rnp
LV RU

Открытые конкурсы

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

periodā no 01.10.2018. - 31.10.2018.  

plāno izsludināt šādus iepirkumus:

 Iepirkuma priekšmets
 
 

 

IZSLUDINĀTIE IEPIRKUMI

 Visus iepirkuma dokumentus ir iespējams saņemt Word formātā, sazinoties ar attiecīgā iepirkuma kontaktpersonu.

Publicēšanas datums Identifikācijas Nr. Iepirkuma priekšmets Iepirkuma dokumenti Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
13.02.2020. SIA RNP 2020/5 Vienotais sakaru tīkls

Nolikums

Atbildes uz jautajumiem

Ziņojums

Līgums

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš 

15.11.2019.  SIA RNP 2019/85 SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ārēja neatkarīga izvērtējuma veikšana

Nolikums

ziņojums 

Līgums

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš 

16.10.2019. SIA RNP 2019/73 Jaunu automašīnu iegāde operatīvajā līzingā

Ziņojums

Nolikums 

Tehniskā specifikācija 1.,2.,3.daļa

Finanšu piedāvājums 1.,2.,3.daļa

Atbilde

Iepirkums pārtraukts

03.10.2019. SIA RNP 2019/70 Iekšējo un ārējo elektrisko tīklu remonts 

Nolikums

Tehniskais un finanšu piedāvājums

23.10.2019.

plkst.14:30

07.10.2019. SIA RNP 2019/76 Atkritumu savākšana no dzīvojamām mājām, bēniņiem un pagrabiem un būvgružu apsaimniekošana un konteineru noma

Finanšu piedāvājums II daļa

Finanšu piedāvājums I daļa

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

20.09.2019. SIA RNP 2019/72 Sniega tīrīšana un izvešana no pārvaldīšanā esošo dzīvojamo ēku pagalmiem un jumtu tīrīšana

Nolikums

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

27.09.2019. SIA RNP 2019/57 Avārijas koku zāģēšana

Nolikuns

Finanšu piedāvājums

Līguma projekts

Atbilde uz pretendenta jautājumu

21.10.2019.

plkst.11:00

26.09.2019. SIA RNP 2019/71 Bīstamo atkritumu  un nolietoto transportlīdzekļu riepu apsaimniekošana

Nolikums

Finanšu piedāvājums

Atbildes

Ziņojums

Ligums 1.daļa

Līgums 2.daļa

Līgums 3.daļa

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

12.09.2019. SIA RNP 2019/67 Sāls ceļu kaisīšanai

Atbildes uz pretendenta jautājumiem

Atbildes uz pretendenta jautājumiem

Nolikums

Līguma projekts

Finanšu piedāvājums

10.10.2019.

plkst.11:00

17.09.2019.

SIA RNP

2019/65

Mobilo telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana

Nolikums

Ziņojums

Līgums

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

13.09.2019. SIA RNP 2019/64 Pacēlēju noma

Nolikums

Tehniskais - finanšu piedāvājums

Ziņojums 

Līgums 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

30.08.2019. SIA RNP 2019/69 Jumtu materiālu iegāde

Atbildes uz pretendentu jautājumiem

Atbildes uz pretendentu jautājumiem

Atbildes uz pretendentu jautājumiem

Nolikums

Tehnsikais - finanšu piedāvājums

Tehniskais - finanšu piedāvājums (Konsolidēts)

Līguma projekts

07.10.2019.

plkst.11:00

05.09.2019. SIA RNP 2019/66 Poligrāfijas pakalpojumi

Nolikums

Finanšu piedāvājums

Ziņojums

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

Līgums 3.daļa

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

10.08.2019. SIA RNP 2019/30 Bīstamo atkritumu  un nolietoto transportlīdzekļu riepu apsaimniekošana

Nolikums

Finanšu piedāvājums

Ziņojums

Iepirkums pārtraukts

05.08.2019. SIA RNP 2019/52 Deratizācijas, dezinsekcijas, dezinfekcijas un atkritumu stāvvadu tīrīšanas darbu veikšana pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām mājām

Nolikums

Finanšu piedāvājums

 Atbilde

Ziņojums

Līgums

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

12.07.2019. SIA "RNP 2019/53 Elektromateriālu un spuldžu iegāde

Nolikums

1_daļa_Tehniskā specifikācija_piedāvājums

2_daļa_Tehniskā specifikācija_piedāvājums

Līguma projekts

Atbildes

16.08.2019.

