rnp
LV RU

Īstenojamie projekti

 

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas tiks atjaunotas konkursa „Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2020. gadā” ietvaros:

 

Dzīvojamās mājas adrese  Līdzfinansējuma līguma noslēgšanas datums Būvdarbu izmaksas (euro) Projekta attiecināmās izmaksas (euro) Pašvaldības līdzfinansējums (euro)
 Aleksandra Čaka iela 44, Rīga                                                           20.05.2020.  50 182,27  37 498,36  18 749,18
Bīskapa gāte 8, Rīga  19.05.2020.  58 913,69  42 338, 26  20 000,00

 

 SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas tiks atjaunotas Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas enerģētikas aģentūra” organizētā konkursa "Rīgas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai" ietvaros:

  

Dzīvojamās mājas adrese

Pašvaldības līdzfinansējuma līguma noslēgšanas datums

Plānotās projekta kopējās izmaksas (euro)

Projekta attiecināmās izmaksas (euro)

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs

                                   Mārupes iela 15A                               

15.06.2020.

68 796.99

68 796.99

34 398.50

 

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas tiks atjaunotas ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM) īstenotās energoefektivitātes programmas atbalstu:

 

Dzīvojamās mājas adrese Projekta numurs Granta līguma noslēgšanas datums Plānotās projekta kopējās izmaksas (euro) Projekta attiecināmās izmaksas (euro) ALTUM grants (euro) 
Blaumaņa iela 21, Rīga DME0000023 08.12.2017. 861 529,16  506 401,83 253 200,91
Dzērbenes iela 5, Rīga DME0000283 15.04.2020. 175 996,47 137 940,00 68 970,00

 

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

28.11.2020 (12.00) līdz 28.11.2020 (19.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU
Kleistu iela 4, 18, 6; Kurzemes prospekts 60
29.11.2020 (12.00) līdz 29.11.2020 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU
Vecā Buļļu iela 14, 10, 16; Šauļu iela 1
29.11.2020 (12.00) līdz 29.11.2020 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ELEKTROAPGĀDES PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU
Vecā Buļļu iela 10