rnp
LV RU

Результаты 2016 года

IDENTIFIKĀCIJAS
NUMURS

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA 
SIA RNP 2016/157  Bīstamo atkritumu utilizācija

pdf rezulāti

pdf Līgums 1.daļa

pdf Līgums 2. daļa

SIA RNP 2016/156 Juridiskie pakalpojumi

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/155  Grīdas mazagājamo mikro šķiedras mopu iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/155 Aizsargapmaļu remonts

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/154 Kancelejas preču iegāde un piegāde

pdfPaziņojums

SIA RNP 2016/153 Balkonu remonts

pdfRezultāti

SIA RNP 2016/152 Koku, zaru zāģešana un celmu frēzēšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/151 Aizsargapmaļu remonts

pdf  Rezultāti

SIA RNP 2016/150 Dūmvadu un ventilācijas kanālu galvas virs jumta remonts

pdfRezultāti

SIA RNP 2016/149 Lieveņu, pakāpienu un ieejas mezglu remonts

pdf Rezultāti
pdf Paziņojums

SIA RNP 2016/148 PVC logu uzstādīšana

pdfRezultāti

SIA RNP 2016/147 Ēkas vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartes izstrāde Maskavas ielā 168, Rīgā

pdfRezultāti

pdfLīgums

SIA RNP 2016/146 Dzīvojamo māju pagrabu, dzīvokļu un bēniņu tīrīšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/145 Grīdas mazgājamo mikro šķiedras mopu iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2016/144 Darba apavu iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/143 Profesionālu veļas mazgāšanas mašīnu un žāvētāju iegāde

pdfRezultāti

pdfLīgums

SIA RNP 2016/142 Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana, nomaiņa un aukstā ūdens patēriņa skaitītāju iegāde un uzstādīšana siltummezglos pirms karstā ūdens siltummaiņa

pdf Rezultāti
pdf Līgums

SIA RNP 2016/141 Ēku tehniskās apsekošanas atzinumu un tehniskās dokumentācijas sagatavošana ārpuskārtas gadījumiem

pdf Rezulāti

pdfLīgums

SIA RNP 2016/140 Rēķinu, atgādinājumu un brīdinājumu vēstuļu sagatavošana, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības

pdfRezultāti

SIA RNP 2016/139 Ilgtermiņa aizņēmums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vienkāršotās atjaunošanas projektu īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programmas ietvaros

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/138 Tehniskās sāls iegāde

pdfRezultāti

pdfLīgums

 SIA RNP 2016/137  Metāla durvju uzstādīšana

pdfRezultāti

SIA RNP 2016/ 136 Grīdas mazgājamo mikro šķiedras mopu iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2016/135 Ēkas vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartes izstrāde Maskavas ielā 168, Rīgā

pdfPaziņojums

SIA RNP 2016/134 Siltumapgādes sistēmu tehniskā apkope

pdf  Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/133 Elektromateriālu iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums I

pdf Līgums II

SIA RNP 2016/131 Aukstā ūdens augstspiediena sūķņu staciju piegāde, uzstādīšana, apkalpošana un remonts

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/130 Kanalizācijas, karstā un aukstā ūdensvadu cauruļvadu nomaiņa

pdf Paziņojums

SIA RNP 2016/129 Datoru komponenšu iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/129 Darba apavu iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2016/127 Aizsargapmaļu remonts

pdf Paziņojums

SIA RNP 2016/126 Datoru komponenšu iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2016/125 Multifunkcionālo iekārtu rezerves daļas

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/124 Komutatoru iegāde

pdfRezultāti

pdfLīgums

SIA RNP 2016/123 Vieglo un kravas automašīnu aplīmēšana

pdfRezultāti

pdfLīgums

SIA RNP 2016/122 Poligrāfijas pakalpojumi

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/120 Hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izlici un grozu cilvēku pacelšanai iegāde

pdfRezultāti

pdf Paziņojums

SIA RNP 2016/119 Sanitāro kabīņu noma un apkope

pdf Rezultāti 
pdf Līgums

SIA RNP 2016/118 Kravas pašizgāzēja, aprīkota ar hidraulisko manipulatoru, iegāde finanšu līzignā

