rnp
LV RU

Valde

Aivars Gontarevs, valdes priekšsēdētājs

Valdes priekšsēdētājam Aivaram Gontarevam pilnvaru termiņš – 2022.gada 15.oktobris.

Aivars Gontarevs par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes priekšsēdētāju uz pieciem gadiem apstiprināts ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.7 2017.gada 16.oktobrī.

 

Ieguvis maģistra grādus vides un uzņēmējdarbības vadībā, kā arī tieslietās, bakalaura grāds tieslietās un nekustamā īpašuma pārvaldē un novērtēšanā. Par uzņēmuma valdes locekli iecelts kopš 2017. gada 16. oktobra. Pirms tam, strādājis par valdes priekšsēdētāju SIA "Latio Namsaimnieks" un SIA "Metrum", strādājis arī kā valdes priekšsēdētāja padomnieks stratēģisko pakalpojumu attīstības jautājumos SIA "LATIO", ieņēmis vairākus LATIO uzņēmumu grupas uzņēmumu valdes un padomes locekļu amatus.

 

Darbības sfēra - vadīt uzņēmuma valdes darbu, pārstāvēt uzņēmumu visās valsts, pašvaldību, administratīvajās un citās iestādēs, koordinēt un uzraudzīt dzīvojamo māju pārvaldīšanu, attīstīt dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanu, izvērtēt un attīstīt jaunus pakalpojumus u.c.

Darbības mērķis - paaugstināt dzīvojamo māju apsaimniekošanas kvalitāti un veicināt dzīvokļu īpašnieku biedrību izveidi, sekmējot ātru un kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu dzīvojamo māju uzturēšanai. Ieviest mūsdienīgus un klientiem pieejamus risinājumus dzīvojamo māju pārvaldīšanā, to atjaunošanā, kā arī viedo tehnoloģiju izmantošanu. Mērķtiecīgi paaugstināt klientiem sniegtā pakalpojumu kvalitāti, sekmējot klientu apmierinātību.

 

 

Ivo Lecis, valdes loceklis

Valdes loceklim Ivo Lecim pilnvaru termiņš – 2022.gada 28.novembris.

Ivo Lecis par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes locekli uz pieciem gadiem apstiprināts ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.9 2017.gada 29.novembrī.

 

Profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā. Uzņēmuma valdē strādā kopš 2011. gada decembra. Pirms tam strādājis VAS „Privatizācijas aģentūra" Finanšu dienesta Finanšu plānošanas un kontroles sektorā par vadītāju. Tāpat ir bijis VAS „Latvijas Pasts" valdes loceklis, SIA „LSC Shipmanagement" finanšu direktors u.c.

 

Darbības sfēra - dzīvojamo māju pārvaldīšanas darbību koordinēšana un uzraudzība, uzņēmuma darbības budžeta plānošana un tā izpildes kontrole.

 

 

 

Rolands Pogulis, valdes loceklis

Rolands Pogulis par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes locekli apstiprināts ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.4 2018.gada 18.maijā (Noteikt, ka Rolands Pogulis SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes locekļa pienākumus pilda līdz brīdim, kad SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” kapitāla daļu turētāja pārstāvis par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes locekļiem ievēlē personas, kas izvēlētas Rīgas domes 24.11.2015. iekšējos noteikumos Nr. 17 “Kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.)

 

Ieguvis bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā un maģistra grādu finanšu vadībā. Uzņēmuma valdē iecelts 2018. gada maijā. Strādā AS “Rīgas Centrāltirgus” par finanšu nodaļas vadītāju, pirms tam strādājis SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” par finanšu analīzes nodaļas vadītāju. Tāpat ir bijis vecākais finanšu analītiķis VAS “Privatizācijas aģentūra”, prokūrists un viens no dibinātājiem uzņēmumos SIA “BROSIS CENTRS” un SIA “Domubiedri”, kā arī bijis līdzīpašnieks mazumtirdzniecības uzņēmumā SIA "RKZ Group".

 

Darbības sfēra - vadīt un uzturēt uzņēmuma administratīvās un tehniskās struktūrvienības. 

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

11.11.2019 (13.00) līdz 11.11.2019 (19.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Indrānu 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15a, 15b, 15, 17, 16, 19a, 19, 21, 6b, 6, 10, 12, 12a, 14, 14a, 18, 18a, 20a, 20, 22, 24, 8
11.11.2019 (00.00) līdz 25.11.2019 (00.00)
Pasažieru lifta darbības pārtraukums
Biķernieku iela 102
12.11.2019 (23.00) līdz 13.11.2019 (7.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Čiekurkalna 1.līnija 7; 7a; 7b; 9; 11; 11a; 11b; 13; 13a; 15; 15a; 17; 20; 21; 22; 23a; 24; 25; 25b; 26; 28; 40