rnp
LV RU

DALĪBNIEKA SAPULCES

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” plānoto un notikušo dalībnieka sapulču reģistrs - 2015. gads

 

Dalībnieka Protokola Nr.  Dalībnieka Protokola datums Nr. Darba kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāvis Nils Ušakovs nolemj:
1 28.01.2015. 1 Par Sabiedrības 2014.gada darbības plāna izpildi Pieņemt zināšanai
2 Par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2015.-2018.gadam Piekrist 
3 Par Sabiedrības saimnieciskās darbības rīcības plānu 2015.gadam Piekrist 
4 Par Sabiedrības 2015.gada budžeta saskaņošanu Piekrist 
5 Par grozījumiem Sabiedrības statūtos un izmaiņām valdes sastāvā 1.Apstiprināt   2. Ievēlēt Valdes locekļus   3. Atļaut savienot amatu
2 04.03.2015. 1 Par aizņēmumu dzīvojamās mājas A.Dombrovska ielā 49, Rīgā, vienkāršotai renovācijai Piekrist
2 Par aizņēmumu dzīvojamās mājas Ļermontova ielā 8, Rīgā, vienkāršotai renovācijai Piekrist
3 17.02.2015. 1 Par vieglo automašīnu iegādi operatīvajā līzingā Piekrist 
4 05.05.2015. 1 Par aukstā ūdens augstspiediena sūkņu staciju un ugunsdzēsības sūkņu apkopi, iegādi, uzstādīšanu un remontu Piekrist
2 Par SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pamatkapitāla palielināšanu Palielināt  un Apstiprināt 
5 05.06.2015. 1 Par nekustamo īpašumu – dzīvokļa Nr.19, Gulbju ielā 1, Rīgā, un neapdzīvojamās telpas Nr.606, Slokas ielā 33, Rīgā, atsavināšanas kārtības maiņu Piekrist 
6 31.07.2015. 1 SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” 2014.gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2014.gada pārskata apstiprināšana Apstiprināt 
2 SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” atbilstība kapitālsabiedrību iedalījumam grupās atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem, valdes locekļu atlīdzības pārskatīšana Noteikt atlīdzību
3 SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” valdes prēmēšana par 2014.gada darbības rezultātiem Atlikt 
4 Par SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” revidenta 2015.gada pārskata pārbaudei ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu revidentam Ievēlēt
5 Par SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pamatkapitāla palielināšanu Palielināt
7 11.09.2015. 1 Par SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” finansiāli saimnieciskās darbības revīzijas par periodu no 01.01.2014. līdz 31.12.2014. uzsākšanu Noteikt
8 28.12.2015. 1 SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” statūtu izteikšana jaunā redakcijā Apstiprināt
2 SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” 2016.gada budžeta saskaņošana Piekrist
3 Par SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” revīzijas rezultātiem Pieņemt zināšanai 

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

19.09.2021 (12.00) līdz 19.09.2021 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU, SIA RĪGAS ŪDENS
Torņakalna iela 20
19.09.2021 (12.00) līdz 19.09.2021 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU, SIA RĪGAS ŪDENS
Mazā Nometņu iela 17
19.09.2021 (12.00) līdz 19.09.2021 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU, SIA RĪGAS ŪDENS
Nometņu iela 12, 13, 15, 17, 20, 21, 13A, 15A