plkst. 10.00

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

03.07.2019. SIA RNP 2019/46 Siltumizolācijas materiālu iegāde

Nolikums

Līguma projekts

Tehniskā specifikācija, tehniskais - finanšu piedāvājums

Atbilde uz uzdotajiem jautājumiem

Ziņojums

Pārtraukts

14.06.2019. SIA RNP 2019/48  

Nolikums

Līguma projekts

Pārtraukts

13.06.2019. SIA RNP 2019/44 Pastkastīšu piegāde un uzstādīšana

Nolikums

Līguma projekts

Finanšu piedāvājums

18.07.2019.     

plkst. 15:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

 11.06.2019.  SIA RNP 2019/41  Būvdarbu veikšana ES līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Berģu ielā 3, Rīgā

 

NOLIKUMS 

 

Līguma projekts 

 

 

03.07.2019.     

plkst. 15:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

10.06.2019. SIA RNP 2019/28 PVC durvju izgatavošana un uzstādīšana

Nolikums

Finanšu piedāvājums

Objektu saraskts un akti

Līguma projekts

ZIŅOJUMS

Līgums

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

07.06.2019. SIA RNP 2019/50 Avārijas dienesta pakalpojuma un avāriju lokalizācijas darbu veikšana iekšējos un ārējos inženierkomunikāciju tīklos

 Nolikums

Līguma projekts

Ziņojums

Līgums

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

 07.06.2019.  SIA RNP 2019/40  Automātiskās gaisa virsspiediena un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā apkope

 ZIŅOJUMS

NOLIKUMS

 

Finanšu piedāvājuma veidlapa

 

Līguma projekts

Atbildes 

 Atbildes

02.07.2019.     

plkst. 15:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

 
 24.05.2019.  SIA RNP 2019/39  Dzīvojamo māju elektroinstalācijas elektrotehnisko parametru mērījumi

NOLIKUMS (konsolidēts 28.05.2019.)

7.pielikums Līguma projekts

5.pielikums Finanšu piedāvājums

Atbilde uz jautājumu

01.07.2019.     

plkst. 15:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

 
 23.05.2019.  SIA RNP 2019/27 Konstruktīvo elementu ārpuskārtas remonts

 

NOLIKUMS

 

5.pielikums Vispārīgās vienošanas projekts

 

3.pielikums Finanšu piedāvājuma veidlapa

 

 

17.06.2019.     

plkst. 15:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

 21.05.2019.  SIA RNP 2019/33 Vienotais sakaru tīkls

NOLIKUMS

12.06.2019.     

plkst. 12:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

20.05.2019. SIA RNP 2019/37 Rēķinu, atgādinājumu un brīdinājuma vēstuļu izgatavošana, šķirošana un piegāde

NOLIKUMS

Tehniskais un finanšu piedāvājums

Līguma projekts

Atbilde

Atbilde 1

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

18.05.2019. SIA RNP 2019/25 Ugunsdrošībai lietojamo zīmju uzstādīšana

NOLIKUMS

Tehniskās specifikācija, tehniskais un finanšu piedāvājums 

Līguma projekts

18.06.2019.     

plkst. 10:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

18.05.2019. SIA RNP 2019/18 Elektromateriālu un spuldžu iegāde

NOLIKUMS

Tehniskā specifikācija, tehniskais un finanšu piedāvājums I daļai

Tehniskā specifikācija, tehniskais un finanšu piedāvājums II daļai

Līguma projekts

Atbilde

NOLIKUMS (konsolidēts)

Tehniskā specifikācija, tehniskais un finanšu piedāvājums II daļai (konsolidēts)

Atbilde 2

Pārtraukts

 
14.05.2019. SIA RNP 2019/21 Soliņu piegāde un uzstādīšana

NOLIKUMS

Līguma projekts

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

02.05.2019. SIA RNP 2019/24 Avārijas likvidēšanas darbu veikšana iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju tīklos

NOLIKUMS

Finanšu piedāvājums

21.05.2019.     

plkst. 15:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

18.04.2019. SIA RNP 2019/29 Degvielas iegāde

NOLIKUMS

Atbilde

Atbilde Nr.2.