  pdf    Rezultāti 

SIA RNP 2016/117 Hidrauliskā auto pacēlāja uz automa''sinas bāzes ar izlici un grozu cilvēku pacelšanai iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/116 Videonovērošanas komponenšu iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/115 Siltumapgādes sistēmas tehniskā apkope

pdf Paziņojums

SIA RNP 2016/114 Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/113 Aizsargapmaļu remonts

pdf Rezultāti
pdf Līgums

SIA RNP 2016/112 Siltummezglu iekārtu iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2016/111 Metāla durvju uzstādīšana

pdfPaziņojums

SIA RNP 2016/110 Hidrauliskā manipulatora iegāde un uzstādīšana 

pdf Rezultāti
pdf Līgums

SIA RNP 2016/109 Hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izlici un grozu cilvēku pacelšanai iegāde  

pdf Paziņojums

SIA RNP 2016/104 Liftu tehniskā apkalpošana, plānoto un avārijas remontdarbu veikšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/101 Lapu savākšanas un izvešanas pakalpojuma nodrošināšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/100 Jaunas automašīnas iegāde operatīvajā līzingā

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/108 Atalgojuma sistēmas pilnveidošana un funkciju audits

pdf Paziņojums

SIA RNP 2016/107 Celtniecības materiālu iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2016/106 Mobilo arhīvu plauktu iegāde un uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/105 Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana, nomaiņa, remonts un aukstā ūdens patēriņa skaitītāju iegāde un uzstādīšana, siltummezglos pirms karstā ūdens siltummaiņa

pdf Paziņojums

SIA RNP 2016/103 Dūmvadu un ventilācijas kanālu galvas virs jumta remonts

pdfRezultāti

SIA RNP 2016/102 Balkonu tehniskā apsekošana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/99 Balkonu remonts

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/98 Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/97 KASKO apdrošināšanas polišu iegāde

pdfRezultāti

pdf Līgums 

SIA RNP 2016/96 OCTA apdrošināšanas polišu iegāde

pdfRezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/95 Mobilo arhīva plauktu iegāde un uzstādišana

pdf Paziņojums

SIA RNP 2016/94 Ceļa zīmju iegāde, izvietošanas saskaņošana un uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums_1_daļa

pdf Līgums_2_daļa

SIA RNP 2016/93 Atalgojuma sistēmas pilnveidošana un funkciju audits

pdf Paziņojums

SIA RNP 2016/92 Profesionālu veļas mazgāšanas mašīnu un žāvētāju iegāde

pdfRezultāti

pdfPaziņojums

SIA RNP 2016/91 Kompaktiekrāvēja ar riteņiem iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/90 Konstruktīvo elementu remonts

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/89 Kokskaidu granulu iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/88 Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/87 Teritorijas apzaļumošanai nepieciešamo preču iegāde

pdf Rezultāti
pdf Līgums
pdf Līgums

SIA RNP 2016/86 Rindu vadības sistēmas ieviešana

pdf Rezultāti
pdf Līgums

SIA RNP 2016/85 Balkonu tehniskā apsekošana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/84 Energoefektivitātes pasākumu veikšana 

pdf Rezultāti

pdf Vispārīgā vienošanās

SIA RNP 2016/83 Elektroenerģijas iegāde

pdfRezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/82 Ūdens patēriņa skaitītāju un ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdfRezultāti

SIA RNP 2016/81 Auto riepu iegāde un montāža

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/80 Poligrāfijas pakalpojumi

pdf Rezultāti

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/79 Gaimsu emitējošo (LED) gaismekļu iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/78 Dūmvadu un ventilācijas kanālu galvas  virs jumta remonts

pdf Paziņojums

SIA RNP 2016/77 Konstruktīvo elementu ārpuskārtas remonts

pdfRezultāti

SIA RNP 2016/76 Paceļamo mehānismu noma ar operatoru

Noslēguma ziņojums

SIA RNP 2016/75 Ēku norobežojošo konstrukciju siltināšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/74 Hermetizācijas materiālu iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/73 Kondicionēšanas sistēmu ikgadējā apkope

