rnp
LV RU

Rezultāti 2015.gads

 

IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS IEPIRKUMA PRIEKŠMETS IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA 
SIA RNP 2015/147 Vieglo automobiļu iegāde operatīvajā līzingā

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/146   Atjaunotu un verificētu ūdens patēriņa skaitītāju iegāde

pdfRezultāti

pdfLīgums

SIA RNP 2015/145 Hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izlici un grozu cilvēku pacelšanai iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/144 Hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izlici un grozu cilvēku pacelšanai iegāde finanšu līzingā 

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/143 Ūdens patēriņa skaitītāju un ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana  

 

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/142 Atslēgu izgatavošana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/141 Hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izcilni un grozu cilvēku pacelšanai iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/140 Juridisko pakalpojumu sniegšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/139 Ūdens patēriņa skaitītāju un ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/138 Jauna vai mazlietota pacēlāja ar izlici un grozu cilvēku pacelšanai uz auto piekabes bāzes iegāde

pdfPaziņojums
pdf Līgums

SIA RNP 2015/137 Siltummezglu iekārtu iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/136 Jauna kravas furgona iegāde

pdf Rezultāti 

pdf Līgums

SIA RNP 2015/135 Grants, smilts un šķembu piegāde

pdf Rezultāti
pdf Līgums
pdf Līgums

SIA RNP 2015/134 Kokmateriālu iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/132 Betona iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/131 Aizsargapmaļu remonts

pdfRezultāti

pdfLīgums

SIA RNP 2015/130 Jumta ruļļveida materiālu iegāde

pdfRezultāti

SIA RNP 2015/129 Jumta viļņoto lokšņu iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/128

Hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izcilni un grozu, cilvēku pacelšanai, iegāde finanšu līzingā

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/127 Santehnikas iegāde

pdf Rezultāts

SIA RNP 2015/126 Pamatnostādņu izstrāde dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas plānošanas, uzskaites un pārskata sagatavošanas vienotas kārtības noteikšanai. Komercnoslēpuma apjoma un tā noteikšanas pamatprincipu izvērtējums un ieteikumu izstrāde.

pdfRezultāts

pdfLīgums

SIA RNP 2015/125 Hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izcilni un grozu cilvēku pacelšanai iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/124 Sanitāro kabīņu noma un apkope

pdf Rezultāts
pdf Līgums

SIA RNP 2015/123 Vieglo automobiļu iegāde operatīvajā līzingā

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/122 Vispārceltnieciskie darbi

pdf Rezultāts

pdf Līgums

pdf Līgums

SIA RNP 2015/121 Datu sagatavošana dzīvojamām mājām piegulošo teritoriju sanitārās kopšanas platību noteikšanai un plānu izgatavošana Rīgas pilsētā

pdf Rezultāts

pdf Līgums

SIA RNP 2015/120 PVC logu uzstādīšana

pdf Rezultāts

SIA RNP 2015/119 Ūdens patēriņa skaitītāju un ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/117 Avārijas darbu veikšana iekšējos un ārējos inženierkomunikāciju tīklos

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/118   Atjaunotu un verificētu ūdens patēriņa skaitītāju iegāde

pdfPaziņojums

SIA RNP 2015/116   Celtniecības un specializētas tehnikas noma

pdfRezultāts

pdfLīgums Nr.1

pdfLīgums Nr.2

SIA RNP 2015/113 Rēķinu, atgādinājumu un brīdinājumu vēstuļu sagatavošana, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības

pdf Rezultāts

SIA RNP 2015/112 Gaismu emitējošo diožu (LED) gaismekļu iegāde 

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/111 Fasāžu remonts

pdfRezultāts

SIA RNP 2015/110  Vienkāršotās atjaunošanas projektu izstrāde, tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana un ēku energoauditu pārskatu sagatavošana daudzdzīvokļu dzīvojamās māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu nodrošināšanai

pdf Rezultāts

pdfRezultāts

SIA RNP 2015/109 Kravas pašizgāzēja iegāde operatīvajā līzingā

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/108 Liftu tehniskā apkalpošana, plānoto un avārijas remontdarbu veikšana

pdf Rezultāts

SIA RNP 2015/107 Augstspiediena iekārtas iegāde

pdf Rezultāts
pdf Līgums

SIA RNP 2015/106 Tīkla infrastruktūras un datu pārraides pakalpojumu iegāde

pdf Rezultāts

SIA RNP 2015/105 Lieveņu, pakāpienu un ieejas mezglu remonts

pdfRezultāti
pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/104 Tehniskās sāls piegāde ietvju kaisīšanai

pdfRezultāts

SIA RNP 2015/103 Atslēgu izgatavošana

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/102 Maināmo paklāju serviss un to apdrošināšana SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/100 Plānveida sadzīves atkritumu savākšana no SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"pārvaldīšanā esošajiem objektiem

