. daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 5.daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 6.daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 7.daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 8.daļa

Atbilde Nr.1 

Atbilde Nr. 2

Atbilde Nr. 3

Atbilde Nr. 4

Atbilde Nr. 5

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

 05.02.2019. SIA RNP 2018/107 Būvdarbu veikšana ES līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Augļu ielā 11, Rīgā

NOLIKUMS 

7.pielikums Līguma projekts 

Atbilde 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

 05.02.2019. SIA RNP 2018/106Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ķīšezera ielā 17, Rīgā

 

NOLIKUMS 

 

7.pielikums Līguma projekts 

Atbilde 

 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

 05.02.2019.

SIA RNP 2018/101

 Būvdarbu veikšana ES līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Stāmerienas ielā 2 k-1, Rīgā

NOLIKUMS 

7.pielikums Līguma projekts 

Atbilde 

Atbilde Nr.2.

Atbilde Nr.3.

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

18.01.2019.

SIA RNP 2018/108

Ēku tehniskās apsekošanas atzinumu un tehniskās dokumentācijas sagatavošana ārpuskārtas gadījumos

NOLIKUMS (konsolidēts)

 

Teniskais - finanšu piedāvājums (konsolidēts)

 

Līguma projekts (konsolidēts)

Atbilde

 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

18.01.2019.

SIA RNP 2018/91

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Fridriha Candera ielā 12, Rīgā

NOLIKUMS (KONSOLIDĒTS)

Tehniskais - finanšu piedāvājums (KONSOLIDĒTS)  

Līguma projekts

Atbilde

Atbilde 1

Atbilde 2

 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

28.12.2018.

SIA RNP 2018/102

Starppaneļu šuvju hermetizācija

NOLIKUMS (KONSOLIDĒTS)

 

Tehniskais - finanšu piedāvājums (KONSOLIDĒTS)

 

Atbildes

Precizēta atbildes

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

17.12.2018.

SIA RNP 2018/98

Fasāžu remonts

Nolikums (konsolidēts)

Tehniskā specifikācija, tehniskais - finanšu piedāvājums

Līguma projekts 

Atbildes

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

13.12.2018.

SIA RNP 2018/97

Gaismu emitējošo diožu (LED) gaismekļu iegāde

Nolikums (konsolidēts)

Tehniskā specifikācijas - tehniskais piedāvājums 

Līguma projekts

Atbildes

Atbildes 1 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

22.11.2018.

SIA RNP 2018/87

Koku, zaru zāģēšana un celmu izfrēzēšana

Nolikums

Finanšu piedāvājums I daļa

Finanšu piedāvājums II daļa

Līguma projekts

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

6.11.2018.

SIA RNP 2018/80

Metāla profilu un skārda izstrādājumu iegāde

 NOLIKUMS

Tehniskā specifikācija_I daļa

Tehniskā specifikācija_II daļa

Atbilde

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

15.10.2018.

SIA RNP 2018/68

Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde

 NOLIKUMS

Finanšu piedāvājums 1.daļai  

Finanšu piedāvājums 2.daļai

Finanšu piedāvājums 3.daļai

Finanšu piedāvājums 4.daļai

Finanšu piedāvājums 5.daļai

Finanšu piedāvājums 6.daļai

Finanšu piedāvājums 7.daļai

5.pielikums Līguma projekts

10 pielikums Objektu izmaksas  

 

 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

 

14.09.2018.

SIA RNP 2018/74

Reklāma drukātajos plašsaziņas līdzekļos

Nolikums (konsolidēts)

 

1.pielikums

 

2.pielikums (konsolidēts)

 

3.pielikums

 

4.pielikums

 

5.pielikums

 

6.pielikums

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

14.09.2018.

SIA RNP 2018/76

Reklāma interneta plašsaziņas līdzekļos

Nolikums

 

1.pielikums 

 

2.pielikums

 

3.pielikums 

 

4.pielikums 

 

5.pielikums 

 

6.pielikums

 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

26.02.2018.

SIA RNP 2018/06

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

Nolikums (Konsolidēts 22.03.2018)

Tehniskais-finanšu piedāvājums 1.daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 2. daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 3.daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 4. daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 5.daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 6.daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 7.daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 8.daļa

Atbilde Nr.1 

Atbilde Nr. 2

Atbilde Nr. 3

Atbilde Nr. 4

Atbilde Nr. 5

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

21.10.2019 (9.00) līdz 21.10.2019 (20.00)
Ūdens padeves un dzeramā ūdens padeves pārtraukums
Lidoņu 2, 2k-1, 3, 3a, 5, 6c
21.10.2019 (12.00) līdz 21.10.2019 (19.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Žagatu iela 4,6,8,10,12,14; Induļa iela 23; Ieriķu iela 58,60,66
21.10.2019 (9.00) līdz 21.10.2019 (17.00)
Ūdens padeves pārtraukums(avārija)
Vesetes iela 32, 34