rnp
LV RU

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Dzērbenes iela 5, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

#

 

2020.gada 15.aprīlī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu 68 970.00 EUR no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzērbenes ielā 5, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 175 996.47 EUR, tajā skaitā PVN, kas ietver būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību, projektu vadību.

Darbus plānots veikt 2020.gada būvniecības sezonā, saskaņā ar 2020.gada 15.maijā noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “PRIME SERVICE” būvdarbu īstenošanas termiņš ir 12 nedēļas, kopējās būvdarbu izmaksas 134 567.89 EUR bez PVN.

 

Projekta ietvaros plānots veikt šādus darbus:

  • Fasādes sienu siltināšana
  • Cokola siltināšana
  • Ēkas jumta atjaunošana
  • Logu un durvju nomaiņa
  • Pārseguma siltināšana u.c. darbi

 

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • Siltumenerģijas ietaupījumu 71.8 kWh/m2 gadā
  • Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 12.03 CO2 ekv.T/gadā

 

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

29.09.2020 (9.00) līdz 29.09.2020 (20.00)
Ūdens padeves piegādes pārtraukums
Lienes iela 1,1A,1B,1E,1D,2,3,3A,4,4A,5,6,6A,7,8,8A,9,10; Avotu iela 77; Krāsotāju iela 9,9A,10,11K-1,11K-2, 12,13,13A,13B,14,15,15A,15B,16,17,18,18A,19,19A,20,20A, 22,22A,22B,23,24,24A,25,25A,26A,27,27A,28,28A,29,30,31; Tallinas iela 84; Artilērijas iela 59,59a,60a,61,62,62a,63,63a,64,64a,65,65k-1,65k-2,65k-3, 66,66a,66b,67,67a,68,69,69a,69b,70,70a,71,71a,73; Jāņa Asara iela 2,2A,3,4,6,6A,8,8A,10,10A,12,12K-1,12K-2,12K-3
29.09.2020 (9.30) līdz 29.09.2020 (11.30)
Elektroenerģijas piegādes pārtraukums
Stendera iela 21A
29.09.2020 (8.30) līdz 29.09.2020 (17.00)
Elektroenerģijas piegādes pārtraukums
Andreja Saharova ielā 15, 19