23.05.2019.     

plkst. 15:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

 18.04.2019.  SIA RNP 2019/26  Jumtu materiālu iegāde

 

NOLIKUMS

 

3.pielikums Tehniskais - finanšu piedāvājums 

 

8.pielikums Līguma projekts

Atbilde

 

23.05.2019.     

plkst. 11:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

 
05.04.2019. SIA RNP 2019/23 Darba apavu iegāde

NOLIKUMS

Līguma projekts

Finanšu piedāvājums

14.05.2019.     

plkst. 15:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

03.04.2019. SIA RNP 2019/5 Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Stendera ielā 14, Rīgā

NOLIKUMS

Līguma projekts

29.04.2019.     

plkst. 10:00 

Piedāvājumu jāiesniedz  elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

03.04.2019. SIA RNP 2019/10 Būvdarbu veikšana ES līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Mežciema ielā 44, Rīgā

NOLIKUMS

Līguma projekts

 Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

 28.03.2019.  SIA RNP 2019/16  Avārijas dienesta pakalpojuma un avāriju lokalizācijas darbu veikšana iekšējos un ārējos inženierkomunikāciju tīklos

NOLIKUMS

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

21.03.2019. SIA RNP 2019/17 Gaismu emitējošo diožu (LED) gaismekļu iegāde

NOLIKUMS

2.pielikums_Tehniskā specifikācija - tehniskais piedāvājums

5.pielikums Līguma projekts

Atbilde

Atbilde 1

   Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

 12.03.2019.  SIA RNP 2019/19  Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Hanzas ielā 8, Rīgā

 

NOLIKUMS 

 

7.pielikums Līguma projekts

Atbildes

 

 

   Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

05.03.2019. SIA RNP 2019/4 Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Kalnciema ielā 106, Rīgā

Nolikums (konsolidēts 04.04.2019.)

7.pielikums Līguma projekts (konsolidēts)

Atbilde

Atbilde Nr.2

 Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

 05.03.2019.  SIA RNP 2019/3  Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ogres ielā 10, Rīgā

NOLIKUMS 

7.pielikums Līguma projekts 

Atbilde

 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

 28.02.2019.  SIA RNP 2019/11  Elektroenerģijas iegāde

 

NOLIKUMS (konsolidēts)_14.03.2019.

 

Līguma projekts 1.daļai (konsolidēts) 14.03.2019.

 

Līguma projekts 2.daļai (konsolidēts) 14.03.2019.

 

Līguma 4.pielikums rēķina pārskata paraugs

Objektu saraksts administratīvajam telpām 

Objektu saraksts dzīvojāmam mājām

8.pielikums Rēķinu apmaksas piemērs

 Atbildes

 

  Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

27.02.2019. SIA RNP 2019/15 Kanalizācijas, karstā un aukstā ūdensvadu cauruļvadu nomaiņa

NOLIKUMS

3.pielikums Tehniskais - finanšu piedāvājums

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

14.02.2019. SIA RNP 2019/6 Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Patversmes ielā 22 k-2, Rīgā

NOLIKUMS

 

Līguma projekts

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

11.02.2019. SIA RNP 2019/14 Ceļa zīmju iegāde, saskaņošana un uzstādīšana

Nolikums

 

Finanšu piedāvājums

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

11.02.2019. SIA RNP 2019/2 Transportbetona iegāde

Nolikums

 

2.pielikums Tehniskās specifikācija, tehniskais -finanšu piedāvājums

 

4.pielikums Līguma projekts

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš sistēmu

 05.02.2019.  SIA RNP 2018/105  Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Kvēles ielā 35, Rīgā

NOLIKUMS 

7.pielikums Līguma projekts 

Atbilde

 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

 05.02.2019.  SIA RNP 2018/107 Būvdarbu veikšana ES līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Augļu ielā 11, Rīgā

 

NOLIKUMS 

 

7.pielikums Līguma projekts 

Atbilde

 

 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

 

05.02.2019. SIA RNP 2018/106 Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ķīšezera ielā 17, Rīgā

NOLIKUMS 

7.pielikums Līguma projekts 

Atbilde 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

 

 05.02.2019.  SIA RNP 2018/101  Būvdarbu veikšana ES līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Stāmerienas ielā 2 k-1, Rīgā

 

NOLIKUMS 

 

7.pielikums Līguma projekts 

 

Atbilde

Atbilde Nr.2.

Atbilde Nr.3.

