rnp
LV RU

Результаты 2013 года

IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA 
 SIA RNP 2013/108

 

Ūdens patēriņa skaitītāju DN-15 iegāde („B” klases)

 

 Paziņojums
SIA RNP 2013/107

Ūdens patēriņa skaitītāju DN-15 iegāde („C” klases)

 Paziņojums

SIA RNP 2013/106

Būvgružu konteineru noma

pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/105

Gaismu emitējošo diožu (LED) gaismekļu piegāde

pdf Paziņojums 

SIA RNP 2013/104

Krēslu iegāde

pdf Rezultāti

 pdf Līgums

SIA RNP 2013/103

Atslēgu iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

pdf Līgums

SIA RNP 2013/100

Siltumizolācijas materiālu iestrādes iekārta

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2013/98

Gaismu emitējošo diožu (LED) gaismekļu piegāde 

pdf Paziņojums 

SIA RNP 2013/97

Mēbeļu iegāde

pdf Rezultāti
 pdf Līgums

SIA RNP 2013/96

Liftu tehniskā apaklpošana un remonts iecirknī "Purvciems""

pdf Rezultāti

 pdf Līgums

SIA RNP 2013/95 Paklāju serviss  pdf Rezultāti

 pdf Līgums

SIA RNP 2013/94

Automātiskās dūmu izvades un ugunsgrēka
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu tehniskā apkope un uzturēšana

pdf  Rezultāti
 pdf Līgums

SIA RNP 2013/93

Liftu tehniskā apkalpošana un remonts

pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/92

Atslēgu iegāde

pdf Paziņojums 

SIA RNP 2013/91

Mēbeļu iegāde

pdf Paziņojums 

SIA RNP 2013/90

Ilgtermiņa aizņēmums dzīvojamās
mājas vienkāršotās renovācijas projekta īstenošanai Rīgā, Bauskas ielā 51

pdf Rezultāti
 pdf Būtiskie līguma nosacījumi 

SIA RNP 2013/88

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts

pdf Rezultāti
 pdf Līgums
 pdf Līgums 

SIA RNP 2013/87

Lapu koku malkas iegāde

 pdf Rezultāti
 pdf Līgums

SIA RNP 2013/86

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/173 "Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dombrovskaielā 49, Rīgā" ietvaros

pdf Rezultāti

 pdf Paziņojums 

SIA RNP 2013/85

Specializētās tehnikas un instrumentu noma

pdf. Rezultāti

SIA RNP 2013/84

Kredītiestādes overdrafta piesaiste apgrozāmo līdzekļu papildināšani

pdf Rezultāti

 pdf Līgums

SIA RNP 2013/83

Juridisko pakalpojumu sniegšana parādu piedziņā

pdf Rezultāti

 pdf Līgums

SIA RNP 2013/82  Juridisko pakalpojumu sniegšana parādu piedziņā  pdf Rezultāti
SIA RNP 2013/81

Dūmvadu, skursteņu tīrīšana un pārbaude,
dabīgās/piespiedu ventilācijas apkope un uzturēšanas darbu veikšana pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām ēkām

pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/80

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/085 "Dzīvojamās mājas Dārza ielā 38a, Rīgā - siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros

pdf Rezultāts

SIA RNP
2013/79

Rūpnieciskās gāzes piegāde un gāzes balonu noma

pdf Rezultāti
 pdf Līgums

SIA RNP 2013/78

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/639 „Dzīvojamās mājas Vīlipa ielā 10, Rīgā – siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros

pdf Rezultāti

 pdf Paziņojums

SIA RNP 2013/77

Lapu koku malkas iegāde

 pdf Paziņojums 

SIA RNP 2013/76 

Paceļamo mehānismu noma

 pdf Paziņojums

SIA RNP 2013/75

Fasāžu remonts 

  Rezultāti
 pdf Līgums 

SIA RNP
2013/74

Elektroenerģijas iegāde

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/73

Juridisko konsultāciju un pārstāvniecības pakalpojumu sniegšana

pdf Paziņojums

SIA RNP
2013/70

Katlu māju un ēku siltumapgādes sistēmu tehniskā  apkope

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/69

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda
projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/085„Dzīvojamās mājas Dārza ielā 38A, Rīgā – siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros

 pdf Paziņojums 

SIA RNP 
2013/68

Metāla durvju izgatavošana un uzstādīšana

 pdf Paziņojums 

SIA RNP 2013/67

Datu uzglabāšanas risinājuma un rezerves kopiju sistēmas izveide un ieviešana

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/66

Poligrāfijas pakalpojumi

 pdf Rezultāts

SIA RNP 2013/65

2013.gada pārskata revīzija

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/64

Rūpnieciskās gāzes piegāde un gāzes balonu noma

 pdf Paziņojums

SIA RNP 2013/63

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda
projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/639 „Dzīvojamās mājas Vīlipa ielā 10,
Rīgā – siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros

 pdf Paziņojums

SIA RNP
2013/62

Kondicionēšanas sistēmas izbūve A.Čaka ielā 42, Rīga

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/61

Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana, nomaiņa, remonts un aukstā ūdens patēriņa skaitītāju
iegāde un uzstādīšana

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/60

Automašīnu noma

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/59

OCTA apdrošināšanas polišu iegāde

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/58 

Skursteņu un dūmvadu remonts

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/57 

Dzīvojamo māju cokolu, aizsargapmaļu un pamatu remonts

 pdf Rezultāti

SIA RNP 
2013/56

Fasāžu remonts

 pdf Paziņojums

 SIA RNP 2013/55

Liftu tehniskā apkalpošana un remonts

 pdf Paziņojums

SIA RNP
2013/54

Aukstā ūdens augstspiediena sūkņu staciju iegāde, uzstādīšana, tehniskā apkope un remonts

