rnp
LV RU

Rezultāti 2013.gads

IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA 
 SIA RNP 2013/108

 

Ūdens patēriņa skaitītāju DN-15 iegāde („B” klases)

 

 Paziņojums
SIA RNP 2013/107

Ūdens patēriņa skaitītāju DN-15 iegāde („C” klases)

 Paziņojums

SIA RNP 2013/106

Būvgružu konteineru noma

pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/105

Gaismu emitējošo diožu (LED) gaismekļu piegāde

pdf Paziņojums 

SIA RNP 2013/104

Krēslu iegāde

pdf Rezultāti

 pdf Līgums

SIA RNP 2013/103

Atslēgu iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

pdf Līgums

SIA RNP 2013/100

Siltumizolācijas materiālu iestrādes iekārta

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2013/98

Gaismu emitējošo diožu (LED) gaismekļu piegāde 

pdf Paziņojums 

SIA RNP 2013/97

Mēbeļu iegāde

pdf Rezultāti
 pdf Līgums

SIA RNP 2013/96

Liftu tehniskā apaklpošana un remonts iecirknī "Purvciems""

pdf Rezultāti

 pdf Līgums

SIA RNP 2013/95 Paklāju serviss  pdf Rezultāti

 pdf Līgums

SIA RNP 2013/94

Automātiskās dūmu izvades un ugunsgrēka
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu tehniskā apkope un uzturēšana

pdf  Rezultāti
 pdf Līgums

SIA RNP 2013/93

Liftu tehniskā apkalpošana un remonts

pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/92

Atslēgu iegāde

pdf Paziņojums 

SIA RNP 2013/91

Mēbeļu iegāde

pdf Paziņojums 

SIA RNP 2013/90

Ilgtermiņa aizņēmums dzīvojamās
mājas vienkāršotās renovācijas projekta īstenošanai Rīgā, Bauskas ielā 51

pdf Rezultāti
 pdf Būtiskie līguma nosacījumi 

SIA RNP 2013/88

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts

pdf Rezultāti
 pdf Līgums
 pdf Līgums 

SIA RNP 2013/87

Lapu koku malkas iegāde

 pdf Rezultāti
 pdf Līgums

SIA RNP 2013/86

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/173 "Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dombrovskaielā 49, Rīgā" ietvaros

pdf Rezultāti

 pdf Paziņojums 

SIA RNP 2013/85

Specializētās tehnikas un instrumentu noma

pdf. Rezultāti

SIA RNP 2013/84

Kredītiestādes overdrafta piesaiste apgrozāmo līdzekļu papildināšani

pdf Rezultāti

 pdf Līgums

SIA RNP 2013/83

Juridisko pakalpojumu sniegšana parādu piedziņā

pdf Rezultāti

 pdf Līgums

SIA RNP 2013/82  Juridisko pakalpojumu sniegšana parādu piedziņā  pdf Rezultāti
SIA RNP 2013/81

Dūmvadu, skursteņu tīrīšana un pārbaude,
dabīgās/piespiedu ventilācijas apkope un uzturēšanas darbu veikšana pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām ēkām

pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/80

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/085 "Dzīvojamās mājas Dārza ielā 38a, Rīgā - siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros

pdf Rezultāts

SIA RNP
2013/79

Rūpnieciskās gāzes piegāde un gāzes balonu noma

pdf Rezultāti
 pdf Līgums

SIA RNP 2013/78

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/639 „Dzīvojamās mājas Vīlipa ielā 10, Rīgā – siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros

pdf Rezultāti

 pdf Paziņojums

SIA RNP 2013/77

Lapu koku malkas iegāde

 pdf Paziņojums 

SIA RNP 2013/76 

Paceļamo mehānismu noma

 pdf Paziņojums

SIA RNP 2013/75

Fasāžu remonts 

  Rezultāti
 pdf Līgums 

SIA RNP
2013/74

Elektroenerģijas iegāde

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/73

Juridisko konsultāciju un pārstāvniecības pakalpojumu sniegšana

pdf Paziņojums

SIA RNP
2013/70

Katlu māju un ēku siltumapgādes sistēmu tehniskā  apkope

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/69

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda
projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/085„Dzīvojamās mājas Dārza ielā 38A, Rīgā – siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros

