rnp
LV RU

Valde

Aivars Gontarevs, valdes priekšsēdētājs

Ieguvis maģistra grādus vides un uzņēmējdarbības vadībā, kā arī tieslietās, bakalaura grāds tieslietās un nekustamā īpašuma pārvaldē un novērtēšanā. Par uzņēmuma valdes locekli iecelts kopš 2017. gada 16. oktobra. Pirms tam, strādājis par valdes priekšsēdētāju SIA "Latio Namsaimnieks" un SIA "Metrum", strādājis arī kā valdes priekšsēdētāja padomnieks stratēģisko pakalpojumu attīstības jautājumos SIA "LATIO", ieņēmis vairākus LATIO uzņēmumu grupas uzņēmumu valdes un padomes locekļu amatus.

 

Darbības sfēra - vadīt uzņēmuma valdes darbu, pārstāvēt uzņēmumu visās valsts, pašvaldību, administratīvajās un citās iestādēs, koordinēt un uzraudzīt dzīvojamo māju pārvaldīšanu, attīstīt dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanu, izvērtēt un attīstīt jaunus pakalpojumus u.c.

Darbības mērķis - paaugstināt dzīvojamo māju apsaimniekošanas kvalitāti un veicināt dzīvokļu īpašnieku biedrību izveidi, sekmējot ātru un kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu dzīvojamo māju uzturēšanai. Ieviest mūsdienīgus un klientiem pieejamus risinājumus dzīvojamo māju pārvaldīšanā, to atjaunošanā, kā arī viedo tehnoloģiju izmantošanu. Mērķtiecīgi paaugstināt klientiem sniegtā pakalpojumu kvalitāti, sekmējot klientu apmierinātību.

 

 

Ivo Lecis, valdes loceklis

Profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā. Uzņēmuma valdē strādā kopš 2011. gada decembra. Pirms tam strādājis VAS „Privatizācijas aģentūra" Finanšu dienesta Finanšu plānošanas un kontroles sektorā par vadītāju. Tāpat ir bijis VAS „Latvijas Pasts" valdes loceklis, SIA „LSC Shipmanagement" finanšu direktors u.c.

 

Darbības sfēra - dzīvojamo māju pārvaldīšanas darbību koordinēšana un uzraudzība, uzņēmuma darbības budžeta plānošana un tā izpildes kontrole.

 

 

 

Rolands Pogulis, valdes loceklis

Ieguvis bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā un maģistra grādu finanšu vadībā. Uzņēmuma valdē iecelts 2018. gada maijā. Strādā AS “Rīgas Centrāltirgus” par finanšu nodaļas vadītāju, pirms tam strādājis SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” par finanšu analīzes nodaļas vadītāju. Tāpat ir bijis vecākais finanšu analītiķis VAS “Privatizācijas aģentūra”, prokūrists un viens no dibinātājiem uzņēmumos SIA “BROSIS CENTRS” un SIA “Domubiedri”, kā arī bijis līdzīpašnieks mazumtirdzniecības uzņēmumā SIA "RKZ Group".

 

Darbības sfēra - vadīt un uzturēt uzņēmuma administratīvās un tehniskās struktūrvienības. 

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

21.10.2019 (9.00) līdz 21.10.2019 (20.00)
Ūdens padeves un dzeramā ūdens padeves pārtraukums
Lidoņu 2, 2k-1, 3, 3a, 5, 6c
21.10.2019 (12.00) līdz 21.10.2019 (19.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Žagatu iela 4,6,8,10,12,14; Induļa iela 23; Ieriķu iela 58,60,66
21.10.2019 (9.00) līdz 21.10.2019 (17.00)
Ūdens padeves pārtraukums(avārija)
Vesetes iela 32, 34