rnp
LV RU

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Aleksandra Čaka ielā 44, Rīgā fasādes atjaunošanas darbi

#

 

2020.gada 20.maijā ir parakstīts līgums ar Rīgas domes Īpašuma departamentu par projekta “Ēkas Aleksandra Čaka ielā 44, Rīgā, kadastra apzīmējums 01000290062001, saglabāšanas darbu projekts” īstenošanu.

 

Līdzfinansējuma summa sastāda EUR 18 749,18, kas sastāda 50 % no attiecināmo izmaksu kopējās tāmes. 

 

2020.gada 13.februārī noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Texit” par summu EUR 50182.27, tajā skaitā PVN. Projekta īstenošanas termiņš saskaņā ar projekta īstenošanas kalendāro grafiku ir no 01.05.2020. līdz 31.10.2020.

 

Projekta ietvaros plānota daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes atjaunošana, jumta karnīzes restaurācija, izgatavojot trūkstošos elementus un balkonu atjaunošana.

 

Rīgas pilsētas pašvaldība un Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir veicinājusi Latvijas kultūras un vēstures pieminekļu atpazīstamību pasaulē. Pozitīva veikuma piemērs ir Rīgas vēsturiskā centra statusa nostiprināšana īpašā likumā. Rīgas vēsturisko centru ir izdevies iekļaut UNESCO mantojuma sarakstā.

 

Dzīvojamā māja ar veikaliem Aleksandra Čaka ielā 44, Rīgā ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis ar valsts aizsardzības Nr. 7787. Tā būvēta 1911. gadā. Būvēšanas gads iemūžināts dekoratīvajā kartušā ēkas fasādes bēniņu daļā. Ēka būvēta pēc inženiera – arhitekta Edmunda fon Trompovska ( 16.03. 1851. – 19.01.1919. ) projekta, jūgendstilā. Ēka atrodas Rīgas pilsētas vēsturiskā centra apbūves teritorijā. Atbilstoši sākotnējam projektam, ēkai ir bijušas divas caurbrauktuves. Pagalma korpusa caurbrauktuve aizbūvēta kopš 1978. gada.

 

 

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

07.07.2020 (9.00) līdz 07.07.2020 (16.00)
Karstā ūdens padeves pārtraukums
Renģes iela 7 K-2
07.07.2020 (09.00) līdz 07.07.2020 (14.00)
Siltumenerģijas padeves pārtraukums
K.Barona iela 60/1,60/2, Stabu iela 49/1 49/2
07.07.2020 (9.00) līdz 07.07.2020 (19.00)
Karstā ūdens padeves pārtraukums
Vecmīlgrāvja 1.līnijā 45, 47