pdf Rezultāti
pdf Līgums

SIA RNP 2016/72 Ūdens apgādes sistēmu attīrīšana un dezinfekcija

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/71 Sniega tīrīšana un izvešana no pārvaldīšanā esošo dzīvojamo ēku pagalmiem un jumtu tīrīšana

pdfRezultāti

SIA RNP 2016/70 PVC logu uzstādīšana

pdfRezultāti

 SIA RNP 2016/69 Konstruktīvo elementu ārpuskārtas remonts

pdfRezultāti

SIA RNP 2016/68 Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2016/67 Būvgružu un lielgabarīta atkritumu izvešana

pdfRezultāti

SIA RNP 2016/66 Dūmvadu un ventilācijas kanāla galvas virs jumta remonts

pdf Rezultāti

pdfLīgums

SIA RNP 2016/65 Vieglo automašīnu tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu iegāde

pdfRezultāti

pdf Līgums 

SIA RNP 2016/64 Avārijas dienesta pakalpojuma un avārijas lokalizācijas darbu veikšana iekšējos un ārējos inženierkomunikāciju tīklos

pdfRezultāti

SIA RNP 2016/63 Starppaneļu šuvju hermetizācija

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/62 Būvdarbu veikšana, izmantojot industriālā alpīnisma metodi

pdfRezultāti

SIA RNP 2016/61 Hidrodinamisko iekārtu ar šoferi noma

pdfRezultāti

pdfLīgums

SIA RNP 2016/60 Kancelejas preču iegāde un piegāde

pdfRezultāti

SIA RNP 2016/58 Komunālās tehnikas iegāde finanšu līzingā

pdf Rezultāti

 

SIA RNP 2016/59 Zvērināta advokāta pakalpojumi zemes nomas strīdu izskatīšanā

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/57 Datu sagatavošana dzīvojamām mājām piegulošo teritoriju sanitārās kopšanas platību noteikšanai un plānu izgatavošana Rīgas pilsētā

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/56 Konstruktīvo elementu remonts

pdf Paziņojums

SIA RNP 2016/55 Vispārceltnieciskie darbi

pdf Rezultāti
pdf Līgums
pdf Līgums

SIA RNP 2016/54 Plānveida sadzīves atkritumu savākšana no SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošajiem objektiem

pdf Paziņojums

SIA RNP 2016/53 Celtniecības materiālu iegāde

pdfRezultāti

SIA RNP 2016/52 Instrumentu iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/51 Teritorijas apzaļumošanai nepieciešamo preču iegāde

pdf Rezultāti
pdf Līgums

SIA RNP 2016/50 Auto riepu iegāde un montāža

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/49 Servisa aprīkojuma iegāde un uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/48 Avārijas darbu veikšana iekšējos un ārējos inženierkomunikāciju tīklos

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/47 Siltumapgādes sistēmu tehniskā apkope

pdf Paziņojums

SIA RNP 2016/46 Globālās pozicionēšanas sistēmas ierīču (GPS) iegāde, uzstā'dišana un apkalpošana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/45 Automātiskās dūmu novadīšanas un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā apkope, remonts un izpilddokumentācijas izstrāde

pdf Rezultāti
pdf Līgums

SIA RNP 2016/44 Lieveņu, pakāpienu un ieejas mezglu remonts

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/43 Vienota informācijas centra izveidošana un klientu telefonisko kontaktu apkalpošanas pakalpojums

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/42 Jaunas automašīnas iegāde operatīvajā līzingā

pdf Rezultāti1

pdfRezultāti2

SIA RNP 2016/41 Saimniecības preču un inventāra iegāde

pdf Rezultāti

pdf Rezultāts_1

pdf Rezultāts_2

pdf Rezultāts_3

pdf Rezultāts_4

pdf Līgums

pdf Rezultāti_5

Līgums

SIA RNP 2016/40 Bezvadu interneta WiFi piekļuves punktu (iekārtu) iegāde

pdf Rezultāti
pdf Līgums

SIA RNP 2016/39 Biroja papīra iegāde un piegāde

pdf Rezultāts

pdf Līgums

SIA RNP 2016/38 2016.gada pārskata revīzija

pdfRezultāti

pdfLīgums

SIA RNP 2016/37 Degvielas iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/36 Biroja mēbeļu iegāde un piegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/35 Maināmo paklāju serviss un to apdrošināšana SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/34 Jauna universāla ekskavatora iekrāvēja iegāde finanšu līzingā

