rnp
LV RU

Paziņojums par telpu nomu rakstisku izsoli

18.05.2015
Paziņojums par telpu nomu rakstisku izsoli
Foto: F64

2015.gada 27.maijā Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, 1.stāva konferenču zālē plkst. 13.30 notiks rakstiska izsole par Rīgas pilsētas nekustamā īpašuma Mērsraga iela 1, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 01000560261003) neapdzīvojamo telpu nomu.

 

  • Izsoles veids - rakstiska izsole ar augstāko nomas maksu
  • Izsoles augšupejošais solis - 0.27 euro /m2
  • Pretendentam pirms izsoles jāiemaksā izsoles dalības maksa 20 EUR (divdesmit euro) apmērā sludinājumā par nomas tiesību izsoli norādītajā norēķinu kontā. Dokumenta, kas apliecina dalības maksas summas iemaksu norēķinu kontā, oriģinālu Pretendentam jāiesniedz kopā ar pieteikumu dalībai izsolē.

 

Izsoles dalības maksājuma rekvizīti:

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks, reģistrācijas Nr.40103362321
AS DNB banka
Konta Nr.LV83 RIKO 000 201 321 954 6
Maksājuma mērķis: dalības maksa par telpu nomas rakstisku izsoli Rīgā, Mērsraga ielā 1 (garāža).

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikumu iesniegšanas termiņš par piedalīšanos rakstiskā izsolē līdz 2015.gada 27.maijam plkst.13:00 (ieskaitot).

Pieteikumus var iesniegt Komisijas sekretārei Zigrīdai Gorodņicinai (tel. 25484004), Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā:

  • personiski;
  • ar kurjera starpniecību;
  • nosūtot pa pastu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” adresi Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, LV- 1011.

 

IZSOLES DOKUMENTI:

1. IZSOLES NOLIKUMS;

2. PIETEIKUMS DALĪBAI IZSOLĒ;

3. NOMAS LĪGUMA PROJEKTS.

 

Ar rakstiskas izsoles nomas telpām Rīgā, Mērsraga ielā 1 (garāžu) visas ieinteresētās personas var iepazīties iepriekš piesakoties pie kontaktpersonas Lailas Egles pa mobilo tālruni 20224048.

Jaunākie raksti

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

19.09.2021 (12.00) līdz 19.09.2021 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU, SIA RĪGAS ŪDENS
Torņakalna iela 20
19.09.2021 (12.00) līdz 19.09.2021 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU, SIA RĪGAS ŪDENS
Mazā Nometņu iela 17
19.09.2021 (12.00) līdz 19.09.2021 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU, SIA RĪGAS ŪDENS
Nometņu iela 12, 13, 15, 17, 20, 21, 13A, 15A