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/53

Skursteņu un dūmvadu remonts

 pdf Paziņojums

SIA RNP 2013/52

Automašīnu tehniskā apkope, remonts, rezerves daļu iegāde

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/51 

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekojamām mājām

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/50 

Kondicionēšanas sistēmas ierīkošaa servera telpā

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/49

Iekšējo un ārējo elektrisko tīklu remonts un elektrotehniskie mērījumi

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/48

Kokskaidu granulu iegāde

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/47

Lapu koku malkas iegāde

 pdf Paziņojums

SIA RNP 2013/46

Akmeņogļu iegāde

 pdf Rezultāti
 pdf Līgums

SIA RNP 2013/45 

Dzeramā ūdens iegāde

 pdf Rezultāti
 pdf Līgums

SIA RNP 
2013/43

Dārza tehnikas apkope un remonts

 pdf Paziņojums

SIA RNP 
2013/42

Rūpnieciskās gāzes piegāde un gāzes balonu noma

 pdf Paziņojums 

SIA RNP 2013/41

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pastkastīšu piegāde un uzstādīšana

 pdf Rezultāti

 SIA RNP 2013/40

Lapu savākšanas un izvešanas pakalpojuma
nodrošināšana

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/39 Tehniskās apsardzes nodrošināšana iedzīvotāju māju siltummezglos un lifta telpās  Rezultāti
SIA RNP 2013/38 Ēku konstrukciju un inženierkomunikāciju tehniskās dokumentācijas izstrāde pdf Paziņojums 
SIA RNP 
2013/37
Fasāžu remonts pdf Paziņojums
SIA RNP 2013/36 Instrumentu un santehnikas iegāde pdf Rezultāti
SIA RNP 2013/35 Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/10/054 „Dzīvojamās mājas Platā iela 28 k2, Rīgā – siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros pdf Rezultāti 
SIA RNP 2013/34  Šuvju hermetizācija pdf Rezultāti
SIA RNP 2013/33 Administratīvo telpu kosme’tiskais remonts A.Čaka ielā 42A pdf Rezultāti 

SIA RNP 2013/32

Krāsu iegāde  pdf  Rezultāti
SIA RNP 2013/31

Šķembu iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/30

Vienkāršotās renovācijas projektu izstrāde un ēku energoauditu pārskatu sagatavošana daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu nodrošināšanai

 Rezultāti

SIA RNP 2013/29

Skursteņu un dūmvadu remonts

 pdf Paziņojums

SIA RNP 2013/28

Ugunsdrošības signalizācijas, ūdens hidrantu, ventilācijas apsekošana un tehniskā slēdziena sagatavošana"

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/27 Kokmateriālu iegāde  pdf Rezultāti
SIA RNP 2013/26 Dzīvojamo māju, cokolu, aizsargapmaļu un pamatu remonts pdf Rezultāti
SIA RNP 2013/25 Elektromateriālu iegāde  pdf Rezultāti
SIA RNP 2013/24 Apkures sistēmu remonts  pdf Rezultāti
SIA RNP 2013/23 Jumtu remonts  pdf Rezultāti
SIA RNP 2013/22

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekojamām mājām"

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/21 Juridisko konsultāciju un pārstāvības pakalpojumu sniegšana pdf Paziņojums 
SIA RNP 2013/20 Logu nomaiņa kāpņu telpās  Rezultāti
SIA RNP 2013/19

Ēku pārsegumu remonts un bēniņu siltināšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/18

Saimniecības preču un inventāra iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/17

Degvielas iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/16

Ilgtermiņa aizņēmums dzīvojamo māju vienkāršotās renovācijas projektu īstenošanai Rīgā, Bauskas ielā 51, Vīlipa ielā 10, Kurzemes prospektā 124, Platā ielā 28 k-2, Dārza ielā 38a

pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/15

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" dabinieku veselības apdrošināšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/14

Termokameru iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/11 Juridisko pakalpojumu sniegšana zemes nomas strīdu izskatīšanā  pdf Rezultāti
SIA RNP 2013/10 Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana, nomaiņa, remonts un aukstā ūdens patēriņa skaitītāju iegāde un uzstādīšana  pdf Rezultāti 
 pdf Paziņojums 
SIA RNP 2013/09 Specializētās tehnikas un instrumentu noma  pdf Paziņojums
SIA RNP 2013/08 Kanalizācijas,  apkures, karstā un aukstā ūdensvadu cauruļvadu nomaiņa  pdf Rezultāti
SIA RNP 2013/07 Avārijas darbu veikšana iekšējos un ārējos inženierkomunikāciju tīklos  pdf Rezultāti
SIA RNP 2013/06 Juridisko konsultāciju un pārstāvības pakalpojumu sniegšana pdf Paziņojums 
SIA RNP 2013/05

Automašīnu tehniskā apkope, remonts, rezerves daļu iegāde

pdf Rezultāti 

pdf Paziņojums

SIA RNP 2013/04

Liftu tehniskās pārbaudes

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/03

Hidrodinamisko iekārtu noma

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2013/02

Tipveida ēku balkonu rekonstrukcijas konstruktīvo risinājumu projektu izstrāde

 pdf Rezultāti

Перерывы предоставления услуг

07.07.2020 (9.00) до 07.07.2020 (16.00)
Karstā ūdens padeves pārtraukums
Renģes iela 7 K-2
07.07.2020 (09.00) до 07.07.2020 (14.00)
Siltumenerģijas padeves pārtraukums
K.Barona iela 60/1,60/2, Stabu iela 49/1 49/2
07.07.2020 (9.00) до 07.07.2020 (19.00)
Karstā ūdens padeves pārtraukums
Vecmīlgrāvja 1.līnijā 45, 47