rnp
LV RU

ES atbalsts

ALTUM daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma

 

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas valsts atbalsta programmā visā Latvijā kopš programmas sākuma 2016. gada pavasarī ir iesniegts 821 projektu pieteikums par provizorisko summu 375 miljoni eiro. Līdz ar to ir rezervēti visi programmā grantiem paredzētie līdzekļi, un no šā gada 11. janvāra jaunus pieteikumus dalībai programmā Attīstības finanšu institūcija ALTUM (turpmāk – ALTUM) nepieņems. 

 

Nākamajā programmas posmā, līdz programmas noslēgumam 2023.gada beigās, notiks iesniegto projektu izvērtēšana, grantu piešķiršana, projektu īstenotāji izvēlēsies piegādātājus, tai skaitā būvniekus, un īstenos māju renovācijas darbus.  Visu projektu būvdarbiem jābūt pabeigtiem līdz 2023.gada 30.jūnijam.

 

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” nodrošina 76 ALTUM projektu koordinēšanu un vadīšanu dažādās aktivitātēs, tai skaitā 29 projektu koordinēšanu un vadīšanu, kuru īstenošana plānota, pilnvaroto personu nosakot SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” un 47 projektu koordinēšanu un vadīšanu, kuru īstenošana plānota, pilnvaroto personu nosakot biedrību.

 

ALTUM informatīvie materiāli:

 

Informācija par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” atjaunoto māju ieguvumiem:

 

 

 

 

 

 

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

29.11.2020 (12.00) līdz 29.11.2020 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ELEKTROAPGĀDES PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU
Vecā Buļļu iela 10
29.11.2020 (12.00) līdz 29.11.2020 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU
Vecā Buļļu iela 14, 10, 16; Šauļu iela 1
29.11.2020 (12.00) līdz 29.11.2020 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU
Vecā Buļļu iela 10