rnp
LV RU

Esošajiem klientiem

Māju pārvaldīšana un apsaimniekošana

 

No 2020. gada 1. novembra uz nenoteiktu laiku tiek pārtraukta maksas pakalpojumus sniegšana.

 

 

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” sniedz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus, ievērojot labas pārvaldīšanas principus, kā arī spēkā esošos normatīvos aktus. Uzņēmums nodrošina:

 

 • māju koplietošanas telpu un piesaistītās teritorijas kopšanu;
 • mājas tehniskā stāvokļa uzturēšanu un uzlabošanu;
 • pakalpojumu sniedzēju (ūdensapgāde, apkure, atkritumu izvešana u.tml.) ikmēneša rēķinu apkopošanu un rēķinu sagatavošanu klientiem;
 • mūsdienīgu tehnoloģiju uzturēšanu un ieviešanu klientu apkalpošanai;
 • u.c.

Klientiem nodrošinām arī dažādus pakalpojumus dzīvokļa īpašumā, tai skaitā santehniķa, elektriķa un namdara pakalpojumus.

 

Nodrošinām pakalpojumus arī tām dzīvojamām mājām, kuras nav "Rīgas namu pārvaldnieks" apsaimniekošanā - Jaunajiem klientiem.

 

UZMANĪBU! Lai saņemtu pieteikto maksas pakalpojumu, klientam īpašumā jānodrošina brīva piekļuve attiecīgām inženierkomunikācijām un ietaisēm. Ja piekļuve no klienta puses nodrošināta netiek, Sabiedrība patur tiesības atteikt maksas pakalpojuma sniegšanu klientam.

 

Dzīvokļa īpašnieks pakalpojumus var pieteikt:

 

Maksas pakalpojumi 

(maksas pakalpojumu cenas stājas spēkā ar 2020. gada 1.jūniju)

 • Speciālista konsultācija izbraucot uz objektu
  • Izbraukšana uz objektu un konsultācija
   Pakalpojums Mērvienība Cena ar PVN (EUR)
   Izbraukšana uz objektu un konsultācija Izsaukums 14,35
   Akta sagatavošana par dzīvokļa īpašuma appludināšanu*  Akts 15,37
   Akta sastādīšana par bojājumiem, kas nav saistīti ar dzīvokļa īpašuma appludināšanu Akts 15,49

    

   *Ja appludināšana notikusi cita dzīvokļa īpašumā esošās ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas bojājumu dēļ vai neuzmanīgas ūdensapgādes sistēmas lietošanas rezultātā.

 • Santehniķa pakalpojumi
  • Ūdens skaitītāju nomaiņa
   Pakalpojums

   Mērvienība

   Cena ar PVN (EUR)

   B klases skaitītāja nomaiņa pret jaunu ar plombēšanu, Ø15mm (esošajā vietā)

   1 gab.

   2 gab.

   1 gab.

   (katrs nākamais virs 2 gab.)

   34,91

   41,78

   34,91

    

   B klases skaitītāja nomaiņa pret verificētu ar plombēšanu, Ø15mm (esošajā vietā)

   1 gab.

   2 gab.

   1 gab.

   (katrs nākamais virs 2 gab.)

   25,38

   30,05

   23,39

    

   Jauna B klases skaitītāja uzstādīšana ar plombēšanu, Ø15mm (jaunā vietā)

   1 gab.

   2 gab.

   1 gab.

   (katrs nākamais virs 2 gab.)

   49,13

   51,92

   44,22

    

    

   Materiāli (izņemot skaitītājus) nav iekļauti cenā.

   Ø - diametrs * krustgabals, trejgabals, līkums ** Lai noskaidrotu izmaksas vērsties Klientu apkalpošanas centrā

  • Ūdensvads
   Pakalpojums  Mērvienība 

   Cena ar PVN (EUR)

   Ūdensvada atslēgšana (izlaišana) un pieslēgšana (uzpildīšana) dzīvoklī   gab.  25,26
   Tērauda cauruļu montāža līdz Ø50mm  5 m 17,77
   Tērauda cauruļu fasondaļu* montāža līdz Ø50mm  4 gab  8,00
   Plastmasas cauruļu montāža līdz Ø50mm  5 m 16,83

   Plastmasas cauruļu fasondaļu* montāža līdz Ø50mm

    4 gab. 15,25
   Kapara cauruļu montāža līdz Ø28mm   5 m  10,54
   Kapara cauruļu fasondaļu* montāža līdz Ø28mm   4 gab.  13,99
   Cauruļvadu demontāža līdz Ø100mm   5 m 16,17
   Lodveida ventiļa nomaiņa (esošā demontāža un jauna montāža) līdz Ø25mm   gab. 24,20
   Ūdens filtra nomaiņa (esošā demontāža un jauna uzstādīšana), Ø15mm   gab.  14,91
   Ūdens filtra tīrīšana  gab. 12,83
   Ūdens maisītāja nomaiņa (esošā demontāža un jaunā uzstādīšana   gab. 24,47

    

   Materiāli (izņemot skaitītājus) nav iekļauti cenā.

   Ø - diametrs * krustgabals, trejgabals, līkums ** Lai noskaidrotu izmaksas vērsties Klientu apkalpošanas centrā

  • Kanalizācija
   Pakalpojums Mērvienība Cena ar PVN (EUR)
   Kanalizācijas cauruļu demontāža vai montāža līdz Ø100mm  m  16,35
   PVC fasondaļu* montāža  gab. 13,76
   Gumijas manžetes (sablīvēšanas riņķi) nomaiņa  gab. 16,62
   Kanalizācijas tīrīšana (līdz stāvvadam)  gab. 12,54

    

   Materiāli (izņemot skaitītājus) nav iekļauti cenā.

