rnp
LV RU

Rezultāti 2015.gads

 

IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS IEPIRKUMA PRIEKŠMETS IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA 
SIA RNP 2015/147 Vieglo automobiļu iegāde operatīvajā līzingā

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/146   Atjaunotu un verificētu ūdens patēriņa skaitītāju iegāde

pdfRezultāti

pdfLīgums

SIA RNP 2015/145 Hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izlici un grozu cilvēku pacelšanai iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/144 Hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izlici un grozu cilvēku pacelšanai iegāde finanšu līzingā 

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/143 Ūdens patēriņa skaitītāju un ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana  

 

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/142 Atslēgu izgatavošana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/141 Hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izcilni un grozu cilvēku pacelšanai iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/140 Juridisko pakalpojumu sniegšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/139 Ūdens patēriņa skaitītāju un ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/138 Jauna vai mazlietota pacēlāja ar izlici un grozu cilvēku pacelšanai uz auto piekabes bāzes iegāde

pdfPaziņojums
pdf Līgums

SIA RNP 2015/137 Siltummezglu iekārtu iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/136 Jauna kravas furgona iegāde

pdf Rezultāti 

pdf Līgums

SIA RNP 2015/135 Grants, smilts un šķembu piegāde

pdf Rezultāti
pdf Līgums
pdf Līgums

SIA RNP 2015/134 Kokmateriālu iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/132 Betona iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/131 Aizsargapmaļu remonts

pdfRezultāti

pdfLīgums

SIA RNP 2015/130 Jumta ruļļveida materiālu iegāde

pdfRezultāti

SIA RNP 2015/129 Jumta viļņoto lokšņu iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/128

Hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izcilni un grozu, cilvēku pacelšanai, iegāde finanšu līzingā

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/127 Santehnikas iegāde

pdf Rezultāts

SIA RNP 2015/126 Pamatnostādņu izstrāde dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas plānošanas, uzskaites un pārskata sagatavošanas vienotas kārtības noteikšanai. Komercnoslēpuma apjoma un tā noteikšanas pamatprincipu izvērtējums un ieteikumu izstrāde.

pdfRezultāts

pdfLīgums

SIA RNP 2015/125 Hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izcilni un grozu cilvēku pacelšanai iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/124 Sanitāro kabīņu noma un apkope

pdf Rezultāts
pdf Līgums

SIA RNP 2015/123 Vieglo automobiļu iegāde operatīvajā līzingā

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/122 Vispārceltnieciskie darbi

pdf Rezultāts

pdf Līgums

pdf Līgums

SIA RNP 2015/121 Datu sagatavošana dzīvojamām mājām piegulošo teritoriju sanitārās kopšanas platību noteikšanai un plānu izgatavošana Rīgas pilsētā

pdf Rezultāts

pdf Līgums

SIA RNP 2015/120 PVC logu uzstādīšana

pdf Rezultāts

SIA RNP 2015/119 Ūdens patēriņa skaitītāju un ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/117 Avārijas darbu veikšana iekšējos un ārējos inženierkomunikāciju tīklos

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/118   Atjaunotu un verificētu ūdens patēriņa skaitītāju iegāde

pdfPaziņojums

SIA RNP 2015/116   Celtniecības un specializētas tehnikas noma

pdfRezultāts

pdfLīgums Nr.1

pdfLīgums Nr.2

SIA RNP 2015/113 Rēķinu, atgādinājumu un brīdinājumu vēstuļu sagatavošana, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības

pdf Rezultāts

SIA RNP 2015/112 Gaismu emitējošo diožu (LED) gaismekļu iegāde 

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/111 Fasāžu remonts

pdfRezultāts

SIA RNP 2015/110  Vienkāršotās atjaunošanas projektu izstrāde, tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana un ēku energoauditu pārskatu sagatavošana daudzdzīvokļu dzīvojamās māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu nodrošināšanai

pdf Rezultāts

pdfRezultāts

SIA RNP 2015/109 Kravas pašizgāzēja iegāde operatīvajā līzingā

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/108 Liftu tehniskā apkalpošana, plānoto un avārijas remontdarbu veikšana

pdf Rezultāts

SIA RNP 2015/107 Augstspiediena iekārtas iegāde

pdf Rezultāts
pdf Līgums

SIA RNP 2015/106 Tīkla infrastruktūras un datu pārraides pakalpojumu iegāde

pdf Rezultāts

SIA RNP 2015/105 Lieveņu, pakāpienu un ieejas mezglu remonts

pdfRezultāti
pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/104 Tehniskās sāls piegāde ietvju kaisīšanai

pdfRezultāts

SIA RNP 2015/103 Atslēgu izgatavošana

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/102 Maināmo paklāju serviss un to apdrošināšana SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/100 Plānveida sadzīves atkritumu savākšana no SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"pārvaldīšanā esošajiem objektiem

