rnp
LV RU

Valde

Elmārs Martinsons – valdes priekšsēdētājs:

  • Izglītība – Policijas akadēmijā ieguvis jurista kvalifikāciju un tiesību zinātnes maģistra grādu valsts tiesību apakšnozarē. Absolvējot Latvijas Universitāti, ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu sabiedrības vadībā.
  • Darba pieredze – pašlaik ieņem nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” valdes locekļa amatu un SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes locekļa amatu. Vadījis “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” un “Tenisu centrs “Lielupe””, īstenojot liela mēroga infrastruktūras attīstības projektus, kā arī bijis ilggadējs Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas darbinieks un ieņēmis virkni vadošu amatu. Lektora pieredze Juridiskajā koledžā vadot administratīvo tiesību lekciju kursu un kursu mediācijā. 
  • Pilnvaru termiņš – pienākumus pilda līdz brīdim, kad par uzņēmuma valdes locekļiem ievēlēs personas, kas izvēlētas, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

Irīna Miķelsone – valdes locekle:

  • Izglītība – absolvējusi Latvijas Universitāti Juridisko fakultāti, iegūstot jurista kvalifikāciju, un Ekonomikas fakultātes Starptautisko tiesību institūtu, iegūstot maģistra grādu tiesību zinātnē. Profesionālās pilnveides izglītības ietvaros apguva profesionālās pilnveides izglītības programmu “Projekta vadība ar Agile, Scrum, Lean, Kanban”.
  • Darba pieredze – pašlaik ir SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes locekle un Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšnieka vietniece, atbild par pašvaldības administrēto līdzfinansējuma programmu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanu. Agrāk savas jurista zināšanas pielietoja praksē, strādājot Rīgas domes Īpašuma departamentā sākot, kā Īpašuma pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece, Projektu vadības nodaļas vadītāja, vēlāk - kā Direktora biroja vadītāja, piedalījās dažādu starptautisko finanšu instrumentu finansēto projektu sagatavošanā un vadībā. Ieņēmusi arī pašvaldības kapiltālsabiedrībā SIA “Rīgas nami” Juridiskās nodaļas vadītāja amatu un bija arī lektore Transporta un sakaru institūtā.
  • Pilnvaru termiņš – pienākumus pilda līdz brīdim, kad par uzņēmuma valdes locekļiem ievēlēs personas, kas izvēlētas, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

Elita Turka – valdes locekle.

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

07.06.2020 (9.00) līdz 07.06.2020 (20.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Buļļu iela 31,31a,33k-3,38a,40,40a; Vecā Buļļu iela 10,14,16; Dzirciema iela 87
07.06.2020 (14.00) līdz 07.06.2020 (19.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Ģertrūdes iela 48,48a,48b,50,51,51a,52,53,54,55,55a,55b,55c,56,57,57a,58,58a,59,59a,59b,60,61,61b,61c,62,62a,63,63a,63b,64,65,67,67a,67b,69,71,73,73a,73b,75,75a,75b,77; A.Čaka 38,42
08.06.2020 (13.00) līdz 08.06.2020 (18.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Jūrmalas gatve 25,27,31,33,35,37,37a,37b,37c,37j,37d,37 l, 37g; Pūres iela 1,2,3,3a,4,4a; Vārves iela 2a,2b; Sārnates iela 2,6,8,10; Zūru iela 1,2,4,6,12