rnp
LV RU

Rezultāti 2014.gads

IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA 

SIA RNP 2014/115

Tehniskās sāls iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2014/113

 Juridiskie pakalpojumi

pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/113

 Darba apģērbu iegāde 

pdfPaziņojums

SIA RNP 2014/112

 Darba apģērbu klientu apkalpošanas speciālistiem iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP
2014/111

Avārijas likvidēšanas darbu veikšana iekšējos un ārējos inženierkomunikāciju tīklos

pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/110

Dzīvojamo māju dzīvokļu, pagrabu un bēniņu tīrīšana

pdfRezultāti
pdf Līgums

SIA RNP 2014/109

Smilts iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/107

Ēku numerācijas zīmju piegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2014/106

PVC logu uzstādīšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 
2014/105

Dūmvadu, skursteņu un ventilācijas kanālu remonts

pdfRezultāti
pdf Līgums

 

SIA RNP 2014/102

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/173 „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A.Dombrovska ielā 49, Rīgā” ietvaros

pdf Rezultāti

IA RNP
2014/101

Ēku konstruktīvo elementu un inženierkomunikāciju tehniskās dokumentācijas izstrāde

pdf Rezultāti I
pdf Rezultāti II

pdf Paziņojums
pdf Paziņojums

SIA RNP
2014/100

Balkonu remonts 

pdf Rezultāti
pdf Līgums

SIA RNP 2014/99

Vieglo automašīnu iegāde operatīvajā līzingā

pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/98

Ēkas cokolu, aizsargapmaļu un pamatu remonts

pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/97

Lieveņu, pakāpienu un ieejas mezglu remonts

pdf Paziņojums 

SIA RNP 2014/96

Tehniskās sāls iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/95

Dzīvojamo māju dzīvokļu, pagrabu un bēniņu tīrīšana

pdfPaziņojums

SIA RNP 2014/94

Jumtu remonts

pdf Rezultāti

pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/93

Vieglo automašīnu tehniskā apkope, remonts, rezerves daļu iegāde

pdfRezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2014/92

Mēbeļu iegāde

pdfRezultāti

pdfLīgums

pdf Līgums

SIA RNP 2014/91

Dūmvadu un skursteņu remonts

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP
2014/90

Vispārceltnieciskie darbi

pdf Rezultāti
pdf Rezultāti
pdfLīgums
pdfLīgums

SIA RNP 2014/89

Lieveņu, pakāpienu un ieejas mezglu remonts

pdf Paziņojums
SIA RNP 2014/88

Ceļa zīmju un ēku numerācijas plāksnīšu piegāde un uzstādīšana

pdf Rezultāti
 Līgums
SIA RNP 2014/87

Darba apģērba klientu apkalpošanas speciālistiem iegāde

 Paziņojums

SIA RNP 2014/86

Logu uzstādīšana kāpņu telpās

 Rezultāti

SIA RNP 2014/85

Korespondences (rēķinu) sagatavošana atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām

 Rezultāti

SIA RNP 2014/84

Pamatu nostiprināšanas darbi Aleksandra Grīna bulvārī 9, Rīgā

pdf Rezultāti

(I daļa)

pdf Līgums

(I daļa-pamatu nostiprināšana)

pdf Vienošanās Nr.1 pie Līguma

pdf Paziņojums

(II daļa)

SIA RNP 2014/83

Metāla durvju izgatavošana un uzstādīšana

pdf Rezultāti

 

SIA RNP 2014/82

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/11/060 „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Atpūtas ielā 2A” ietvaros

 pdf Rezultāti
SIA RNP 2014/81

Ceļa zīmju un ēku numerācijas plāksnīšu piegāde un uzstādīšana

pdf Paziņojums
SIA RNP 2014/80

Smilts iegāde

pdf Paziņojums
SIA RNP 2014/79

Pamatu nostiprināšanas darbi Aleksandra Grīna bulvārī 9, Rīgā

 Paziņojums
SIA RNP 2014/78

Karstā ūdens apgādes sitēmu remonta darbi

 Rezultāti

Līgums

Līgums

SIA RNP 2014/77

Mēbeļu iegāde

 Paziņojums
SIA RNP 2014/76

2014.gada pārskata revīzija

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2014/75

Pasažieru liftu iegāde un uzstādīšana

pdf Paziņojums
SIA RNP 2014/70

Ēku konstruktīvo elementu un inženierkomunikāciju tehniskās dokumentācijas izstrāde

 Rezultāti
SIA RNP 2014/69

Kokmateriālu iegāde

Rezultāti
SIA RNP 2014/68

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” darbības juridiskais izvērtējums, sniedzot viedokli par SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” finanšu pārvaldību, noslēgto līgumu un nekustamo īpašumu pārvaldības likumību un atbilstību 