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/99 Ēku tehniskās apsekošanas atzinumu un tehniskās dokumentācijas sagatavošana ārpuskārtas gadījumos

pdf Rezultāts

SIA RNP 2015/98 Reprezentācijas materiālu iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/97

PVC logu uzstādīšana

pdf Paziņojums

 SIA RNP 2015/96

Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana, atjaunoto aukstā ūdens patēriņa skaitītāju un jauno aukstā ūdens patēriņa skaitītāju piegāde

 pdf Rezultāti

pdf Līgums_1

pdf Līgums_2

pdf Līgums_3

SIA RNP 2015/95

Kondicionēšanas sistēmu iegāde un uzstādīšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/94

Reprezentācijas materiālu iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/93

Hidrodinamisko iekārtu noma ar šoferi

pdf Rezultāti 

pdf Līgums 

SIA RNP 2015/92

Rūpnieciskās gāzes piegāde un gāzes balonu noma 

pdf Paziņojums

pdf Līgums

SIA RNP 2015/91 Šķembu iegāde

pdf Paziņojums

pdf Līgums

 

SIA RNP 2015/90 Liftu tehnikās pārbaudes

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/89 Apsardzes un ugunsdrošības pakalpojuma nodrošināšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/88 Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/87 Sijāšanas iekārtas ar apkalpojošo personālu noma

pdf Paziņojums

pdf Līgums

SIA RNP 2015/86 Iekšējo un ārējo elektrisko tīklu remonts un elektrotehnisko mērījumu veikšana  pdf Rezultāti
SIA RNP 2015/85 Vieglo automobiļu tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/84 Hidrodinamisko iekārtu noma ar šoferi

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/83 Vieglo automašīnu aplīmēšana

pdf Paziņojums

pdf Līgums

SIA RNP 2015/82 Katlu māju un ēku siltumpagādes sistēmu tehniskā apkope

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/81 Plānveida sadzīves atkritumu savākšana no SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošajiem objektiem

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/80 Kokmateriālu iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/79 2015.gada pārskata revīzija

pdf Paziņojums

pdf Līgums

SIA RNP 2015/78 Nekustamā īpašuma apdrošināšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/77 Teritorijas labiekārtošanas preču iegāde un darbu veikšana

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/76 Biroju mēbeļu iegāde un uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/75 Nekustamā īpašuma apdrošināšana

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/74 Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde

pdf Paziņojums

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/73 PVC logu uzstādīšana

pdf Paziņojums

pdf Rezultāti 

SIA RNP 2015/72 Nekustamā īpašuma apdrošināšana

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/71 Vispārceltnieciskie darbi

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/70 Kanalizācijas, karstā un aukstā ūdensavadu cauruļvadu nomaiņa

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/69 KASKO apdrošināšanas polišu iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/68 Instrumentu iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/67 Ēku norobežojošo konstrukciju siltināšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/66 Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas atjaunošana, uzturēšana un projekta dokumentācijas izstrāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/65 OCTA apdrošināšanas polišu iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/64 Biroja un apmeklētāju krēslu iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/63 Vieglo automašīnu mazgāšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/62 Metāla ārdurvju kodu sistēmu un domofonu iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/61 Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/60 Pastkastīšu piegāde un uzstādīšana

pdf Rezultāti
pdf Līgums

SIA RNP 2015/59 Kondicionēšanas sistēmu iegāde un uzstādīšana

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/58 Zvērināta advokāta pakalpojumi zemes nomas strīdu izskatīšanā

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/57

Vieglo automobiļu tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/56

Balkonu remonts

pdf Rezultāti
pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/55

Santehnikas iegāde

pdf  Rezultāti

SIA RNP 2015/54

Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana, nomaiņa, remonts un aukstā ūdens patēriņa skaitītāju iegāde un uzstādīšana siltummezglos pirms karstā ūdens siltummaiņa 

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/53

Ēku numerācijas zīmju iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/52

Taksometru pakalpojumi

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/50 Lapu koku malkas iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/49 Automātiskās dūmu izvades un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu tehniskā apkope un uzturēšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/48 Plānveida sadzīves, lielgabarīta un dalīto atkritumu savākšana no SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošiem objektiem iecirknī „Centrs”, „Pļavnieki” un „Sarkandaugava” pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/46 Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdf Vispārīgā vienošanās