pdfPaziņojums

SIA RNP 2016/33 Lapu savākšanas un izvešanas pakalpojuma nodrošināšana

pdf Paziņojums

SIA RNP 2016/32 Balkonu remonts

pdf Rezultāti

pdfRezultāti

SIA RNP 2016/132 Vienota informācijas centra izveidošana un klientu telefonisko kontaktu apkalpošanas pakalpojumu

pdf Rezultati
pdf Līgums

SIA RNP 2016/31 PVC durvju uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

pdf Līgums

pdf Līgums 

 SIA RNP 2016/30  Pamatnostādņu izstrāde vienotas kārtības noteikšanai pievienotās vērtības nodokli regulējošo tiesību normu piemērošanai ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbībām saistītajiem darījumiem

pdfRezultāti

pdfLīgums

SIA RNP 2016/29 Spiedogu un zīmogu izgatavošana un piegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/28 Ūdens apgādes sistēmu attīrīšana un dezinfekcija

pdf Paziņojums

SIA RNP 2016/27 Asfaltēšanas un bruģēšanas darbu veikšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/26 Fasāžu remonts

pdfRezultāti

SIA RNP 2016/25 Instrumentu noma

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/24 Lietotas automašīnas iegāde operatīvajā līzingā

pdfRezultāti

pdfLīgums

SIA RNP 2016/23 Maināmo paklāju servisa pakalpojumi

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/22 Zāliena pļaušana pie pārvaldīšanā esošajām dzīvojamajām ēkām

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/21 Deratizācijas, dezinsekcijas, dezinfekcijas un atkritumu stāvvadu tīrīšanas darbu veikšana pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām mājām

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/20 Paceļamo mehānismu noma ar operatoru

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/19 Jumta viļņoto lokšņu iegāde

pdfRezultāts

SIA RNP 2016/18 KASKO apdrošināšanas polišu iegāde

pdfRezultāti

pdfLīgums

SIA RNP 2016/17 Saimniecības preču un inventāra iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2016/16 Automātiskās dūmu novadīšanas un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā apkope, remonts un izpilddokumentācijas izstrāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2016/15 Smago automašīnu un traktortehnikas tehniskā apkope, remonts, rezerves daļu piegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/14 Biroja papīra iegāde un piegāde

 pdfPaziņojums

SIA RNP 2016/13 OCTA apdrošināšanas polišu iegāde

pdfRezultāti

pdfLīgums

SIA RNP 2016/12 Pasta pakalpojumi

pdf Rezultāti 

SIA RNP 2016/11 Būvgružu konteineru noma

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/10 PVC logu iegāde, uzstādīšana

pdfRezultāti

SIA RNP 2016/09 Pastkastīšu piegāde un uzstādīšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/08 Dzeramā ūdens peigāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/07 Jumtu seguma remonts

pdf Rezultāti

SIA RNP 2016/06 Celtniecības vates iegāde

 pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2016/05 Betona iegāde

pdf Rezultāti

pdf Ligums

SIA RNP 2016/04 Kravas pašizgāzēja iegāde operatīvajā līzingā

pdf Paziņojums

SIA RNP 2016/03 PVC logu uzstādīšana

pdf Rezultāti

SIa RNP 2016/02 Atkritumu urnu piegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

pdf Līgums

SIA RNP 2016/1 Skārda un tā izstrādājumu iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

Перерывы предоставления услуг

07.07.2020 (9.00) до 07.07.2020 (16.00)
Karstā ūdens padeves pārtraukums
Renģes iela 7 K-2
07.07.2020 (09.00) до 07.07.2020 (14.00)
Siltumenerģijas padeves pārtraukums
K.Barona iela 60/1,60/2, Stabu iela 49/1 49/2
07.07.2020 (9.00) до 07.07.2020 (19.00)
Karstā ūdens padeves pārtraukums
Vecmīlgrāvja 1.līnijā 45, 47