rnp
LV RU

Nekustamo īpašumu izsoļu rezultāti

1. SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” rīkotās nekustamā īpašuma

dzīvokļa Nr.19 Gulbju ielā 1,Rīgā trešās atklātās mutiskās izsoles rezultāti

 

Nekustamā īpašuma nosaukums

Nosolītā cena

(EUR bez PVN)

Tiesības slēgt pirkuma līgumu piešķirtas

Dzīvoklis Nr.19 Gulbju ielā, 1 Rīgā ar kopējo platību 28,6 m2 un pie tā piederošās 286/6503 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabaliem ar kadastra Nr.0100 073 0159 un Nr.0100 073 2118

EUR 6080,-

Ivars Reimandovs

 

 

2. SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” rīkotās nekustamā īpašuma

neapdzīvojamās telpas Nr.606, Slokas ielā 33, Rīgā, izsoles rezultātu 

 

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, vienotais reģistrācijas numurs 401033623121, juridiskā adrese Aleksandra Čaka iela, 42 Rīga, LV–1011, paziņo, ka nekustamā īpašuma –neapdzīvojamās telpas Nr.606, Slokas ielā 33, Rīgā, (kadastra numurs 0100 911 3814) ar kopējo platību 83,93 m2 un pie tām piederošo 8393/18617 domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, trešā atklātā mutiskā izsole, kas bija paredzēta 2016.gada 16.augustā plkst.14.00, saskaņā ar izsoles noteikumu 7.4.1. apakšpunktu atzīstama par nenotikušu sakarā ar to, ka līdz izsoles noteikumos norādītajam pieteikšanās termiņam 2016.gada 12.augusta plkst.16.00, nav iesniegts neviens pieteikums dalībai izsolē.

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

28.09.2020 (9.00) līdz 28.09.2020 (20.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Aleksandra Čaka iela 131, 133, 133a, 135, 136, 136a, 138, 138a, 138b, 139, 140, 140a, 140b, 142, 142a, 144, 146, 148, 150, 152; Alauksta iela 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 8, 8a, 8b; Zvaigžņu iela: 23, 25. Krišjāņa Barona iela 122a, 126, 126k-1, 126k-2, 126k-3, 126k-4, 126k-5, 126k-6, 126k-7, 126k-8; Pērnavas iela 10a, 12, 14
28.09.2020 (9.20) līdz 28.09.2020 (16.40)
Elektroenerģijas piegādes pārtraukums
Stiebru iela 8; Augusta Dombrovska iela 47, 49; Sniega iela 3 k-2, 3 k-4
28.09.2020 (9.00) līdz 28.09.2020 (16.00)
Elektroenerģijas piegādes pārtraukums
Limbažu iela 5