rnp
LV RU

DALĪBNIEKA SAPULCES

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” plānoto un notikušo dalībnieka sapulču reģistrs - 2021. gads

 

 

Dalībnieka Protokola Nr.  Dalībnieka Protokola datums Nr. Darba kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāvis Rita Logina nolemj:
12.03.2021.  1 Par Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes revīziju SIA “Rīgas namu pārvaldnieks. Pieņemt zināšanai
2 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” Iekšējā audita stratēģisko plānu 2021. - 2023. gadam un SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iekšējā audita plānu 2021. gadam. Piekrist 
2 26.04.2021. 1 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iekšējā normatīvā akta “Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtība” saskaņošanu. Apstiprināt
2 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” darbinieku atlīdzības svarīgākiem nosacījumiem, pabalstu un kompensāciju izmaksām, izdevumu segšanu, prēmēšanu un citādas materiālās stimulēšanas nosacījumiem un SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” darbinieku mēnešalgu (darba algu) maksimāliem apmēriem. Piekrist
3 10.06.2021. 1 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 2020. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2020. gada pārskata apstiprināšanu. Apstiprināt
2 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” zvērināta revidenta ievēlēšanu 2021. gada un 2022. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu.

1. Ievēlēt

2. Noteikt

3 Par padomes locekļa Jāņa Leimaņa amatu savienošanu. Atļaut savienot

 

 

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

19.09.2021 (12.00) līdz 19.09.2021 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU, SIA RĪGAS ŪDENS
Torņakalna iela 20
19.09.2021 (12.00) līdz 19.09.2021 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU, SIA RĪGAS ŪDENS
Mazā Nometņu iela 17
19.09.2021 (12.00) līdz 19.09.2021 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU, SIA RĪGAS ŪDENS
Nometņu iela 12, 13, 15, 17, 20, 21, 13A, 15A