 pdf Paziņojums 

SIA RNP 
2013/68

Metāla durvju izgatavošana un uzstādīšana

 pdf Paziņojums 

SIA RNP 2013/67

Datu uzglabāšanas risinājuma un rezerves kopiju sistēmas izveide un ieviešana

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/66

Poligrāfijas pakalpojumi

 pdf Rezultāts

SIA RNP 2013/65

2013.gada pārskata revīzija

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/64

Rūpnieciskās gāzes piegāde un gāzes balonu noma

 pdf Paziņojums

SIA RNP 2013/63

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda
projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/639 „Dzīvojamās mājas Vīlipa ielā 10,
Rīgā – siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros

 pdf Paziņojums

SIA RNP
2013/62

Kondicionēšanas sistēmas izbūve A.Čaka ielā 42, Rīga

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/61

Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana, nomaiņa, remonts un aukstā ūdens patēriņa skaitītāju
iegāde un uzstādīšana

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/60

Automašīnu noma

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/59

OCTA apdrošināšanas polišu iegāde

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/58 

Skursteņu un dūmvadu remonts

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/57 

Dzīvojamo māju cokolu, aizsargapmaļu un pamatu remonts

 pdf Rezultāti

SIA RNP 
2013/56

Fasāžu remonts

 pdf Paziņojums

 SIA RNP 2013/55

Liftu tehniskā apkalpošana un remonts

 pdf Paziņojums

SIA RNP
2013/54

Aukstā ūdens augstspiediena sūkņu staciju iegāde, uzstādīšana, tehniskā apkope un remonts

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/53

Skursteņu un dūmvadu remonts

 pdf Paziņojums

SIA RNP 2013/52

Automašīnu tehniskā apkope, remonts, rezerves daļu iegāde

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/51 

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekojamām mājām

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/50 

Kondicionēšanas sistēmas ierīkošaa servera telpā

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/49

Iekšējo un ārējo elektrisko tīklu remonts un elektrotehniskie mērījumi

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/48

Kokskaidu granulu iegāde

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/47

Lapu koku malkas iegāde

 pdf Paziņojums

SIA RNP 2013/46

Akmeņogļu iegāde

 pdf Rezultāti
 pdf Līgums

SIA RNP 2013/45 

Dzeramā ūdens iegāde

 pdf Rezultāti
 pdf Līgums

SIA RNP 
2013/43

Dārza tehnikas apkope un remonts

 pdf Paziņojums

SIA RNP 
2013/42

Rūpnieciskās gāzes piegāde un gāzes balonu noma

 pdf Paziņojums 

SIA RNP 2013/41

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pastkastīšu piegāde un uzstādīšana

 pdf Rezultāti

 SIA RNP 2013/40

Lapu savākšanas un izvešanas pakalpojuma
nodrošināšana

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/39 Tehniskās apsardzes nodrošināšana iedzīvotāju māju siltummezglos un lifta telpās  Rezultāti
SIA RNP 2013/38 Ēku konstrukciju un inženierkomunikāciju tehniskās dokumentācijas izstrāde pdf Paziņojums 
SIA RNP 
2013/37
Fasāžu remonts pdf Paziņojums
SIA RNP 2013/36 Instrumentu un santehnikas iegāde pdf Rezultāti
SIA RNP 2013/35 Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/10/054 „Dzīvojamās mājas Platā iela 28 k2, Rīgā – siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros pdf Rezultāti 
SIA RNP 2013/34  Šuvju hermetizācija pdf Rezultāti
SIA RNP 2013/33 Administratīvo telpu kosme’tiskais remonts A.Čaka ielā 42A pdf Rezultāti 

