rnp
LV RU

Šķiroto atkritumu konteineru uzstādīšana un novietnes izveide

22.09.2020
Šķiroto atkritumu konteineru uzstādīšana un novietnes izveide

Sadzīves atkritumi ir neatņemama un likumsakarīga ikdienas sastāvdaļa. Toties ir lietas, ko ikviens no mums var ietekmēt – sakopta vide, ilgtspējīga nākotne un samazināts ikmēneša rēķins. Nodokļu likme par atkritumu apglabāšanu katru gadu aug: 2017. gadā tā bija 25,00 EUR par tonnu, 2018. gadā tā ir 35,00 EUR, 2019. gadā tā ir 53,00 EUR, bet no 2020. gada 1. janvāra – 50,00 EUR. Taču šķiroto atkritumu izvešana ir bez papildu samaksas. Izskaidrosim, kā Jūs varat ne tikai rūpēties, lai atkritumi tiktu nogādāti paredzētās vietās un nenodarītu kaitējumu, bet arī samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

 

ATKRITUMU ŠĶIROŠANA

Atkritumu šķirošana ir vienkāršs process, kas neprasa nedz daudz laika, nedz arī kādus speciālus resursus. Šķirojot atkritumus, galvenais ir no sadzīves atkritumiem atdalīt tos atkritumu veidus, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei. Veido ilgtspējīgu nākotni un samazini atkritumu apsaimniekošanas izmaksu!

 

Nepieciešama  dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku iesaiste, lai uzstādītu šķiroto atkritumu konteinerus, ja dzīvojamai mājai piesaistītajā teritorijā ir brīva vieta konteineru uzstādīšanai. Dzīvokļu īpašniekiem pārvaldnieks jāinformē par savu vēlmi, iesniedzot iesniegumu:

  • Jebkurā RNP Klientu apkalpošanas centrā;
  • Elektroniski sūtot uz e-pastu rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv, noformējot dokumentu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām un jābūt ar juridisko spēku;
  • Sūtot pa pastu, nosūtot uz SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) juridisko adresi – Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011. 

  

Pēc tam, kad RNP speciālists ir saņēmis iesniegumu, tiek pārbaudīts, vai iesniegums ir saistošs un izpildāms. To, vai tiks uzstādīti šķiroto atkritumu konteineri vai arī nē, RNP speciālists informē dzīvojamās mājas pārstāvi. Ja dzīvojamās mājas teritorijā var uzstādīt šķiroto atkritumu konteinerus,  tad pārvaldnieks nosūtu pieteikumu atkritumu apsaimniekotājam par šķiroto atkritumu konteineru uzstādīšanu, kā arī norāda informāciju par konteineru iztukšošanai nepieciešamo reižu skaitu nedēļā vai mēnesī. Atkritumu apsaimniekotājs uzstāda konteinerus norādītajā vietā.

 

Norādām – kopš 2020. gada 20. maija, kas stājās spēkā jaunie jaunā atkritumu apsaimniekošanas kārtība, šķiroto atkritumu konteinera saturs tiek izvests pa maksu, ja tajos izmesti parastie, nešķirotie atkritumi.

 

 

ATKRITUMU NOVIETNES IZVEIDE

Atkritumu laukums ar nojumi sakārto vidi, taču slēgta tipa atkritumu novietne – parūpējas, lai svešinieki neizmestu savus atkritumus Jūsu konteineros. Līdzīgi kā ar šķiroto atkritumu konteineru uzstādīšanu, ir nepieciešams dzīvojamās mājas kopības lēmums. Taču, lai uzsāktu novietnes projekta izstrādi, 75% dzīvokļu īpašniekiem ir jānobalso “PAR” un jādefinē finansējuma avots. Kopības lēmums jāiesniedz pārvaldniekam.

 

Pirmais novietnes izveides posms ir projektu izstrāde. Pēc tam, kad projekts ir izstrādāts, var ķerties klāt pie tās realizēšanas ar izvēlēto uzņēmumu, kurš veiks nepieciešamos darbus. Pati atkritumu novietne maksā 2000 – 4000 EUR bez PVN (atkarībā no specifikācijas un nepieciešamā izmēra). Ja dzīvojamās mājas piesaistītajā teritorijā nav laukuma, kur novietot novietni, tad jārēķinās ar papildu izmaksām – laukuma izveide, nobruģēšana utt. Laiks, cik ilgā laikā var izveidot atkritumu novietni, ir atkarīgs no finansējuma avota (vai ir nepieciešams veidot uzkrājumu), kā arī novietnes specifikācijas un izmēra. 

  

Papildu informācija par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanas kārtību, kā arī kopības lēmumu pieņemšanas dokumentu paraugi pieejami mājas lapas sadaļā “Klientiem – Kopības lēmumu pieņemšana”.

  

Balsojiet un esiet par sakārtotu vidi un ilgtspējīgu nākotni!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunākie raksti

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

22.10.2020 (12.00) līdz 22.10.2020 (18.00)
Ūdens padeves pārtraukums un dzeramā ūdens padeves pārtraukums (ūdensvada skalošanas darbi)
Pērkones iela 1,2,3,6,8; Valdeķu iela 6,6k-1,8,8k-2
22.10.2020 (8.30) līdz 22.10.2020 (17.00)
Elektroenerģijas padeves pārtraukums
Ilūkstes iela 24; Purvciema iela 57; Ulbrokas iela 8
22.10.2020 (10.00) līdz 22.10.2020 (14.00)
Elektroinstalācijas un izolācijas pretestības mērījumu veikšana
Malienas iela 3