rnp
LV RU

Izsole par PVC logu ražošanas komplekta pārdošanu

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV – 1011, paziņo par PVC logu ražošanas komplekta pārdošanu sestajā izsolē!

 

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” 2016gada 9.decembrī plkst10:00, Aleksandra Čaka ielā 42A, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē (ēka atrodas pagalmā) pārdos izsolē PVC logu ražošanas komplektu.

 

Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Pretendentiem, iesniedzot pieteikumu par piedalīšanos izsolē, jāiemaksā izsoles nodrošinājums 50,00 EUR.

 

Izsoles nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks, reģistrācijas Nr.40103362321

AS DNB banka

Konta Nr.LV63 RIKO 0002013197596

Maksājuma mērķis: PVC logu ražošanas komplekta izsoles nodrošinājums.

 

Izsoles dokumenti:

 

Izsoles solis – 50,00 EUR. Samaksa par kustamo mantu pilnā apmērā jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” mājas lapas www.rnparvaldnieks.lv sadaļas „Dokumenti” apakšsadaļā „Dažādi”. 

 

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē jāiesniedz līdz 2016.gada 7.decembrim (ieskaitot). Pieteikumu var iesniegt Klientu apkalpošanas centrā Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, nosūtot pa pastu uz adresi Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV – 1011 vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv. Ar PVC logu ražošanas komplekta iekārtu tehnisko stāvokli un komplektāciju visas ieinteresētās personas var iepazīties iepriekš piesakoties pa tālruni ­­­­25483397.

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

14.06.2021 (8.30) līdz 14.06.2021 (17.00)
INFORMĀCIJA PAR ELEKTROINSTALĀCIJAS UN IZOLĀCIJAS PRETESTĪBAS MĒRIJUMU VEIKŠANU, SIA DALAGRO
Aleksandra Bieziņa iela 7, 10
14.06.2021 (9.00) līdz 14.06.2021 (19.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU, SIA DN 15
Irlavas iela 12
14.06.2021 (10.00) līdz 14.06.2021 (15.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU, SIA ENESAN
Īslīces iela 1