rnp
LV RU

ES atbalsts

Dzīvokļu īpašniekiem AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” (ALTUM) piedāvā valsts atbalstu - granta, aizdevuma un aizdevuma garantijas veidā, lai īstenotu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektus!

 

Atbalstu līdz pat 50% - iespējams piesaistīt, ja tiks veikta kompleksa dzīvojamās mājas atjaunošana, t.i., tiek panākts iespējami zemāks siltumenerģijas patēriņš.

 

Mājas atjaunošanas projekta ietvaros var veikt šādus darbus:

 

  • ārsienu un jumta konstrukciju papildus siltināšana,
  • logu un durvju nomaiņa,
  • kāpņu telpu remonts;
  • apkures un karstā ūdens sistēmas nomaiņa, sistēmas balansēšanas un regulēšanas uzlabošana;
  • aukstā un kanalizācijas sistēmas nomaiņa;
  • ventilācijas sistēmas izveide un šahtu tīrīšana un citus darbus.

 

Lai pieteiktos atbalstam,  ir jāizstrādā nepieciešamā tehniskā dokumentācija (energosertifikāts, tehniskās apsekošanas atzinums, apliecinājuma karte ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai vai Būvprojekts, apliecinājuma kartes inženiertīklu atjaunošanai, būvdarbu apjomi un kontroltāme).

 

Tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksas ir attiecināmas, t.i., ALTUM energoefektivitātes programmas ietvaros arī tehniskās dokumentācijas izstrādei var piesaistīt atbalstu līdz 50 % apmērā.

 

Sākotnēji gan tehniskā dokumentācija ir jāizstrādā no mājas uzkrātajiem līdzekļiem, atbalstu varēs saņemt pēc granta līguma ar Altum noslēgšanas. Ja mājai nav pietiekošs līdzekļu uzkrājums, dzīvokļu īpašniekiem jālemj par tā veidošanu.

 

 

Grants (neatmaksājams finansiāls atbalsts) tiek piešķirts, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

 

  • dzīvojamā mājā jābūt vismaz 5 dzīvokļiem;
  • pēc mājas atjaunošanas projekta īstenošanas plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā;
  • ietaupījumam no energoefektivitātes pasākumiem 30 gadu laikā jābūt lielākam par renovācijas izmaksām;
  • visi nosacījumi ALTUM mājas lapā

 

Atjaunoto māju iedzīvotāju maksājumi par saņemtajiem pakalpojumiem (siltums, pārvaldīšanas maksa u.c., t.sk. kredīta maksājums) nav lielāki, kā iepriekš veiktie maksājumi pirms mājas atjaunošanas! Nereti atjaunotajās ēkās kopējie ikmēneša maksājumi pat samazinās, jo ietaupījums, samazinoties siltumenerģijas patēriņam, ir lielāks nekā kredīta ikmēneša maksājums.

 

Informācija par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” atjaunoto māju ieguvumiem:

 

 

Lai saņemtu papildus informāciju par mājas atjaunošanas procesu un iespējām, aicinām Jūs uzdot jautājumus, kā arī pieteikties uz individuālu konsultāciju, rakstot uz elektronisko pastu: siltinasana@rnparvaldnieks.lv vai sazināties ar māju atjaunošanas projektu vadītājiem:

Aigars Brūveris

29451227 aigars.bruveris@rnparvaldnieks.lv

Andris Cakuls

29359066 andris.cakuls@rnparvaldnieks.lv

Arnis Neimanis

28392502 arnis.neimanis@rnparvaldnieks.lv

Āris Elsts 

28391649 aris.elsts@rnparvaldnieks.lv

Olga Brūvere

28640172 olga.bruvere@rnparvaldnieks.lv

Signe Kajaka

28616664 signe.kajaka@rnparvaldnieks.lv

 

 

 

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

21.10.2019 (9.00) līdz 21.10.2019 (20.00)
Ūdens padeves un dzeramā ūdens padeves pārtraukums
Lidoņu 2, 2k-1, 3, 3a, 5, 6c
21.10.2019 (12.00) līdz 21.10.2019 (19.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Žagatu iela 4,6,8,10,12,14; Induļa iela 23; Ieriķu iela 58,60,66
21.10.2019 (9.00) līdz 21.10.2019 (17.00)
Ūdens padeves pārtraukums(avārija)
Vesetes iela 32, 34