rnp
LV RU

Результаты 2018 года

IDENTIFIKĀCIJAS
NUMURS

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA 

SIA RNP 2018/92

Būvdarbu veikšana dzīvojamās mājas Kartupeļu iela 56, Rīgā,Rīgā atjaunošanai ES fonda projekta ietvaros

Pazinojums par rezultātu

SIA RNP 2018/91

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Fridriha Candera ielā 12, Rīgā

Ziņojums

SIA RNP 2018/108

Ēku tehniskās apsekošanas atzinumu un tehniskās dokumentācijas sagatavošana ārpuskārtas gadījumos

Ziņojums

Vispārīgā vienošanās

SIA RNP 2018/107

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Augļu ielā 11, Rīgā

Ziņojums

SIA RNP 2018/105

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Kvēles ielā 35, Rīgā

Ziņojums

SIA RNP 2018/104

Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde

pdf Ziņojums

SIA RNP 2018/102

Starppaneļu šuvju hermetizācija

pdfZiņojums

Līgums

SIA RNP 2018/103

Pašvaldības funkcijas dzīvojamo māju pārvaldīšanas nodrošināšanas darbības modeļa alternatīvu juridiskā un ekonomiskā pamatojuma izvērtējums

 

 

 

 

 pdfRezultāts 

pdf Līgums 

SIA RNP 2018/101

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Stāmerienes ielā 2 k-1, Rīgā

Ziņojums

SIA RNP 2018/100

Deratizācijas, dezinsekcijas, dezinfekcijas un atkritumu stāvvadu tīrīšanas darbu veikšana pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām mājām

pdf Ziņojums

SIA RNP 2018/99

PVC durvju uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

pdf  Līgums

SIA PNP 2018/98

Fasāžu remonts

pdf Ziņojums

Līgums 

SIA RNP 2018/97

Gaismu emitējošo diožu (LED) gaismekļu iegāde

pdf Ziņojums

SIA RNP 2018/96

Kondicionēšanas sistēmu iegāde un uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdfLīgums

SIA RNP 2018/94

Liftu tehniskā apkope, plānoto un avārijas remontdarbu veikšana

pdf Ziņojums

pdf Līgums

SIA RNP 2018/93

Datoru komponentes

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2018/90

Zibensaizsardzība sistēmas izbūves/remontdarbu veikšana un projektēšana

pdf Ziņojums

SIA RNP 2018/88

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Dzērbenes ielā 5, Rīgā

pdf Rezultāti

SIA RNP 2018/87

Koku, zaru zāģēšana un celmu frēzēšana

pdf  Ziņojums         1.daļai 

pdf  Ziņojums 2.daļai 

Līgums 1.daļai

Līgums 2.daļai

SIA RNP 2018/86

Reklāma televīzijas plašsaziņu līdzekļos

pdf Ziņojums

Līgums

SIA RNP 2018/83

Balkonu remonts

pdf  Ziņojums

SIA RNP 2018/84

Tehniskās apsardzes nodrošināšana siltummezglos un lifta telpās

pdf  Rezultāti

 pdf Līgums

SIA RNP 2018/85

Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu tehniskā apkope

pdf  Rezultāti

pdf  Līgums

SIA RNP 2018/82

Datoru komponentes

pdf Rezultāti 

SIA RNP 2018/81

Ēkas pārbūves projekta izstrāde Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga

pdf Ziņojums 

SIA RNP 2018/80

Metāla profilu un skārda izstrādājumu iegāde

pdf Ziņojums

pdf Līgums_1.daļai

Līgums _2.daļai

SIA RNP 2018/77

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Blaumaņa ielā 21, Rīgā

 pdf Ziņojums

pdf Ziņojums 07.03.2019.

pdf Ziņojums 01.04.2019.

SIA RNP 2018/76

Reklāma interneta plašsaziņas līdzekļos 

pdf Ziņojums 19.02.2019.