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/99 Ēku tehniskās apsekošanas atzinumu un tehniskās dokumentācijas sagatavošana ārpuskārtas gadījumos

pdf Rezultāts

SIA RNP 2015/98 Reprezentācijas materiālu iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/97

PVC logu uzstādīšana

pdf Paziņojums

 SIA RNP 2015/96

Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana, atjaunoto aukstā ūdens patēriņa skaitītāju un jauno aukstā ūdens patēriņa skaitītāju piegāde

 pdf Rezultāti

pdf Līgums_1

pdf Līgums_2

pdf Līgums_3

SIA RNP 2015/95

Kondicionēšanas sistēmu iegāde un uzstādīšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/94

Reprezentācijas materiālu iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/93

Hidrodinamisko iekārtu noma ar šoferi

pdf Rezultāti 

pdf Līgums 

SIA RNP 2015/92

Rūpnieciskās gāzes piegāde un gāzes balonu noma 

pdf Paziņojums

pdf Līgums

SIA RNP 2015/91 Šķembu iegāde

pdf Paziņojums

pdf Līgums

 

SIA RNP 2015/90 Liftu tehnikās pārbaudes

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/89 Apsardzes un ugunsdrošības pakalpojuma nodrošināšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/88 Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/87 Sijāšanas iekārtas ar apkalpojošo personālu noma

pdf Paziņojums

pdf Līgums

SIA RNP 2015/86 Iekšējo un ārējo elektrisko tīklu remonts un elektrotehnisko mērījumu veikšana  pdf Rezultāti
SIA RNP 2015/85 Vieglo automobiļu tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/84 Hidrodinamisko iekārtu noma ar šoferi

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/83 Vieglo automašīnu aplīmēšana

pdf Paziņojums

pdf Līgums

SIA RNP 2015/82 Katlu māju un ēku siltumpagādes sistēmu tehniskā apkope

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/81 Plānveida sadzīves atkritumu savākšana no SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošajiem objektiem

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/80 Kokmateriālu iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/79 2015.gada pārskata revīzija

pdf Paziņojums

pdf Līgums

SIA RNP 2015/78 Nekustamā īpašuma apdrošināšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/77 Teritorijas labiekārtošanas preču iegāde un darbu veikšana

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/76 Biroju mēbeļu iegāde un uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/75 Nekustamā īpašuma apdrošināšana

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/74 Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde

pdf Paziņojums

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/73 PVC logu uzstādīšana

pdf Paziņojums

pdf Rezultāti 

SIA RNP 2015/72 Nekustamā īpašuma apdrošināšana

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/71 Vispārceltnieciskie darbi

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/70 Kanalizācijas, karstā un aukstā ūdensavadu cauruļvadu nomaiņa

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/69 KASKO apdrošināšanas polišu iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/68 Instrumentu iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/67 Ēku norobežojošo konstrukciju siltināšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/66 Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas atjaunošana, uzturēšana un projekta dokumentācijas izstrāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/65 OCTA apdrošināšanas polišu iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/64 Biroja un apmeklētāju krēslu iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/63 Vieglo automašīnu mazgāšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/62 Metāla ārdurvju kodu sistēmu un domofonu iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/61 Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/60 Pastkastīšu piegāde un uzstādīšana

pdf Rezultāti
pdf Līgums

SIA RNP 2015/59 Kondicionēšanas sistēmu iegāde un uzstādīšana

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/58 Zvērināta advokāta pakalpojumi zemes nomas strīdu izskatīšanā

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/57

Vieglo automobiļu tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/56

Balkonu remonts

pdf Rezultāti
pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/55

Santehnikas iegāde

pdf  Rezultāti

SIA RNP 2015/54

Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana, nomaiņa, remonts un aukstā ūdens patēriņa skaitītāju iegāde un uzstādīšana siltummezglos pirms karstā ūdens siltummaiņa 

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/53

Ēku numerācijas zīmju iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/52

Taksometru pakalpojumi

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/50 Lapu koku malkas iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/49 Automātiskās dūmu izvades un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu tehniskā apkope un uzturēšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/48 Plānveida sadzīves, lielgabarīta un dalīto atkritumu savākšana no SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošiem objektiem iecirknī „Centrs”, „Pļavnieki” un „Sarkandaugava” pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/46 Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdf Vispārīgā vienošanās

