rnp
LV RU

Atklātie konkursi

 

Juridiskās pārvaldes Iepirkumu nodaļa atrodas

Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

periodā no 01.01.2018. - 31.01.2018.  

plāno izsludināt šādus iepirkumus:

Iepirkuma priekšmets
 
 

Visu iepirkuma dokumentāciju ir iespējams saņemt Word formātā, sazinoties ar attiecīgā iepirkuma kontaktpersonu.

         
 Izsludināšanas datums

Identifikācijas Nr.

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma dokumenti

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

11.01.2018.

SIA RNP 2017/107

Avārijas dienesta pakalpojuma un avārijas lokalizācijas darbu veikšana iekšējos un ārējos inženierkomunikāciju tīklos

Nolikums

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

19.12.2017.

SIA RNP 2017/92

Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta neattiecināmo izmaksu būvdarbu veikšana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Blaumaņa ielā 21, Rīgā 

Nolikums

Tehniskais-finanšu piedāvājums

Atbilde Nr. 1

Atbilde Nr. 2

Beidzies piedāvājuma iesniegšanas termiņš

14.12.2017.

SIA RNP 2017/105

Būvgružu konteineru noma

Nolikums 

Tehniskais-finanšu piedāvājums

 

Atbilde Nr.1

 Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

30.11.2017.

SIA RNP 2017/99

Instrumentu iegāde 

Nolikums (konsolidēts) 

2.pielikums "Tehniskā specifikācija, Tehniskais-finanšu piedāvājums" 1.daļai (konsolidēts)

2.pielikums "Tehniskā specifikācija, Tehniskais-finanšu piedāvājums" 2.daļai

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

29.11.2017.

SIA RNP 2017/101

Tehniskās sāls piegāde ietvju kaisīšanai

Nolikums (konsolidēts)

3.pielikums Finanšu piedāvājums (konsolidēts) 

Atbilde Nr.1

Atbilde Nr.2

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

29.11.2017.

SIA RNP 2017/88

Darba apģērbu iegāde

 

Nolikums (konsolidēts)

 

Tehniskā specifikācija (konsolidēta)

Finanšu piedāvājums 1.daļai

Finanšu piedāvājums 2.daļai

Atbilde

27.02.2018.
plkst. 11:00 
Piedāvājumus var iesniegt tikai elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

25.11.2017.

SIA RNP 2017/103

Elektroenerģijas iegāde

Nolikums 

Atbilde Nr. 1

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

15.11.2017.

SIA RNP 2017/100

Metāla durvju uzstādīšana

Nolikums
Tehniskā specifikācija
Tehniskā specifik;acija 2

Tehniskais - finanšu piedāvājums

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

27.06.2017

SIA RNP 2017/52

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu mājai Augļu ielā 11, Rīgā

 Nolikums (konsolidēts)

 Tehniskais-finanšu piedāvājums

pdf Atbilde Nr. 1

pdf Atbilde Nr. 2

pdf Atbilde Nr. 3

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

03.02.2017. SIA RNP 2017/10 Plānveida sadzīves atkritumu savākšana no SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošajiem objektiem

 Nolikums

(KONSOLIDĒTS)
pdf Atbildes

       Atbildes Nr.2

 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš


 

29.07.2016. SIA RNP 2016/41 Saimniecības preču un inventāra iegāde

  Nolikums (KONSOLIDĒTS)

  Tehniskā specifikācija (KONSOLIDĒTA)

 

 Finanšu piedāvājums 1.daļa (KONSOLIDĒTS)

 Finanšu piedāvājums 2.daļa (KONSOLIDĒTS)

  Finanšu piedāvājuma 3.daļa (KONSOLIDĒTS)

 Finnašu piedāvājums 4.daļa (KONSOLIDĒTS)

 Finanšu piedāvājums 5.daļa (KONSOLIDĒTS)

 Finanšu piedāvājums 6.daļa (KONSOLIDĒTS)

 Finanšu piedāvājums 7.daļa (KONSOLIDĒTS)

 Finanšu piedāvājums 8.daļa (KONSOLIDĒTS)

  Finanšu piedāvājums 9.daļa  (KONSOLIDĒTS)

pdf Atbilde 1
pdf Atbilde 2

pdf Atbilde 3

pdf Atbilde 4

pdf Atbilde 5

pdf Atbilde 6

pdf Atbilde 7

pdf Atbilde 8

pdf Atbilde 9

Beidzies piedāvājumu iensiegšanas termiņš

06.07.2016. SIA RNP 2016/76 Paceļamo mehānismu noma ar operatoru

Nolikums (konsolidēts)

 Tehniskais - finanšu piedāvājums (konsolidēts)

pdf Atbilde 1

pdf Atbilde 2

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

 

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

19.02.2018 (8.30) līdz 20.02.2018 (17.00)
Karstā ūdens padeves pārtraukums
Dzelzavas iela 73
20.02.2018 (9.00) līdz 20.02.2018 (18.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Pūces ielā 21 K-1, 21 K-2, 21 K-3, 21 K-4, 27 K-1, 27 K-2, 27 K-3, 27 K-4, 27 K-5, 27 K-6
21.02.2018 (9.00) līdz 21.02.2018 (17.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Nīcgales iela 54, 62, 64