SIA RNP 2013/32

Krāsu iegāde  pdf  Rezultāti
SIA RNP 2013/31

Šķembu iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/30

Vienkāršotās renovācijas projektu izstrāde un ēku energoauditu pārskatu sagatavošana daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu nodrošināšanai

 Rezultāti

SIA RNP 2013/29

Skursteņu un dūmvadu remonts

 pdf Paziņojums

SIA RNP 2013/28

Ugunsdrošības signalizācijas, ūdens hidrantu, ventilācijas apsekošana un tehniskā slēdziena sagatavošana"

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/27 Kokmateriālu iegāde  pdf Rezultāti
SIA RNP 2013/26 Dzīvojamo māju, cokolu, aizsargapmaļu un pamatu remonts pdf Rezultāti
SIA RNP 2013/25 Elektromateriālu iegāde  pdf Rezultāti
SIA RNP 2013/24 Apkures sistēmu remonts  pdf Rezultāti
SIA RNP 2013/23 Jumtu remonts  pdf Rezultāti
SIA RNP 2013/22

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekojamām mājām"

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/21 Juridisko konsultāciju un pārstāvības pakalpojumu sniegšana pdf Paziņojums 
SIA RNP 2013/20 Logu nomaiņa kāpņu telpās  Rezultāti
SIA RNP 2013/19

Ēku pārsegumu remonts un bēniņu siltināšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/18

Saimniecības preču un inventāra iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/17

Degvielas iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/16

Ilgtermiņa aizņēmums dzīvojamo māju vienkāršotās renovācijas projektu īstenošanai Rīgā, Bauskas ielā 51, Vīlipa ielā 10, Kurzemes prospektā 124, Platā ielā 28 k-2, Dārza ielā 38a

pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/15

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" dabinieku veselības apdrošināšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/14

Termokameru iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/11 Juridisko pakalpojumu sniegšana zemes nomas strīdu izskatīšanā  pdf Rezultāti
SIA RNP 2013/10 Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana, nomaiņa, remonts un aukstā ūdens patēriņa skaitītāju iegāde un uzstādīšana  pdf Rezultāti 
 pdf Paziņojums 
SIA RNP 2013/09 Specializētās tehnikas un instrumentu noma  pdf Paziņojums
SIA RNP 2013/08 Kanalizācijas,  apkures, karstā un aukstā ūdensvadu cauruļvadu nomaiņa  pdf Rezultāti
SIA RNP 2013/07 Avārijas darbu veikšana iekšējos un ārējos inženierkomunikāciju tīklos  pdf Rezultāti
SIA RNP 2013/06 Juridisko konsultāciju un pārstāvības pakalpojumu sniegšana pdf Paziņojums 
SIA RNP 2013/05

Automašīnu tehniskā apkope, remonts, rezerves daļu iegāde

pdf Rezultāti 

pdf Paziņojums

SIA RNP 2013/04

Liftu tehniskās pārbaudes

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/03

Hidrodinamisko iekārtu noma

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/02

Tipveida ēku balkonu rekonstrukcijas konstruktīvo risinājumu projektu izstrāde

 pdf Rezultā

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

28.09.2020 (9.00) līdz 28.09.2020 (20.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Aleksandra Čaka iela 131, 133, 133a, 135, 136, 136a, 138, 138a, 138b, 139, 140, 140a, 140b, 142, 142a, 144, 146, 148, 150, 152; Alauksta iela 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 8, 8a, 8b; Zvaigžņu iela: 23, 25. Krišjāņa Barona iela 122a, 126, 126k-1, 126k-2, 126k-3, 126k-4, 126k-5, 126k-6, 126k-7, 126k-8; Pērnavas iela 10a, 12, 14
28.09.2020 (9.20) līdz 28.09.2020 (16.40)
Elektroenerģijas piegādes pārtraukums
Stiebru iela 8; Augusta Dombrovska iela 47, 49; Sniega iela 3 k-2, 3 k-4
28.09.2020 (9.00) līdz 28.09.2020 (16.00)
Elektroenerģijas piegādes pārtraukums
Limbažu iela 5