rnp
LV RU

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Patversmes ielā 22 k-2, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

#

2020.gada 10.augustā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 260213,63 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Patversmes ielā 22 k-2, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

 

Hruščova laika tipveida ēka nodota ekspluatācijā 1960.gadā. 5 stāvu ēkā ir 40 dzīvokļu īpašumi.

 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 623703.07, t.sk. PVN, kas ietver būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību, projekta vadību, tehniskās dokumentācijas sagatavošanu.

 

Darbus plānots veikt 2021.gada būvniecības sezonā. Saskaņā ar 2020.gada 05.novembrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “ProDev”, būvdarbu īstenošanas termiņš ir 44 nedēļas, kopējās būvdarbu izmaksas EUR 569220.51, t.sk. PVN.

 

Projekta ietvaros plānots veikt šādus darbus:

  • Fasāžu siltināšana/atjaunošana;
  • Bēniņu pārseguma siltināšana;
  • Logu nomaiņa kāpņu telpās un dzīvokļos;
  • Ārdurvju nomaiņa;
  • Pagraba pārseguma siltināšana;
  • Apkures sistēmas rekonstrukcija;
  • Jumta seguma nomaiņa, skursteņu augšējo daļu renovācija, ventilācijas sistēmas ekspluatācijas apkope;
  • Balkonu, individuālas rekuperācijas sistēmas izbūve u.c. darbi.

 

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 106.17 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 50.36 CO2 ekv.T./gadā

 

 

 

 

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

19.09.2021 (12.00) līdz 19.09.2021 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU, SIA RĪGAS ŪDENS
Torņakalna iela 20
19.09.2021 (12.00) līdz 19.09.2021 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU, SIA RĪGAS ŪDENS
Mazā Nometņu iela 17
19.09.2021 (12.00) līdz 19.09.2021 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU, SIA RĪGAS ŪDENS
Nometņu iela 12, 13, 15, 17, 20, 21, 13A, 15A