rnp
LV RU

Результаты 2014 года

IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA 

SIA RNP 2014/115

Tehniskās sāls iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2014/113

 Juridiskie pakalpojumi

pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/113

 Darba apģērbu iegāde 

pdfPaziņojums

SIA RNP 2014/112

 Darba apģērbu klientu apkalpošanas speciālistiem iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP
2014/111

Avārijas likvidēšanas darbu veikšana iekšējos un ārējos inženierkomunikāciju tīklos

pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/110

Dzīvojamo māju dzīvokļu, pagrabu un bēniņu tīrīšana

pdfRezultāti
pdf Līgums

SIA RNP 2014/109

Smilts iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/107

Ēku numerācijas zīmju piegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2014/106

PVC logu uzstādīšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 
2014/105

Dūmvadu, skursteņu un ventilācijas kanālu remonts

pdfRezultāti
pdf Līgums

 

SIA RNP 2014/102

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/173 „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A.Dombrovska ielā 49, Rīgā” ietvaros

pdf Rezultāti

IA RNP
2014/101

Ēku konstruktīvo elementu un inženierkomunikāciju tehniskās dokumentācijas izstrāde

pdf Rezultāti I

pdfRezultāti II

pdf Paziņojums
pdf Paziņojums

SIA RNP
2014/100

Balkonu remonts 

pdf Rezultāti
pdf Līgums

SIA RNP 2014/99

Vieglo automašīnu iegāde operatīvajā līzingā

pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/98

Ēkas cokolu, aizsargapmaļu un pamatu remonts

pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/97

Lieveņu, pakāpienu un ieejas mezglu remonts

pdf Paziņojums 

SIA RNP 2014/96

Tehniskās sāls iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/95

Dzīvojamo māju dzīvokļu, pagrabu un bēniņu tīrīšana

pdfPaziņojums

SIA RNP 2014/94

Jumtu remonts

pdf Rezultāti

pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/93

Vieglo automašīnu tehniskā apkope, remonts, rezerves daļu iegāde

pdfRezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2014/92

Mēbeļu iegāde

pdfRezultāti

pdfLīgums

pdf Līgums

SIA RNP 2014/91

Dūmvadu un skursteņu remonts

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP
2014/90

Vispārceltnieciskie darbi

pdf Rezultāti
pdf Rezultāti
pdfLīgums
pdfLīgums

SIA RNP 2014/89

Lieveņu, pakāpienu un ieejas mezglu remonts

pdf Paziņojums
SIA RNP 2014/88

Ceļa zīmju un ēku numerācijas plāksnīšu piegāde un uzstādīšana

pdf Rezultāti
 Līgums
SIA RNP 2014/87

Darba apģērba klientu apkalpošanas speciālistiem iegāde

 Paziņojums

SIA RNP 2014/86

Logu uzstādīšana kāpņu telpās

 Rezultāti

SIA RNP 2014/85

Korespondences (rēķinu) sagatavošana atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām

 Rezultāti

SIA RNP 2014/84

Pamatu nostiprināšanas darbi Aleksandra Grīna bulvārī 9, Rīgā

pdf Rezultāti

(I daļa)

pdf Līgums

(I daļa-pamatu nostiprināšana)

pdf Vienošanās Nr.1 pie Līguma

pdf Paziņojums

(II daļa)

SIA RNP 2014/83

Metāla durvju izgatavošana un uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2014/82

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/11/060 „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Atpūtas ielā 2A” ietvaros

 pdf Rezultāti
SIA RNP 2014/81

Ceļa zīmju un ēku numerācijas plāksnīšu piegāde un uzstādīšana

pdf Paziņojums
SIA RNP 2014/80

Smilts iegāde

pdf Paziņojums
SIA RNP 2014/79

Pamatu nostiprināšanas darbi Aleksandra Grīna bulvārī 9, Rīgā

 Paziņojums
SIA RNP 2014/78

Karstā ūdens apgādes sitēmu remonta darbi

 Rezultāti

Līgums

Līgums

SIA RNP 2014/77

Mēbeļu iegāde

 Paziņojums
SIA RNP 2014/76

2014.gada pārskata revīzija

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2014/75

Pasažieru liftu iegāde un uzstādīšana

pdf Paziņojums
SIA RNP 2014/70

Ēku konstruktīvo elementu un inženierkomunikāciju tehniskās dokumentācijas izstrāde

 Rezultāti
SIA RNP 2014/69

Kokmateriālu iegāde

Rezultāti
SIA RNP 2014/68

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” darbības juridiskais izvērtējums, sniedzot viedokli par SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” finanšu pārvaldību, noslēgto līgumu un nekustamo īpašumu pārvaldības likumību un atbilstību 