 Paziņojums
SIA RNP 2014/67

Elektromobiļu iegāde

 Rezultāti
SIA RNP 2014/66

Vieglo automašīnu pilna servisa noma

 Rezultāti
SIA RNP 2014/65

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” sniegto pakalpojumu un darbības modeļa attīstības iespēju izvērtējums

 Paziņojums 
SIA RNP 2014/64

Dzīvojamo māju dzīvokļu, pagrabu un bēniņu tīrīšana

Paziņojums
SIA RNP 2014/63

Darba apģērba iegāde

Paziņojums
SIA RNP 2014/62

 

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/11/060 „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Atpūtas ielā 2A” ietvaros 

 

 pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/61

Liftu tehniskās pārbaudes

 Rezultāti

SIA RNP 2014/60

Melnzemes piegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2014/59

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/11/059 „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Daudzeses ielā 1” ietvaros

pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/58

Ilgtermiņa aizņēmums dzīvojamo māju vienkāršotās renovācijas projektu īstenošanai Rīgā, Vīlipa ielā 10, Platā ielā 28 k-2, Dārza ielā 38A, A. Dombrovska ielā 49, Ļermontova ielā 8, Altonavas ielā 22, Altonavas ielā 22A, Atpūtas ielā 2A, Daudzeses ielā 1

 Rezultāti Platā iela 28 k-2 (Finiera iela 15)
  Rezultāti Altonavas iela 22, Altonavas iela 22A, Daudzeses iela 1
  Rezultāti Ļermontova iela 8

 Rezultāti Atpūtas iela 2A

 Rezultāti Vīlipa iela 10, Dārza iela 38A

 Rezultāti Dombrovska iea 49

SIA RNP 2014/57

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/195 „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Altonavas 22” un projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/194 „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Altonavas ielā 22a” ietvaros

pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/56

Būvuzraudzības pakalpojumi dzīvojamo māju renovācijai Eiropas Savienības fonda projektu ietvaros

 pdf Rezultāti

 pdf Līgums (Dārza iela 38a)

pdf Līgums (Ļermontova iela 8)

pdf Līgums (Dombrovska iela 49)

pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/55

Melnzemes piegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/54

Balkonu remonts

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2014/53

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/195„Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Altonavas ielā 22” un  projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/194„Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Altonavas ielā 22a” ietvaros

pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/51

Smago automašīnu un traktortehnikas tehniskā apkope, remonts, rezerves daļu iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/50

Apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/49

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/217 „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Ļermontova ielā 8” ietvaros

pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/48

Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi

pdf Rezultāti

pdf Līgums

 SIA RNP 2014/47

 Žalūziju iegāde uz uzstādīšana administratīvām telpām

  Rezultāti
  Līgums
 

SIA RNP 2014/46

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas atjaunošana, projekta dokumentācijas izstrāde, tehniskā apkope un uzturēšana

  Rezultāti

SIA RNP 2014/45

Jumtu remonts

  Rezultāti
 Rezultāti
  Rezultāti

SIA RNP 2014/44

 

Iekškvartālu ceļu asfaltēšanas un bruģa ieklāšanas darbi

 

  Rezultāti

  Līgums

SIA RNP 2014/43

Biroja papīra iegāde

jpg Rezultāti

jpg Līgums

SIA RNP 2014/42

Ēkas cokolu, aizsargapmaļu un pamatu remonts

 Rezultāti

SIA RNP 2014/41

Starppaneļu šuvju hermetizācija

 Rezultāti
  Līgums
  Līgums 

SIA RNP 2014/40

Balkonu remonts

pdf Paziņojums 

SIA RNP 2014/39

Ēku ārējo norobežojošo konstruktīvo elementu remonts

pdf Rezultāti

 pdf Līgums

SIA RNP 2014/38

Dūmvadu un skursteņu remonts

 Rezultāti

 Līgums

 Līgums

SIA RNP 2014/37

Juridisko pakalpojumu sniegšana zemes nomas strīdu izskatīšanā (B daļas pakalpojumu iepirkums)

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2014/36 

Globālās pozicionēšanas sistēmas ierīču (GPS) iegāde, uzstādīšana un apkalpošana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2014/34

