rnp
LV RU

Iepirkumu rezultāti 2018. gads

IDENTIFIKĀCIJAS
NUMURS

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA 

SIA RNP 2018/89

Būvuzraudzības pakalpojumi dzīvojamo māju atjaunošanai Eiropas Savienības fonda projektu ietvaros

Ziņojums

SIA RNP 2018/106 

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ķīšezera ielā 17, Rīgā

Ziņojums (atcelts)

Zinojums 13.09.2019. ar kludas labojumu (atcelts)

Ziņojums2

Zinojums 17.10.2019. ar kludas labojumu

SIA RNP 2018/92

Būvdarbu veikšana dzīvojamās mājas Kartupeļu iela 56, Rīgā,Rīgā atjaunošanai ES fonda projekta ietvaros

Pazinojums par rezultātu (atcelts)

Paziņojums par rezultātu 2

SIA RNP 2018/91

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Fridriha Candera ielā 12, Rīgā

Ziņojums

SIA RNP 2018/108

Ēku tehniskās apsekošanas atzinumu un tehniskās dokumentācijas sagatavošana ārpuskārtas gadījumos

pdf Ziņojums

Vispārīgā vienošanās

SIA RNP 2018/107

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Augļu ielā 11, Rīgā

Ziņojums

SIA RNP 2018/105

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Kvēles ielā 35, Rīgā

Ziņojums

SIA RNP 2018/104

Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde

pdf Ziņojums

SIA RNP 2018/102

Starppaneļu šuvju hermetizācija

pdf Ziņojums

Līgums

SIA RNP 2018/103

Pašvaldības funkcijas dzīvojamo māju pārvaldīšanas nodrošināšanas darbības modeļa alternatīvu juridiskā un ekonomiskā pamatojuma izvērtējums

 pdf Ziņojums

pdf Līgums 

SIA RNP 2018/101

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Stāmerienes ielā 2 k-1, Rīgā Ziņojums

SIA RNP 2018/100

Deratizācijas, dezinsekcijas, dezinfekcijas un atkritumu stāvvadu tīrīšanas darbu veikšana pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām mājām pdf Ziņojums

SIA RNP 2018/99

PVC durvju uzstādīšana

 pdf Rezultāti

pdf Līgums

pdf Līgums

SIA RNP 2018/98

Fasāžu remonts

pdf Ziņojums

Līgums

SIA RNP 2018/96

Kondicionēšanas sistēmu iegāde un uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdfLīgums

SIA RNP 2018/97

Gaismu emitējošo diožu(LED) gaismekļu iegāde

pdf  Ziņojums

SIA RNP 2018/94

Liftu tehniskā apkope, plānoto un avārijas remontdarbu veikšana

pdf Ziņojums

pdf Līgums

 pdf Līgums

SIA RNP 2018/93

 Datoru komponentes 

 

pdf Rezultāti

pdf Līgums 

 

SIA RNP 2018/90

Zibensaizsardzība sistēmas izbūves/remontdarbu veikšana un projektēšana

pdf Ziņojums

SIA RNP 2018/88

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Dzērbenes ielā 5, Rīgā

pdf Rezultāti 

SIA RNP 2018/87

Koku, zaru zāģēšana un celmu frēzēšana

pdf  Ziņojums                1.daļai

pdf Ziņojums 2.dalai

Līgums 1.daļai

Līgums  2.daļai

SIA RNP 2018/86

Reklāma televīzijas plašsaziņas līdzekļos 

pdf Ziņojums

Līgums

SIA RNP 2018/84

Tehniskās apsardzes nodrošināšana siltummezglos un lifta telpās

pdf Rezultāti

 pdf Līgums

SIA RNP 2018/83

Balkonu remonts

pdf  Ziņojums

SIA RNP 2018/85

Iekšējā  ugunsdzēsības ūdensvada krānu tehniskā apkope

pdf Rezultāti

pdf  Līgums

SIA RNP 2018/82

Datoru komponentes pdf Rezultāti 

SIA RNP 2018/81

Ēkas pārbūves projekta izstrāde Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā pdf Ziņojums 

SIA RNP 2018/80

Metāla profilu un skārda izstrādājumu iegāde

 pdf Ziņojums

pdf Līgums_1.daļai

Līgums_2.daļai

SIA RNP 2018/77

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Blaumaņa ielā 21, Rīgā

pdf Ziņojums

pdf Ziņojums 07.03.2019.

pdf Ziņojums 01.04.2019.

Līgums

SIA RNP 2018/76

Reklāma interneta plašsaziņas līdzekļos pdf Ziņojums 19.02.2019.

