rnp
LV RU

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Blaumaņa ielā 21, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

#

 

 

2020.gada 21.janvārī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Blaumaņa ielā 21, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

  

Darbus plānots veikt 2021.gada būvniecības sezonā. 

 

Projekta ietvaros plānots veikt šādus darbus:

 • Fasāžu siltināšana/atjaunošana;
 • Bēniņu pārseguma siltināšana;
 • Logu nomaiņa kāpņu telpās un dzīvokļos;
 • Ārdurvju nomaiņa;
 • Pagraba pārseguma siltināšana;
 • Apkures sistēmas, siltummezgla un karstā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija;
 • Caurbrauktuves atjaunošana;
 • Jumta seguma nomaiņa, skursteņu augšējo daļu renovācija, ventilācijas sistēmas ekspluatācijas apkope;
 • Kāpņu telpu remonts;
 • Ēku fasāžu izgaismošana;
 • Teritorijas labiekārtošana (pagraba pārseguma zem pagalma nostiprināšana, žoga remonts, atkritumu konteineru novietnes izbūve u.c.);
 • Lietus ūdens noteksistēmas izveide u.c. darbi.

 

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • siltumenerģijas ietaupījumu 62.65 kWh/m2 gadā
 • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 65.541 CO2 ekv.T./gadā

 

Dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā 21, Rīgā ir celtas 1910. gadā pēc arhitekta Oto Lancka projekta. Tās atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7442) teritorijā un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr.852 „Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā, līdz ar to, izstrādājot dzīvojamo māju atjaunošanas projektus, bija jāņem vērā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumi attiecībā uz kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu - ēkām jāsaglabā fasādes, logu un durvju vēsturiskais izskats, jumta forma un jāievēro virkne citu nosacījumu.

 

   

 

 

 

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

19.09.2021 (12.00) līdz 19.09.2021 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU, SIA RĪGAS ŪDENS
Torņakalna iela 20
19.09.2021 (12.00) līdz 19.09.2021 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU, SIA RĪGAS ŪDENS
Mazā Nometņu iela 17
19.09.2021 (12.00) līdz 19.09.2021 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU, SIA RĪGAS ŪDENS
Nometņu iela 12, 13, 15, 17, 20, 21, 13A, 15A