SIA RNP 2018/75

Reklāma televīzijas plašsaziņas līdzekļos

pdf Ziņojums

SIA RNP 2018/74

Reklāma drukātajos plašsaziņas līdzekļos

pdf Ziņojums 2. un 3.daļa

Līgums 2.daļai

Līguma 3.daļai

SIA RNP 2018/73

Reklāma radio plašsaziņas līdzekļos

pdf  Rezultāti

pdf  Līgums 1.daļā

 

pdf Līgums 2.daļā

SIA RNP 2018/70

Konstruktīvo elementu ārpuskārtas remonts

pdf Ziņojums 

SIA RNP 2018/68

Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde

pdf Ziņojums 2. un 7.daļai

pdf Ziņojums 5.daļai

pdf Līgums 3. un 6. daļai 

pdf Ziņojums 1., 3., 4. un 6. daļai 

pdf Līgums 4. daļai 

pdf Līgums 1.daļai

SIA RNP 2018/67

Dzīvojamo māju elektroinstalācijas elektrotehnisko parametru mērījumi

pdf Ziņojums 

SIA RNP 2018/66

Zibensaizsardzība sistēmas izbūves/remontdarbu veikšana un projektēšana

pdf Ziņojums

SIA RNP 2018/65

Darbinieku veselības apdrošināšana

pdf Ziņojums

pdf Līgums

SIA RNP 2018/62

Smilts un sāls maisījuma iegāde ietvju kaisīšanai

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2018/61

Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu tehniskā apkope

pdf Rezultāti

SIA RNP 2018/59

Lieveņu, pakāpienu un ieejas mezglu remonts

pdf  Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2018/58

Avārijas likvidēšanas darbu veikšana iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju tīklos

pdf Ziņojums

SIA RNP 2018/57

Dūmvadu un ventilācijas kanālu galvas virs jumta remonts

pdf Ziņojums

SIA RNP 2018/56

Ēkas pārbūves projekta izstrāde Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga

pdf Ziņojums 

SIA RNP 2018/55

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Blaumaņa ielā 21, Rīgā

pdf Ziņojums

SIA RNP 2018/54

Kondicionešanas sistēmu iegāde un uzstādīšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2018/53

Metāla durvju uzstādīšana

pdf Paziņojums par pārtraukšanu

SIA RNP 2018/52

Liftu tehniskā apkope, plānoto un avārijas remontdarbu veikšana

pdf Ziņojums

SIA RNP 2018/51

Balkonu remonts

pdf Ziņojums

SIA RNP 2018/50

Banklink pakalpojumi 

pdf  Ziņojums

SIA RNP 2018/49

Datoru komponentes

pdf Paziņojums par pārtraukšanu

SIA RNP 2018/48

Hidrodinamisko iekārtu ar šoferi (operatoru) noma un kanalizācijas sistēmu avārijas remonts ar specializēto tehniku

pdf  Ziņojums

SIA RNP 2018/47

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Blaumaņa ielā 21, Rīgā 

pdf Gala ziņojums

SIA RNP 2018/46

KASKO polišu iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2018/45

Smago automašīnu un traktortehnikas tehniskā apkope, remonts, rezerves daļu piegāde

pdf Ziņojums

SIA RNP 2018/44

Ugunsdrošības audits

pdf Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu

SIA RNP 2018/43

Lapu un zaru savākšanas un izvešanas pakalpojuma nodrošināšana

pdf Ziņojums

pdf Līgums

SIA RNP 2018/42

Lieveņu, pakāpienu un ieejas mezglu remonts pdf Paziņojums par pārtraukšanu

SIA RNP 2018/41

Aizsargapmaļu remonts

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2018/40

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas atjaunošana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2018/39 Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Dzērbenes ielā 5, Rīgā

pdf Rezultāti

 SIA RNP 2018/38  Dzīvojamo māju pagrabu, dzīvokļu un bēniņu tīrīšana

pdf Ziņojums

pdf Līgums

SIA RNP 2018/37

 

Vieglo automašīnu tehniskā apkope, remonts, rezerves daļu piegāde

 

pdf Rezultāti

SIA RNP 2018/36

Automātiskās gaisa virsspiediena un dūmu novadīšanas sistēmas atjaunošana  pdf Rezultāti