RNP 2018/75

Reklāma televīzijas pašsaziņas līdzekļos pdf Ziņojums

SIA RNP 2018/74

Reklāma drukātajos plašsaziņas līdzekļos

pdf Ziņojums 2. un 3.daļa 

Līgums 2.daļai

Līguma 3.daļai

SIA RNP 2018/73

Reklāma radio plašsaziņas līdzekļos

 pdf  Rezultāti

 

pdf  Līgums 1.daļā

 

pdf  Līgums 2.daļā

 

SIA RNP 2018/70

Konstruktīvo elementu ārpuskārtas remonts

pdf Ziņojums 

SIA RNP 2018/68

Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde

pdf Ziņojums 2. un 7.daļai

pdf Ziņojums 5.daļai

pdf Ziņojums 1., 3., 4. un 6. daļai 

pdf Līgums 3. un 6. daļai 

pdf Līgums 4. daļai 

pdf Līgums 1.daļai

SIA RNP 2018/67

Dzīvojamo māju elektroinstalācijas elektrotehnisko parametru mērījumi pdf Ziņojums 

SIA RNP 2018/66

Zibensaizsardzība sistēmas izbūves/remontdarbu veikšana un projektēšana pdf Ziņojums

SIA RNP 2018/65

Darbinieku veselības apdrošināšana

pdf Ziņojums

pdf Līgums

SIA RNP 2018/62

Smilts un sāls maisījuma iegāde ietvju kaisīšanai

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2018/61

Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu tehniskā apkope pdf Rezultāti

SIA RNP 2018/59

Lieveņu, pakāpienu un ieejas mezglu remonts

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2018/58

Avārijas likvidēšanas darbu veikšana iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju tīklos pdf Ziņojums

SIA RNP 2018/57

Dūmvadu un ventilācijas kanālu galvas virs jumta remonts pdf Ziņojums

SIA RNP 2018/56

Ēkas pārbūves projekta izstrāde Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga pdf Ziņojums

SIA RNP 2018/55

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Blaumaņā ielā 21, Rīgā 

pdf Ziņojums

Līgums

SIA RNP 2018/54

Kondicionēšanas sistēmu iegāde un uzstādīšana pdf Rezultāti

SIA RNP 2018/53

Metāla durvju uzstādīšana pdf Paziņojums par pārtraukšanu

SIA RNP 2018/52

Liftu tehniskā apkope, plānoto un avārijas remontdarbu veikšana pdf Ziņojums

SIA RNP 2018/51

Balkonu remonts pdf Ziņojums

SIA RNP 2018/50

Banklink pakalpojumi  pdf Ziņojums

SIA RNP 2018/49

Datoru komponentes pdf Paziņojums par pārtraukšanu

SIA RNP 2018/48

Hidrodinamisko iekārtu ar šoferi (operatoru) noma un kanalizācijas sistēmu avārijas remonts ar specializēto tehniku pdf  Ziņojums

SIA RNP 2018/47

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Blaumaņa ielā 21, Rīgā  pdf Gala ziņojums

SIA RNP 2018/46

KASKO polišu iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2018/45

Smago automašīnu un traktortehnikas tehniskā apkope, remonts, rezerves daļu piegāde

pdfZiņojums

SIA RNP 2018/44

Ugunsdrošības audits

pdf Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu

SIA RNP 2018/43

Lapu un zaru savākšanas un izvešanas pakalpojuma nodrošināšana

pdf Ziņojums 

pdf Līgums                      

SIA RNP 2018/42

Lieveņu, pakāpienu un ieejas mezglu remonts pdf Paziņojums par pārtraukšanu

SIA RNP 2018/41

Aizsargapmaļu remonts

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2018/40

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas atjaunošana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2018/39

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Dzērbenes ielā 5, Rīgā

 pdfRezultāti

SIA RNP 2018/38

Dzīvojamo māju pagrabu, dzīvokļu un bēniņu tīrīšana

pdf Ziņojums

pdf Līgums

SIA RNP 2018/37

 

Vieglo automašīnu tehniskā apkope, remonts, rezerves daļu piegāde

 

pdf Rezultāti

SIA RNP 2018/36

Automātiskās gaisa virsspiediena un dūmu novadīšanas sistēmas atjaunošana pdf Rezultāti