Avārijas darbu veikšana iekšējos un ārējos inženierkomunikāciju tīklos

 Rezultāti

SIA RNP 2014/33

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A.Dombrovska ielā 49, Rīgā 

pdf Rezultāti

 pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/32

Akmeņogļu iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2014/30

Mēbeļu iegāde

 Rezultāti
  Līgums

SIA RNP 2014/31

Kokskaidu granulu iegāde

pdf Paziņojums 

pdf Līgums

SIA RNP 2014/29

Ūdens patēriņa skaitītāju DN-15 nomaiņa un uzstādīšana iecirkņos „Jugla” un „Ziemeļi”

pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/28

Ūdens patēriņa skaitītāju DN-15 nomaiņa un uzstādīšana iecirkņos „Kurzeme” un „Zemgale”

pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/27

Ūdens patēriņa skaitītāju DN-15 nomaiņa un uzstādīšana iecirkņos „Pļavnieki” un „Purvciems”

pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/26

Ūdens patēriņa skaitītāju DN-15 nomaiņa un uzstādīšana iecirkņos „Daugava” un „Centrs”

pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/25

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/639 „Dzīvojamās mājas Vīlipa ielā 10, Rīgā – siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros

pdf Rezultāti

pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/24

 

Ēku norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšana

 pdf Rezultāti

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/23

Būvuzraudzības pakalpojumi dzīvojamo māju renovācijai Eiropas Savienības fonda projektu ietvaros

pdf Paziņojums 

SIA RNP 2014/22 Administratīvās ēkas A. Čaka iela 42 fasādes renovācija

pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/21 Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās iecirkņos "Kurzeme", "Zemgale" un "Daugava"

 Rezultāti 

 Rezultāti
  Rezultāti
 Rezultāti
  Rezultāti
  Rezultāti
  Rezultāti

SIA RNP 2014/20 Metāla durvju izgatavošana un uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdf Vispārīgā vienošanās

SIA RNP 2014/19 Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) ierīču iegāde, uzstādīšana un apkalpošana pdf Paziņojums 

SIA RNP 2014/18

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pastkastīšu piegāde un uzstādīšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/17

Logu izgatavošana uzstādīšana kāpņu telpās

 Rezultāti

  Rezultāti

 Rezultāti 
 Rezultāti

SIA RNP 2014/16

Ceļa zīmju un ēku numerācijas plāksnīšu piegāde un uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

 SIA RNP 2014/15

Nekustamā īpašuma apdrošināšana 

 Rezultāti

 Līgums

SIA RNP 2014/14

Elektroenerģijas iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/13

Ilgtermiņa aizņēmums dzīvojamo māju vienkāršotās renovācijas projektu īstenošanai Rīgā, Vīlipa ielā 10, Platā ielā 28 k-2, Dārza ielā 38A, A. Dombrovska ielā 49, Ļermontova ielā 8, Altonavas ielā 22, Altonavas ielā 22A, Atpūtas ielā 2A, Daudzeses ielā 1

pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/12

OCTA un KASKO apdrošināšanas polišu iegāde

pdf Rezultāti

  Līgums

SIA RNP 2014/11

 Būvgružu konteineru noma

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/10

 Hidrodinamisko iekārtu noma

 pdf Rezultāti 

SIA RNP 2014/09

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/217 „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Ļermontova ielā 8” ietvaros

 pdf Paziņojums 

SIA RNP 2014/08

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/195„Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Altonavas ielā 22” un  projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/194„Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Altonavas ielā 22a” ietvaros

pdf Paziņojums 

SIA RNP 2014/06

Gaismu emotējošo diožu (LED) gaismekļu piegāde un uzstādīšana

 pdfPaziņojums

SIA RNP 2014/04

Fotoaparātu iegāde

 pdf Rezultāti
 pdf Līgums

SIA RNP 2014/03

Elektroenerģijas iegāde

pdf Paziņojums 

SIA RNP 2014/02

Apsardzes un ugunsdrošības pakalpojuma nodrošināšana

 pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/01

Darba apģērbu iegāde klientu apkalpošanas speciālistiem

pdf Paziņojums 

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

28.09.2020 (9.00) līdz 28.09.2020 (20.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Aleksandra Čaka iela 131, 133, 133a, 135, 136, 136a, 138, 138a, 138b, 139, 140, 140a, 140b, 142, 142a, 144, 146, 148, 150, 152; Alauksta iela 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 8, 8a, 8b; Zvaigžņu iela: 23, 25. Krišjāņa Barona iela 122a, 126, 126k-1, 126k-2, 126k-3, 126k-4, 126k-5, 126k-6, 126k-7, 126k-8; Pērnavas iela 10a, 12, 14
28.09.2020 (9.20) līdz 28.09.2020 (16.40)
Elektroenerģijas piegādes pārtraukums
Stiebru iela 8; Augusta Dombrovska iela 47, 49; Sniega iela 3 k-2, 3 k-4
28.09.2020 (9.00) līdz 28.09.2020 (16.00)
Elektroenerģijas piegādes pārtraukums
Limbažu iela 5