SIA RNP 2015/47 Metāla durvju uzstādīšana pdf Rezultāti
SIA RNP 2015/45 Saimniecības preču un inventāra iegāde pdf Paziņojums 
SIA RNP 2015/44 Sijāšanas iekārtas ar apkalpojošo personālu noma pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/43 Elektromateriālu iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/42 PVC durvju uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/41 PVC logu uzstādīšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/40 Apkures sistēmu remonts un cauruļu siltumizolācijas darbi pdfRezultāti

pdf Līgums

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/38 Poligrāfijas pakalpojumi pdf Rezultāti
SIA RNP 2015/39 Smilts uzglabāšanas konteineru iegāde pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/37 Konstrukrīvo elementu ārpuskārtas remonts pdf Rezultāti
SIA RNP 2015/36 Šķembu iegāde pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/35 Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde  pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/34 Metāla durvju uzstādīšana pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/33 Karstā ūdens apgādes sistēmas remonta darbi pdf Rezultāts
SIA RNP 2015/32 Sijāšanas iekārtas ar apkalpojošo personālu noma pdfPaziņojums

SIA RNP 2015/31

Dārza tehnikas apkope, remonts un rezerves daļu iegāde pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/30

Paceļamo mehānismu noma

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/29

Paceļamo mehānismu noma

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/28

Lieveņu, pakāpienu un ieejas mezglu remonts

pdf Rezultāti
pdf Līgums
pdf Līgums

SIA RNP 2015/27

PVC logu nomaiņa

pdfRezultāti

SIA RNP 2015/26 Aizsargapmaļu remonts

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/25 Fasāžu remonts

pdf Rezultāti (47.daļa)

pdf Paziņojums

pdf Rezultāti

pdf Paziņojums
pdf Paziņojums
pdf Rezultāti
pdf Paziņojums
pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/24

Hidrodinamisko iekārtu ar šoferi noma

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/23

OCTA un KASKO apdrošināšanas polišu iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/22

Taksometru pakalpojumi

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/21

Balkonu remonts pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/20 Obligātās veselības pārbaudes

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/19

Koku un zaru zāģēšana un celmu frēzēšana pdf Rezultāti
SIA RNP 2015/18

Liftu plānoto un avārijas remontdarbu veikšana

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/17

Instrumentu noma

pdfRezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/16

Apkures sistēmu remonts un cauruļusiltumizolācijas darbi

pdfPaziņojums 

SIA RNP 2015/15 Instrumentu iegāde pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/14

Ēku tehniskās apsekošanas atzinumu un tehniskās dokumentācijas sagatavošana ārpuskārtas gadījumiem

pdf Rezultāti_I_daļa

pdf Rezultāti_II_daļa

pdf Līgums_I_daļa

pdf Līgums_II_daļa

SIA RNP 2015/13

Betona iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/12

Obligātās veselības pārbaudes

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/11

Santehnikas iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/10

PVC logu uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdf Paziņojums

pdf Paziņojums

pdf Paziņojums

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/09

Lapu koku malkas iegāde pdfPaziņojums

SIA RNP 2015/08

Kokskaidu granulu iegāde

pdfRezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/07

Akmeņogļu iegāde pdfRezultāti

pdfLīgums

SIA RNP 2015/06

Jumtu remonts

pdf Rezultāti

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/05

Taksometru pakalpojumi

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/04

Aukstā ūdens augstspiediena sūkņu staciju un ugunsdzēsības sūkņu apkope, iegāde, uzstādīšana un remonts

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/03

Ventilācijas kanālu un dūmvadu kanālu apsekošana, tehniskā apkope (tīrīšana), dokumentācijas noformēšana un remonts

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/02

Automātiskās dūmu izvades un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā apkope un uzturēšana

pdfRezultāti

SIA RNP 2015/01

Darba apģērbu iegāde

pdfRezultāti

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

25.05.2020 (15.00) līdz 25.05.2020 (18.00)
Elektroenerģijas padeves pārtraukums
Atlantijas iela 8, 12; Baltāsbaznīcas iela 44, 46; Rīnūžu iela 11, 15, 20, 22
25.05.2020 (13.00) līdz 25.05.2020 (20.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Zaļenieku iela 10,12,18; Graudu iela 33a; Valdeķu iela 33,36; Līvciema iela 7, 9k – 1, 9k – 2, 9a,9b
25.05.2020 (13.00) līdz 25.05.2020 (18.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Ormaņu iela 18a,20,20a,21,22,23,25,25a,26,26k-1,26k-2,27,28,28a,29,29a,30,31,33; Mazā Nometņu iela 43