 Paziņojums
SIA RNP 2014/67

Elektromobiļu iegāde

 Rezultāti
SIA RNP 2014/66

Vieglo automašīnu pilna servisa noma

 Rezultāti
SIA RNP 2014/65

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” sniegto pakalpojumu un darbības modeļa attīstības iespēju izvērtējums

 Paziņojums 
SIA RNP 2014/64

Dzīvojamo māju dzīvokļu, pagrabu un bēniņu tīrīšana

Paziņojums
SIA RNP 2014/63

Darba apģērba iegāde

Paziņojums
SIA RNP 2014/62

 

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/11/060 „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Atpūtas ielā 2A” ietvaros 

 

 pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/61

Liftu tehniskās pārbaudes

 Rezultāti

SIA RNP 2014/60

Melnzemes piegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2014/59

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/11/059 „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Daudzeses ielā 1” ietvaros

pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/58

Ilgtermiņa aizņēmums dzīvojamo māju vienkāršotās renovācijas projektu īstenošanai Rīgā, Vīlipa ielā 10, Platā ielā 28 k-2, Dārza ielā 38A, A. Dombrovska ielā 49, Ļermontova ielā 8, Altonavas ielā 22, Altonavas ielā 22A, Atpūtas ielā 2A, Daudzeses ielā 1

 Rezultāti Platā iela 28 k-2 (Finiera iela 15)
  Rezultāti Altonavas iela 22, Altonavas iela 22A, Daudzeses iela 1
  Rezultāti Ļermontova iela 8

 Rezultāti Atpūtas iela 2A

 Rezultāti Vīlipa iela 10, Dārza iela 38A

 Rezultāti Dombrovska iea 49

SIA RNP 2014/57

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/195 „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Altonavas 22” un projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/194 „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Altonavas ielā 22a” ietvaros

pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/56

Būvuzraudzības pakalpojumi dzīvojamo māju renovācijai Eiropas Savienības fonda projektu ietvaros

 pdf Rezultāti

 pdf Līgums (Dārza iela 38a)

pdf Līgums (Ļermontova iela 8)

pdf Līgums (Dombrovska iela 49)

SIA RNP 2014/55

Melnzemes piegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/54

Balkonu remonts

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2014/53

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/195„Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Altonavas ielā 22” un  projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/194„Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Altonavas ielā 22a” ietvaros

pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/51

Smago automašīnu un traktortehnikas tehniskā apkope, remonts, rezerves daļu iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/50

Apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/49

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/217 „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Ļermontova ielā 8” ietvaros

pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/48

Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi

pdf Rezultāti

pdf Līgums

 SIA RNP 2014/47

 Žalūziju iegāde uz uzstādīšana administratīvām telpām

  Rezultāti
  Līgums
 

SIA RNP 2014/46

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas atjaunošana, projekta dokumentācijas izstrāde, tehniskā apkope un uzturēšana

  Rezultāti

SIA RNP 2014/45

Jumtu remonts

  Rezultāti
 Rezultāti
  Rezultāti

SIA RNP 2014/44

 

Iekškvartālu ceļu asfaltēšanas un bruģa ieklāšanas darbi

 

  Rezultāti

  Līgums

SIA RNP 2014/43

Biroja papīra iegāde

jpg Rezultāti

jpg Līgums

SIA RNP 2014/42

Ēkas cokolu, aizsargapmaļu un pamatu remonts

 Rezultāti

SIA RNP 2014/41

Starppaneļu šuvju hermetizācija

 Rezultāti
  Līgums
  Līgums 

SIA RNP 2014/40

Balkonu remonts

pdf Paziņojums 

SIA RNP 2014/39

Ēku ārējo norobežojošo konstruktīvo elementu remonts

pdf Rezultāti

 pdf Līgums

SIA RNP 2014/38

Dūmvadu un skursteņu remonts

 Rezultāti

 Līgums

 Līgums

SIA RNP 2014/37

Juridisko pakalpojumu sniegšana zemes nomas strīdu izskatīšanā (B daļas pakalpojumu iepirkums)

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2014/36 

Globālās pozicionēšanas sistēmas ierīču (GPS) iegāde, uzstādīšana un apkalpošana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2014/34