   Ø - diametrs * krustgabals, trejgabals, līkums ** Lai noskaidrotu izmaksas vērsties Klientu apkalpošanas centrā

  • Citi santehniskie darbi
   Pakalpojums   Mērvienība     Cena ar PVN (EUR) 
    Klozetpoda nomaiņa (esošā demontāža un jauna uzstādīšana)  kompl.  37,48
    Klozetpoda ar skalojamo kasti nomaiņa (esošā demontāža, jaunā  montāža)  kompl. 52,89
    Pludiņa nomaiņa skalojamā tvertnē  gab. 19,37
    Skalojamās kastes nomaiņa (esošās demontāža un jaunās uzstādīšana)  kompl. 23,30
    Izlietnes nomaiņa (esošās demontāža un jaunās uzstādīšana ar sifonu)  kompl. 39,79
    Ūdens maisītāja (krāna) remonts  gab. 12,49 
    Maisītāja blīves nomaiņa  gab. 11,75
    Krānu serdeņu (kārtridžu) nomaiņa  gab. 10,54 
    Jaucējkrāna nomaiņa (esošā demontāža un jaunā uzstādīšana)  kompl. 23,13
    Vannas demontāža (atkarībā no sarežģītības pakāpes 1)  gab. 17,30
    Vannas demontāža (atkarībā no sarežģītības pakāpes 2)  gab. 31,76
    Vannas uzstādīšana  gab. 67,20 
    Sifona nomaiņa (zem vannas)   gab. 13,15
    Sifona tīrīšana (zem vannas)  gab. 14,36
    Sifona nomaiņa (zem izlietnes)  gab. 15,84 
    Sifona tīrīšana (zem izlietnes)  gab. 13,00
    Boilera uzstādīšana un pieslēgšana (ūdensvadam)   kompl. 50,03
    Veļas (trauku) mazgājamās mašīnas pieslēgšana (pie esošā ūdensvada)  kompl. 27,34
    Santehniskie darbi bez materiālu vērtības  h 14,34

    

   Materiāli (izņemot skaitītājus) nav iekļauti cenā.

   Ø - diametrs * krustgabals, trejgabals, līkums ** Lai noskaidrotu izmaksas vērsties Klientu apkalpošanas centrā

 • Namdara/celtnieka pakalpojumi
 • Elektriķa pakalpojumi
  • Elektromontāžas darbi
   Pakalpojums Mērvienība Cena ar PVN (EUR)
    Elektroinstalācijas pārbaude dzīvoklī un bojājumu diagnostika  h  14,21
    Strāvas noplūdes aizsardzības aparāta montāža  gab  10,71
    E27 drošinātāja nomaiņa pret automātslēdzi  gab  17,33
    Elektrorozetes, slēdža maiņa  gab 9,96
    Gaismas ķermeņu demontāža  gab  8,80
    Gaismas ķermeņu uzstādīšana  gab   26,64
    Vadu savienojumu remonts  gab  12,19
    Sienu urbšana dziļumā līdz 30 cm, Ø25mm  gab  20,41
    Vada montāža atklātā veidā  4 m  11,81
    Vada montāža zem apmetuma (renīšu izsišana, vada guldīšana, vada nostiprināšana ik pēc  45-55 cm)  4 m  10,54 
    Elektriskā zvana nomaiņa  gab. 11,05
    Zvana piespiedpogas nomaiņa  gab. 16,85
    E27 drošinātāja ieliktņa nomaiņa  gab. 12,69
    E27 drošinātāja turētāja nomaiņa  gab.  14,62
    Automātslēdža nomaiņa  gab. 13,33
 • Asenizācijas pakalpojumi
  • Asenizācijas pakalpojumi
   Pakalpojums  Mērvienība Cena ar PVN (EUR)
    Asenizācijas pakalpojums  1m3 21,85
    Kanalizācijas caurules skalošana ar augstspiediena iekārtu 1m   2,77*

   *Ja tiek iztīrīti mazāk par 20 metriem, tiek piemērota papildu maksa par izbraukumu 12,75 EUR apmērā.

 • Rēķinu piegāde un sagatavošana
  • Rēķinu piegāde un sagatavošana
   Pakalpojums Mērvienība Cena ar PVN (EUR)
    Ikmēneša rēķina piegāde pa pastu (iekļauti pasta pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi) gab.   2,42
    Dzīvojamo māju dzīvokļu kopīpašniekiem atsevišķā (dalītā) rēķina sagatavošana gab.   1,33
 • Autotransporta caurlaides izsniegšana
  • Autotransporta caurlaide
   Pakalpojums Mērvienība Cena ar PVN (EUR)
    Fiziskai personai  par vienu transportlīdzekli  9,99
    Juridiskai personai  par vienu transportlīdzekli  15,00

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

19.09.2021 (12.00) līdz 19.09.2021 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU, SIA RĪGAS ŪDENS
Torņakalna iela 20
19.09.2021 (12.00) līdz 19.09.2021 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU, SIA RĪGAS ŪDENS
Mazā Nometņu iela 17
19.09.2021 (12.00) līdz 19.09.2021 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU, SIA RĪGAS ŪDENS
Nometņu iela 12, 13, 15, 17, 20, 21, 13A, 15A