rnp
LV RU

Mājas atjaunošanas process

Vienīgi dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības izlemt ikvienu jautājumu, kas saistīts ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu noteikšanas un maksāšanas kārtību, atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likumam. Tādejādi, lai māju atjaunotu, ir nepieciešams mājas iedzīvotāju – dzīvokļu īpašnieku lēmums! 

Lai īstenotu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektus AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” (ALTUM) piedāvā valsts atbalstu. 

 

SOĻI MĀJAS ATJAUNOŠANAI 

 

Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana ALTUM

1. Kāds no dzīvokļu īpašniekiem veic tehniskās dokumentācijas sagatavotāju - projektēšanas uzņēmumu aptauju un izvēlas uzņēmumu šādu dokumentu izstrādei:

 

  • Energoaudita pārskats
  • Tehniskās apsekošanas atzinums
  • Apliecinājuma karte ēkas vienkāršotai atjaunošanai
  • Būvdarbu tāme

Dzīvokļu īpašnieki var pilnvarot arī  "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) izvēlēties tehniskās dokumentācijas izstrādātāju

 

2. Dzīvokļu īpašnieku kopība (ar 50% + 1 daļu balsu vairākumu) kopsapulcē* vai aptaujas veidā pieņem pirmo kopības lēmumu:

 

  • par tehniskās dokumentācijas izstrādi (ja nepieciešams, arī par pilnvarojumu kādam no mājas dzīvokļu īpašniekiem vai pārstāvim noslēgt trīspusējo līgumu par tehniskās dokumentācijas izstrādi)
  • par dalību ALTUM programmā un pilnvarotās personas izvēli

 

3. Pēc dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanas tiek noslēgts līgums par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu

 

4. Tehniskā dokumentācija tiek izstrādāta 3-4 mēnešus

 

5. Rīgas namu pārvaldnieks iesniedz ALTUM pieteikumu dalībai programmā, projekta tehnisko dokumentāciju u.c. dokumentus

 

6. ALTUM izvērtē iesniegtos pieteikuma dokumentus un sniedz atzinumu par projekta tehniskās dokumentācijas atbilstību programmai, par piešķiramā granta maksimālo procentuālo apmēru, par grantam, aizdevumam un garantijai atbilstošo valsts atbalsta apmēru

 

 

Mājas atjaunošanas darbu veicēju atlase un lēmums par atbalsta saņemšanu

 

7. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas RNP iepirkumu procedūru rezultātā veic būvdarbu un būvuzraudzības darbu veicēju atlasi un saskaņo to ar ALTUM

 

8. RNP konsultējas ar kredītiestādēm vai citu finansētāju par finansējuma saņemšanas nosacījumiem (% likme, summa, termiņi) un iepirkuma procedūras rezultātā izvēlas izdevīgāko piedāvājumu

 

9. RNP iesniedz ALTUM granta pieteikumu, kā arī piesakās kredītiestādes finansējumam vai ALTUM aizdevumam

 

10. Dzīvokļu īpašnieki* pieņem otro kopības lēmumu - par būvdarbu un būvuzraudzības darbu veicēju atlases rezultātā noteiktajām projekta īstenošanas izmaksām, par programmas ietvaros piešķirtā atbalsta saņemšanu un nosacījumiem un aizdevuma atmaksas ikmēneša maksājumu, par pilnvarojumu parakstīt ar programmas atbalsta saņemšanu un būvniecības nodrošināšanu saistītus līgumus u.c.

 

11. ALTUM pieņem lēmumu par granta piešķiršanu

 

12. Līgumu noslēgšana – RNP paraksta līgumus ar ALTUM, ar kredītiestādi un ar būvdarbu un būvuzraudzības darbu veicējiem

 

13. Tiek uzsākta energoefektivitātes projekta īstenošana (būvniecības darbi)

 

* pēc dzīvokļu īpašnieku aicinājuma kopsapulci vai aptauju var organizēt arī RNP

 

Jautā pārvaldniekam par mājas atjaunošanas iespējām! Informācija siltinasana@rnparvaldnieks.lv

 

ALTUM informatīvie materiāli:

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

28.09.2020 (9.00) līdz 28.09.2020 (20.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Aleksandra Čaka iela 131, 133, 133a, 135, 136, 136a, 138, 138a, 138b, 139, 140, 140a, 140b, 142, 142a, 144, 146, 148, 150, 152; Alauksta iela 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 8, 8a, 8b; Zvaigžņu iela: 23, 25. Krišjāņa Barona iela 122a, 126, 126k-1, 126k-2, 126k-3, 126k-4, 126k-5, 126k-6, 126k-7, 126k-8; Pērnavas iela 10a, 12, 14
28.09.2020 (9.20) līdz 28.09.2020 (16.40)
Elektroenerģijas piegādes pārtraukums
Stiebru iela 8; Augusta Dombrovska iela 47, 49; Sniega iela 3 k-2, 3 k-4
28.09.2020 (9.00) līdz 28.09.2020 (16.00)
Elektroenerģijas piegādes pārtraukums
Limbažu iela 5