rnp
LV RU

Plānotie iepirkumi

Publisko iepirkumu likums (PIL) nosaka kārtību, kādā pasūtītājs, kas ir valsts vai pašvaldības iestāde, pašvaldība, cita atvasināta publiska persona, veic publiskos iepirkumus savu ekonomisko un saimniecisko vajadzību apmierināšanai. 

 

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” ik gadu organizē un veic dažādas iepirkumu procedūras, ievērojot PIL un iekšējos normatīvos aktos noteiktās prasības.

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta pirmo daļu ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 2019.gadā plānotajiem iepirkumiem var iepazīties Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) sadaļas “e-konkursi” apakšsadaļā “Iepirkumu plāni”.

 

Ar informāciju par iepirkumu procedūru rezultātiem, pašlaik aktuālajiem iepirkumiem un plānotajiem iepirkumiem var iepazīties sadaļā http://www.rnparvaldnieks.lv/lv/iepirkumi/rezultati

 

 

pdf  Iepirkuma komisiju locekļu atalgojums 2018.gadā. 

 

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

29.05.2020 (12.00) līdz 29.05.2020 (17.00)
Elektroenerģijas padeves pārtraukums
Artilērijas iela 66
29.05.2020 (14.00) līdz 29.05.2020 (17.00)
Elektroenerģijas padeves pārtraukums
Aiviekstes iela 3
29.05.2020 (12.00) līdz 29.05.2020 (18.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Glika iela 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 3, 7, 9, 13, 11