SIA RNP 2018/35

Multifunkcionālo iekārtu rezerves daļas

pdf Zinojums

pdf Līgums

SIA RNP 2018/34

Instrumentu noma 

pdf Rezultāti

SIA RNP 2018/33

Celtniecības un specializētas tehnikas noma

pdf Rezultāti

SIA RNP 2018/32

Dūmvadu un ventilācijas kanālu galvas virs jumta remonts

pdf Ziņojums

SIA RNP 2018/31

Nolietoto transportlīdzekļu riepu savākšana un nodošana utiliizācijai

pdf Rezultāti

SIA RNP 2018/30

Santehnikas ieāade

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2018/29

Atkritumu urnu piegāde

pdf Rezultāt

pdf Līgums

SIA RNP 2018/28

Pašvaldības funkcijas dzīvojamo māju pārvaldīšanas nodrošināšanas darbības modeļa alternatīvu juridiskā un ekonomiskā pamatojuma izvērtējums

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2018/27

Asfaltēšanas un bruģēšanas darbu veikšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2018/26

Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2018/25

Ceļa zīmju iegāde, saskaņošana un uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2018/24

KASKO polišu iegāde pdf paziņojums par pārtraukšanu

SIA RNP 2018/23

PVC durvju uzstādīšana pdf  paziņojums par iepirkuma izbeigšanu

SIA RNP 2018/21

Risinājums SMART uzturēšana  pdf   Rezultāti - ziņojums 

SIA RNP 2018/20

Zāles pļaušana pdf Gala ziņojums

SIA RNP 2018/19

Biroja papīra iegāde un piegāde  pdf paziņojums par pārtraukšanu

 SIA RNP 2018/18

 2018.gada pārskata revīzija

 pdf Rezultāti

pdf  Līgums 

SIA RNP 2018/17

Pacēlāju iegāde finanšu līzingā

pdf gala ziņojums

SIA RNP 2018/16

 Ugunsdrošībai lietojamās zīmes

 pdfRezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2018/15

Elektroenerģijas iegāde

pdf Rezultāti

pdf Rezultāti

pdf Līgums 2.daļai

pdf Līgums 1.daļai

SIA RNP 2018/14

Ēkas Maskavas ielā 168, Rīgā pārbūves projekta izstrāde

pdf Rezultāti

 SIA RNP 2018/13

Atkritumu urnu piegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2018/12 Automašīnu iegāde operatīvajā līzingā

pdf Paziņojums par izbeigšanu bez rezultāta

SIA RNP 2018/11 Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde

pdf Paziņojums par pārtraukšanu

SIA RNP 2018/10 Parādu piedziņas juridiskie pakalpojumi

 pdf  Rezultāti

 

pdf  Līgums

 SIA RNP 2018/09  SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" nekustamo īpašumu stratēģijas izstrāde  pdf  Paziņojums par pārtraukšanu
SIA RNP 2018/08 Nolietoto transportlīdzekļu riepu savākšana un utilizācija

pdf Paziņojums par pārtraukšanu

SIA RNP 2018/07 PVC logu uzstādīšana

pdf  Ziņojums

pdf Ligums

SIA RNP 2018/06 Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

 

 

 

pdf Gala ziņojums Nr.1 

pdf Gala ziņojums

pdf Ziņojums

 SIA RNP 2018/05  OCTA apdrošināšanas iegāde 

 pdf Rezultāti

  pdf Līgums

 SIA RNP 2018/04 Liftu tehniskā apkalpošana, plānoto un avārijas remontdarbu veikšana

pdf Rezultāti

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2018/03  Zibensaizsardzība sistēmas izbūves/remontdarbu un elektroinstalācijas elektrotehnisko parametru mērījumu veikšana

pdf Paziņojums par pārtraukšanu

pdf Paziņojums par pārtraukšanu

SIA RNP 2018/02 Balkonu remonts

pdf Paziņojums par izbeigšanu bez rezultāta

SIA RNP 2018/01 Liftu tehniskā apkalpošana, plānoto un avārijas remontdarbu veikšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

 

Gaismu emitējošo diožu

(LED) gaismekļu iegāde

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

28.09.2020 (9.00) līdz 28.09.2020 (20.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Aleksandra Čaka iela 131, 133, 133a, 135, 136, 136a, 138, 138a, 138b, 139, 140, 140a, 140b, 142, 142a, 144, 146, 148, 150, 152; Alauksta iela 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 8, 8a, 8b; Zvaigžņu iela: 23, 25. Krišjāņa Barona iela 122a, 126, 126k-1, 126k-2, 126k-3, 126k-4, 126k-5, 126k-6, 126k-7, 126k-8; Pērnavas iela 10a, 12, 14
28.09.2020 (9.20) līdz 28.09.2020 (16.40)
Elektroenerģijas piegādes pārtraukums
Stiebru iela 8; Augusta Dombrovska iela 47, 49; Sniega iela 3 k-2, 3 k-4
28.09.2020 (9.00) līdz 28.09.2020 (16.00)
Elektroenerģijas piegādes pārtraukums
Limbažu iela 5