 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

18.01.2018. SIA RNP 2018/108 Ēku tehniskās apsekošanas atzinumu un tehniskās dokumentācijas sagatavošana ārpuskārtas gadījumos

NOLIKUMS (konsolidēts)

 

Tehniskais - finanšu piedāvājums (konsolidēts)

 

Līguma projekts (konsolidēts)

Atbilde

 

  Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

18.01.2018. SIA RNP 2018/91 Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Fridriha Candera ielā 12, Rīgā

NOLIKUMS  (KONSOLIDĒTS)   

Tehniskais - finanšu piedāvājums (KONSOLIDĒTS)    

Līguma projekts

Atbilde

Atbilde 1

Atbilde 2

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

 

 28.12.2018. SIA RNP 2018/102 Starppaneļu šuvju hermetizācija

NOLIKUMS (KONSOLIDĒTS)

Tehniskais - finanšu piedāvājums (KONSOLIDĒTS)

 

Atbildes

 

Precizēta atbilde

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

17.12.2018. SIA RNP 2018/98 Fasāžu remonts

Nolikums (konsolidēts)

Tehniskā specifikācija, tehniskais - finanšu piedāvājums

Līguma projekts

Atbildes

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

13.12.2018. SIA RNP 2018/97 Gaismu emitējošo diožu (LED) gaismekļu iegāde

Nolikums (konsolidēts)

Tehniskā specifikācijas - tehniskais piedāvājums

Līguma projekts

Atbildes

Atbildes 1

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

09.08.2019.

SIA RNP 

2018/89

Būvuzraudzības pakalpojumi dzīvojamo māju atjaunošanai Eiropas Savienības fonda projektu ietvaros

Vispārīgā vienošnās

 

Vispārīgās vienošanās 3.pielikums pakalpojumu līguma projekts

 

Nolikums (KONSOLIDĒTS)

 

Atbildes

 

Atbildes 2

16.09.2019. 

plkst.11:00 

22.11.2018. SIA RNP 2018/87 Koku, zaru zāģēšana un celmu izfrēzēšana

 

NOLIKUMS

Finanšu piedāvājums I daļa

Finanšu piedāvājums II daļa

Līguma projekts

 

 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

6.11.2018. SIA RNP 2018/80 Metāla profilu un skārda izstrādājumu iegāde

NOLIKUMS

Tehniskā specifikācija_I daļai

Tehniskā specifikācija_II daļai

Atbilde

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

 15.10.2018.  SIA RNP 2018/68  Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde

 

NOLIKUMS

 

Finanšu piedāvājums 1.daļai  

 

Finanšu piedāvājums 2.daļai

 

Finanšu piedāvājums 3.daļai

 

Finanšu piedāvājums 4.daļai

 

Finanšu piedāvājums 5.daļai

 

Finanšu piedāvājums 6.daļai

 

Finanšu piedāvājums 7.daļai

 

5.pielikums Līguma projekts

 

10 pielikums Objektu izmaksas  

 

 

 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

14.09.2018. SIA RNP 2018/74 Reklāma drukātajos plašsaziņas līdzekļos

Nolikums (konsolidēts)

 

1.pielikums

 

2.pielikums (konsolidēts)

 

3.pielikums

 

4.pielikums

 

5.pielikums

 

6.pielikums

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

14.09.2018. SIA RNP 2018/76 Reklāma interneta plašsaziņas līdzekļos

Nolikums

 

1.pielikums

 

2.pielikums

 

3.pielikums

 

4.pielikums

 

5.pielikums

 

6.pielikums

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

26.02.2018. SIA RNP 2018/06 Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

Nolikums (Konsolidēts 22.03.2018.)

Tehniskais-finanšu piedāvājums 1.daļā

Tehniskais-finanšu piedāvājums 2.daļā

Tehniskā-finanšu piedāvājums 3.daļā

Tehniskā-finanšu piedāvājums 4.daļā

Tehniskais-finanšu piedāvājums 5.daļā

Tehniskais-finanšu piedāvājums 6.daļā

Tehniskais-finanšu piedāvājums 7.daļā

Tehniskais-finanšu piedāvājums 8.daļā

Atbilde Nr. 1

Atbilde Nr. 2

Atbilde Nr. 3

Atbilde Nr. 4

Atbilde Nr. 5

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Перерывы предоставления услуг

19.09.2021 (12.00) до 19.09.2021 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU, SIA RĪGAS ŪDENS
Torņakalna iela 20
19.09.2021 (12.00) до 19.09.2021 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU, SIA RĪGAS ŪDENS
Mazā Nometņu iela 17
19.09.2021 (12.00) до 19.09.2021 (18.00)
INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU, SIA RĪGAS ŪDENS
Nometņu iela 12, 13, 15, 17, 20, 21, 13A, 15A