rnp
LV RU

Valde

Aivars Gontarevs, valdes priekšsēdētājs

Ieguvis maģistra grādus vides un uzņēmējdarbības vadībā, kā arī tieslietās, bakalaura grāds tieslietās un nekustamā īpašuma pārvaldē un novērtēšanā. Par uzņēmuma valdes locekli iecelts kopš 2017. gada 16. oktobra. Pirms tam, strādājis par valdes priekšsēdētāju SIA "Latio Namsaimnieks" un SIA "Metrum", strādājis arī kā valdes priekšsēdētāja padomnieks stratēģisko pakalpojumu attīstības jautājumos SIA "LATIO", ieņēmis vairākus LATIO uzņēmumu grupas uzņēmumu valdes un padomes locekļu amatus.

Darbības sfēra - vadīt uzņēmuma valdes darbu, pārstāvēt uzņēmumu visās valsts, pašvaldību, administratīvajās un citās iestādēs, koordinēt un uzraudzīt dzīvojamo māju pārvaldīšanu, attīstīt dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanu, izvērtēt un attīstīt jaunus pakalpojumus u.c.

Darbības mērķis - paaugstināt dzīvojamo māju apsaimniekošanas kvalitāti un veicināt dzīvokļu īpašnieku biedrību izveidi, sekmējot ātru un kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu dzīvojamo māju uzturēšanai. Ieviest mūsdienīgus un klientiem pieejamus risinājumus dzīvojamo māju pārvaldīšanā, to atjaunošanā, kā arī viedo tehnoloģiju izmantošanu. Mērķtiecīgi paaugstināt klientiem sniegtā pakalpojumu kvalitāti, sekmējot klientu apmierinātību.

 

 

Ardis Pāvilsons, valdes loceklis

Bakalaura grāds nekustamā īpašuma pārvaldībā, šobrīd turpina studijas maģistra grāda iegūšanai finanšu vadībā. Uzņēmuma valdē iecelts kopš 2017. gada 16. oktobra. Iepriekšējā darba vieta SIA "CS Komercserviss", nekustamā īpašuma pārvaldes nozare, pildījis valdes locekļa amata pienākumus, kā arī bijis valdes loceklis SIA "Labo namu aģentūra". Strādājis par dzīvojamo ēku pārvaldīšanas nodaļas vadītāju "Civinity" Latvijas Grupas uzņēmumos, kā AS "Hausmaster" u.c.

Darbības sfēra - vadīt un kontrolēt uzņēmuma tehnisko darbu izpildes un apsaimniekošanas struktūras, uzņēmuma interešu pārstāvēšana visās valsts, pašvaldību, administratīvajās un citās iestādēs, uzņēmuma darbību plānošana un koordinēšana, stratēģisko plānu izstrāde un īstenošana, dzīvojamo māju energoefektivitātes veicināšana u.c.

 

 

Ivo Lecis, valdes loceklis

Profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā. Uzņēmuma valdē strādā kopš 2011. gada decembra. Pirms tam strādājis VAS „Privatizācijas aģentūra" Finanšu dienesta Finanšu plānošanas un kontroles sektorā par vadītāju. Tāpat ir bijis VAS „Latvijas Pasts" valdes loceklis, SIA „LSC Shipmanagement" finanšu direktors u.c.

Darbības sfēra - dzīvojamo māju pārvaldīšanas darbību koordinēšana un uzraudzība, uzņēmuma darbības budžeta plānošana un tā izpildes kontrole.

 

 

 

 

 

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

21.05.2018 (8.00) līdz 25.06.2018 (17.00)
Elektroenerģijas padeves pārtraukums
Juglas iela 5; Kvēles iela 15 K-15
21.05.2018 (9.00) līdz 21.05.2018 (18.00)
Aukstā un karstā ūdens padeves pārtraukums (avārija)
Svīres iela 13
21.05.2018 (24.00) līdz 22.05.2018
Siltumtīklu hidrauliskā pārbaude (karstā ūdens padeves pārtraukums)
Lēdurgas iela 7, 9, 22, 24; Mores iela 3, 5, 7; Ostas iela 4, 6; Viestura prospekts 14, 16, 16A, 20, 22, 24