Avārijas darbu veikšana iekšējos un ārējos inženierkomunikāciju tīklos

 Rezultāti

SIA RNP 2014/33

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A.Dombrovska ielā 49, Rīgā 

pdf Rezultāti

 pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/32

Akmeņogļu iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2014/30

Mēbeļu iegāde

 Rezultāti
  Līgums

SIA RNP 2014/31

Kokskaidu granulu iegāde

pdf Paziņojums 

pdf Līgums

SIA RNP 2014/29

Ūdens patēriņa skaitītāju DN-15 nomaiņa un uzstādīšana iecirkņos „Jugla” un „Ziemeļi”

pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/28

Ūdens patēriņa skaitītāju DN-15 nomaiņa un uzstādīšana iecirkņos „Kurzeme” un „Zemgale”

pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/27

Ūdens patēriņa skaitītāju DN-15 nomaiņa un uzstādīšana iecirkņos „Pļavnieki” un „Purvciems”

pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/26

Ūdens patēriņa skaitītāju DN-15 nomaiņa un uzstādīšana iecirkņos „Daugava” un „Centrs”

pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/25

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/639 „Dzīvojamās mājas Vīlipa ielā 10, Rīgā – siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros

pdf Rezultāti

pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/24

 

Ēku norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšana

 pdf Rezultāti

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/23

Būvuzraudzības pakalpojumi dzīvojamo māju renovācijai Eiropas Savienības fonda projektu ietvaros

pdf Paziņojums 

SIA RNP 2014/22 Administratīvās ēkas A. Čaka iela 42 fasādes renovācija

pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/21 Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās iecirkņos "Kurzeme", "Zemgale" un "Daugava"

 Rezultāti 

 Rezultāti
  Rezultāti
 Rezultāti
  Rezultāti
  Rezultāti
  Rezultāti

SIA RNP 2014/20 Metāla durvju izgatavošana un uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdf Vispārīgā vienošanās

SIA RNP 2014/19 Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) ierīču iegāde, uzstādīšana un apkalpošana pdf Paziņojums 

SIA RNP 2014/18

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pastkastīšu piegāde un uzstādīšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/17

Logu izgatavošana uzstādīšana kāpņu telpās

 Rezultāti

  Rezultāti

 Rezultāti 
 Rezultāti

SIA RNP 2014/16

Ceļa zīmju un ēku numerācijas plāksnīšu piegāde un uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

 SIA RNP 2014/15

Nekustamā īpašuma apdrošināšana 

 Rezultāti

 Līgums

SIA RNP 2014/14

Elektroenerģijas iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/13

Ilgtermiņa aizņēmums dzīvojamo māju vienkāršotās renovācijas projektu īstenošanai Rīgā, Vīlipa ielā 10, Platā ielā 28 k-2, Dārza ielā 38A, A. Dombrovska ielā 49, Ļermontova ielā 8, Altonavas ielā 22, Altonavas ielā 22A, Atpūtas ielā 2A, Daudzeses ielā 1

pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/12

OCTA un KASKO apdrošināšanas polišu iegāde

pdf Rezultāti

  Līgums

SIA RNP 2014/11

 Būvgružu konteineru noma

 pdf Rezultāti

SIA RNP 2014/10

 Hidrodinamisko iekārtu noma

 pdf Rezultāti 

SIA RNP 2014/09

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/217 „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Ļermontova ielā 8” ietvaros

 pdf Paziņojums 

SIA RNP 2014/08

Vienkāršotā renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/195„Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Altonavas ielā 22” un  projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/194„Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Altonavas ielā 22a” ietvaros

pdf Paziņojums 

SIA RNP 2014/06

Gaismu emotējošo diožu (LED) gaismekļu piegāde un uzstādīšana

 pdfPaziņojums

SIA RNP 2014/04

Fotoaparātu iegāde

 pdf Rezultāti
 pdf Līgums

SIA RNP 2014/03

Elektroenerģijas iegāde

pdf Paziņojums 

SIA RNP 2014/02

Apsardzes un ugunsdrošības pakalpojuma nodrošināšana

 pdf Paziņojums

SIA RNP 2014/01

Darba apģērbu iegāde klientu apkalpošanas speciālistiem

pdf Paziņojums 

Перерывы предоставления услуг

07.07.2020 (9.00) до 07.07.2020 (16.00)
Karstā ūdens padeves pārtraukums
Renģes iela 7 K-2
07.07.2020 (09.00) до 07.07.2020 (14.00)
Siltumenerģijas padeves pārtraukums
K.Barona iela 60/1,60/2, Stabu iela 49/1 49/2
07.07.2020 (9.00) до 07.07.2020 (19.00)
Karstā ūdens padeves pārtraukums
Vecmīlgrāvja 1.līnijā 45, 47