SIA RNP 2015/47 Metāla durvju uzstādīšana pdf Rezultāti
SIA RNP 2015/45 Saimniecības preču un inventāra iegāde pdf Paziņojums 
SIA RNP 2015/44 Sijāšanas iekārtas ar apkalpojošo personālu noma pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/43 Elektromateriālu iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/42 PVC durvju uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/41 PVC logu uzstādīšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/40 Apkures sistēmu remonts un cauruļu siltumizolācijas darbi pdfRezultāti

pdf Līgums

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/38 Poligrāfijas pakalpojumi pdf Rezultāti
SIA RNP 2015/39 Smilts uzglabāšanas konteineru iegāde pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/37 Konstrukrīvo elementu ārpuskārtas remonts pdf Rezultāti
SIA RNP 2015/36 Šķembu iegāde pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/35 Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde  pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/34 Metāla durvju uzstādīšana pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/33 Karstā ūdens apgādes sistēmas remonta darbi pdf Rezultāts
SIA RNP 2015/32 Sijāšanas iekārtas ar apkalpojošo personālu noma pdfPaziņojums

SIA RNP 2015/31

Dārza tehnikas apkope, remonts un rezerves daļu iegāde pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/30

Paceļamo mehānismu noma

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/29

Paceļamo mehānismu noma

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/28

Lieveņu, pakāpienu un ieejas mezglu remonts

pdf Rezultāti
pdf Līgums
pdf Līgums

SIA RNP 2015/27

PVC logu nomaiņa

pdfRezultāti

SIA RNP 2015/26 Aizsargapmaļu remonts

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/25 Fasāžu remonts

pdf Rezultāti (47.daļa)

pdf Paziņojums

pdf Rezultāti

pdf Paziņojums
pdf Paziņojums
pdf Rezultāti
pdf Paziņojums
pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/24

Hidrodinamisko iekārtu ar šoferi noma

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/23

OCTA un KASKO apdrošināšanas polišu iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/22

Taksometru pakalpojumi

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/21

Balkonu remonts pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/20 Obligātās veselības pārbaudes

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/19

Koku un zaru zāģēšana un celmu frēzēšana pdf Rezultāti
SIA RNP 2015/18

Liftu plānoto un avārijas remontdarbu veikšana

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/17

Instrumentu noma

pdfRezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/16

Apkures sistēmu remonts un cauruļusiltumizolācijas darbi

pdfPaziņojums 

SIA RNP 2015/15 Instrumentu iegāde pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/14

Ēku tehniskās apsekošanas atzinumu un tehniskās dokumentācijas sagatavošana ārpuskārtas gadījumiem

pdf Rezultāti_I_daļa

pdf Rezultāti_II_daļa

pdf Līgums_I_daļa

pdf Līgums_II_daļa

SIA RNP 2015/13

Betona iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/12

Obligātās veselības pārbaudes

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/11

Santehnikas iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/10

PVC logu uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdf Paziņojums

pdf Paziņojums

pdf Paziņojums

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/09

Lapu koku malkas iegāde pdfPaziņojums

SIA RNP 2015/08

Kokskaidu granulu iegāde

pdfRezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/07

Akmeņogļu iegāde pdfRezultāti

pdfLīgums

SIA RNP 2015/06

Jumtu remonts

pdf Rezultāti

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/05

Taksometru pakalpojumi

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/04

Aukstā ūdens augstspiediena sūkņu staciju un ugunsdzēsības sūkņu apkope, iegāde, uzstādīšana un remonts

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/03

Ventilācijas kanālu un dūmvadu kanālu apsekošana, tehniskā apkope (tīrīšana), dokumentācijas noformēšana un remonts

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/02

Automātiskās dūmu izvades un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā apkope un uzturēšana

pdfRezultāti

SIA RNP 2015/01

Darba apģērbu iegāde

pdfRezultāti

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

28.09.2020 (9.00) līdz 28.09.2020 (20.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Aleksandra Čaka iela 131, 133, 133a, 135, 136, 136a, 138, 138a, 138b, 139, 140, 140a, 140b, 142, 142a, 144, 146, 148, 150, 152; Alauksta iela 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 8, 8a, 8b; Zvaigžņu iela: 23, 25. Krišjāņa Barona iela 122a, 126, 126k-1, 126k-2, 126k-3, 126k-4, 126k-5, 126k-6, 126k-7, 126k-8; Pērnavas iela 10a, 12, 14
28.09.2020 (9.20) līdz 28.09.2020 (16.40)
Elektroenerģijas piegādes pārtraukums
Stiebru iela 8; Augusta Dombrovska iela 47, 49; Sniega iela 3 k-2, 3 k-4
28.09.2020 (9.00) līdz 28.09.2020 (16.00)
Elektroenerģijas piegādes pārtraukums
Limbažu iela 5