rnp
LV RU

DALĪBNIEKA SAPULCES

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” plānoto un notikušo dalībnieka sapulču reģistrs - 2019. gads

 

Dalībnieka Protokola Nr.  Dalībnieka Protokola datums Nr. Darba kārtība

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāvis Nils Ušakovs nolemj:    

 

Sākot ar protokolu Nr.2 Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis V. Baraņņiks  nolemj:

 

Sākot ar protokolu Nr.9 Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis O. Burovs  nolemj:

1 29.01.2019. 1 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” revīzijas rezultātiem Pieņemt zināšanai
2 Par piekrišanu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 2019. gada budžeta apstiprināšanai Piekrist
3 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019. – 2021. gadam apstiprināšanu jaunā redakcijā Apstiprināt 
2 17.05.2019. 1 Par piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai iepirkuma priekšmeta 1. daļā “Elektroenerģijas iegāde administratīvajām telpām” Piekrist 
3 31.05.2019. 1 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 2018. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2018. gada pārskata apstiprināšanu Apstiprināt 
2 Par Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšanu 2019. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu Ievēlēt 
4 28.06.2019. 1 Par piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par degvielas iegādi Piekrist 
5 22.07.2019. 1 Par piekrišanu SIA “Rīga namu pārvaldnieks” vienošanās slēgšanai ar AS “Citadeles banka” par 13.04.2018. kredīta līguma Nr. 659-10/18-04 grozījumiem Piekrist 
6 11.10.2019. 1 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iekšējā normatīvā akta “Nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība” saskaņošanu Saskaņot 
2 Par ārējā neatkarīgā izvērtējuma veikšanu kapitālsabiedrībā Veikt ārēju neatkarīgu izvērtējumu 
7 28.10.2019. 1 Par piekrišanu aizdevumu līgumu grozījumu slēgšanai par ilgtermiņa aizņēmumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā 21, Rīgā, vienkāršotās atjaunošanas projekta īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programmas ietvaros Piekrist
2 Par piekrišanu būvdarbu līguma slēgšanai par būvdarbu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Blaumaņa ielā 21, Rīgā Piekrist 
8 14.11.2019. 1 Par piekrišanu aizdevumu līguma un komercķīlas līguma slēgšanai par komercķīlas nodrošināto prasījumu par ilgtermiņa aizņēmumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ģertrūdes ielā 52, Rīgā, vienkāršotās atjaunošanas projekta īstenošanai Piekrist 
2 Par piekrišanu aizdevumu līguma un komercķīlas līguma slēgšanai par komercķīlas nodrošināto prasījumu par ilgtermiņa aizņēmumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 3, Rīgā, vienkāršotās atjaunošanas projekta īstenošanai. Piekrist 
3 Par piekrišanu aizdevumu līguma un komercķīlas līguma slēgšanai par komercķīlas nodrošināto prasījumu par ilgtermiņa aizņēmumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 3 A, Rīgā, vienkāršotās atjaunošanas projekta īstenošanai  Piekrist 
4 Par piekrišanu aizdevumu līguma un komercķīlas līguma slēgšanai par komercķīlas nodrošināto prasījumu par ilgtermiņa aizņēmumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 36 A, Rīgā, vienkāršotās atjaunošanas projekta īstenošanai  Piekrist 
9 19.11.2019. 1 Par valdes darbu 1. Atsaukt valdi
2. Iecelt pagaidu valdi
3. Atļaut savienot amatus
10 29.11.2019. 1 Par finansiālā atbalsta līguma un komercķīlas līguma slēgšanu ar akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Baltāsbaznīcas ielā 31, Rīgā, atjaunošanai Piekrist 
11 13.12.2019. 1 Par izmaiņām SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes sastāvā  Pieņemt zināšanai, ka valdes loceklis atstāj amatu
12 19.12.2019. 1 Par izmaiņām SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes sastāvā  Ievēlēt valdes locekli

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

19.09.2021 (12.00) līdz 19.09.2021 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU, SIA RĪGAS ŪDENS
Torņakalna iela 20
19.09.2021 (12.00) līdz 19.09.2021 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU, SIA RĪGAS ŪDENS
Mazā Nometņu iela 17
19.09.2021 (12.00) līdz 19.09.2021 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU, SIA RĪGAS ŪDENS
Nometņu iela 12, 13, 15, 17, 20, 21, 13A, 15A