SIA RNP 2018/35

Multifunkcionālo iekārtu rezerves daļas

pdf Ziņojums 

pdf Līgums

SIA RNP 2018/34

Instrumentu noma 

pdf Rezultāti

SIA RNP 2018/33

Celtniecības un specializētas tehnikas noma

pdf Rezultāti

SIA RNP 2018/32

Dūmvadu un ventilācijas kanālu galvas virs jumta remonts

pdf Ziņojums

SIA RNP 2018/31

Nolietoto transportlīdzekļu riepu savākšana un nodošana utilizācijai

pdf Rezultāti

SIA RNP 2018/30

Santehnikas iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2018/29

Atkritumu urnu piegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2018/28

Pašvaldības funkcijas dzīvojamo māju pārvaldīšanas nodrošināšanas darbības modeļa alternatīvu juridiskā un ekonomiskā pamatojums izvērtējums

pdf Rezultāti 

pdf Līgums

SIA RNP 2018/27

Asfaltēšanas un bruģēšanas darbu veikšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2018/26

Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2018/25

Ceļa zīmju iegāde, saskaņošana un uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2018/24

KASKO polišu iegāde pdf Pazīņojums par pārtraukšanu

SIA RNP 2018/23

PVC durvju uzstādīšana pdf Paziņojums par izbeigšanu

SIA RNP 2018/21

Risinājuma SMART uzturēšana  pdf Rezultāti - ziņojums 

SIA RNP 2018/20

Zāles pļaušana pdf Gala ziņijums

 SIA RNP 2018/19

 Biroja papīra iegāde un piegāde  pdf Paziņojums par pārtraukšanu
SIA RNP 2018/18 2018,gada pārskata revīzija

pdf Rezultāti

pdf  Līgums

SIA RNP 2018/17 Pacēlāju iegāde finanšu līzingā

pdf Gala ziņojums

SIA RNP 2018/16 Ugunsdrošībai lietojamo zīmju uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2018/15 Elektroenerģijas iegāde 

pdf Rezultāti

pdf Rezultāti

pdf Līgums 2.daļai

pdf Līgums 1.daļai

SIA RNP 2018/14 Ēkas Maskavas ielā 168, Rīgā pārbūves projekta izstrāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2018/13 Atkritumu urnu piegāde 

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2018/12 Automašīnu iegāde operatīvajā līzingā pdf Paziņojums par izbeigšanu bez rezultāta
SIA RNP 2018/11 Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde pdf Pazīnojums par pārtraukšanu
SIA RNP 2018/10 Parādu piedziņas juridiskie pakalpojumi

pdf  Rezultāti

 

pdf  Līgums

 SIA RNP 2018/09 SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" nekustamo īpašumu stratēģijas izstrāde   pdf  Paziņojums par pārtraukšanu

SIA RNP 2018/08

Nolietoto transportlīdzekļu riepu savākšana un utilizācija

pdf Paziņojums par pārtraukšanu

SIA RNP 2018/07

PVC logu uzsdtādīšana

pdf Ziņojums

pdf Līgums

SIA RNP 2018/06

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

pdf Gala ziņiojums Nr.1 

pdf Gala ziņojums

 

pdf  Ziņojums

 SIA RNP 2018/05

 OCTA apdrošināšanas polišu iegāde 

  pdf Rezultāti

  pdf Līgums

SIA RNP 2018/04

Liftu tehniskā apkalpošana, plānoto un avārijas remontdarbu veikšana

pdf Rezultāti

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2018/03

Zibensaizsardzība sistēmas izbūves/remontdarbu un elektroinstalācijas elektrotehnisko parametru mērījumu veikšana

pdf Paziņojums par pārtraukšanu

pdf Paziņojums par pārtraukšanu

SIA RNP 2018/02

Balkonu remonts

pdf Paziņojums par izbeigšanu bez rezultāta

SIA RNP 2018/01

Liftu tehniskā apkalpošana, plānoto un avārijas remontdarbu veikšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

Перерывы предоставления услуг

07.07.2020 (9.00) до 07.07.2020 (16.00)
Karstā ūdens padeves pārtraukums
Renģes iela 7 K-2
07.07.2020 (09.00) до 07.07.2020 (14.00)
Siltumenerģijas padeves pārtraukums
K.Barona iela 60/1,60/2, Stabu iela 49/1 49/2
07.07.2020 (9.00) до 07.07.2020 (19.00)
Karstā ūdens padeves pārtraukums
Vecmīlgrāvja 1.līnijā 45, 47