rnp
LV RU

Результаты 2015 года

IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS IEPIRKUMA PRIEKŠMETS IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA 
SIA RNP 2015/147 Vieglo automobiļu iegāde operatīvajā līzingā 

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/146   Atjaunotu un verificētu ūdens patēriņa skaitītāju iegāde

pdfRezultāti

pdfLīgums

SIA RNP 2015/145 Hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izlici un grozu cilvēku pacelšanai iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/144 Hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izlici un grozu cilvēku pacelšanai iegāde finanšu līzingā

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/143 Ūdens patēriņa skaitītāju un ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/142 Atslēgu izgatavošana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/141 Hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izcilni un grozu cilvēku pacelšanai iegāde pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/140 Juridisko pakalpojumu sniegšana pdf Rezultāti 
SIA RNP 2015/139 Ūdens patēriņa skaitītāju un ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/138 Jauna vai mazlietota pacēlāja ar izlici un grozu cilvēku pacelšanai uz auto piekabes bāzes iegāde

 

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/137 Siltummezglu iekārtu iegāde

pdf Rezultāti

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/136 Jauna kravas furgona iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/135 Grants, smilts un šķembu piegāde pdf Rezultāti
pdf Līgums
pdf Līgums
SIA RNP 2015/134 Kokmateriālu iegāde pdf Rezultāts
SIA RNP 2015/133 Celtniecības vates iegāde pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/132 Betona iegāde pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/131 Aizsargapmaļu remonts

pdfRezultāti

pdfLīgums

SIA RNP 2015/130 Jumta ruļļveida materiālu iegāde pdfRezultāti
SIA RNP 2015/129 Jumta viļņoto lokšņu iegāde pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/128 Hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izcilni un grozu cilvēku pacelšanai iegāde finanšu līzingā pdf Paziņojums
 SIA RNP 2015/127  Santehniaks iegāde  pdf Rezultāts
SIA RNP 2015/126   Pamatnostādņu izstrāde dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas plānošanas, uzskaites un pārskata sagatavošanas vienotas kārtības noteikšanai. Komercnoslēpuma apjoma un tā noteikšanas pamatprincipu izvērtējums un ieteikumu izstrāde.

pdfRezultāts

 pdfLīgums

SIA RNP 2015/125 Hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izcilni un grozu cilvēku pacelšanai iegāde  pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/124 Sanitāro kabīņu noma un apkope

pdfRezultāts
pdf Līgums

SIA RNP 2015/123 Vieglo automobiļu iegāde operatīvajā līzingā

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/122 Vispārceltnieciskie darbi

pdf Rezultāti
pdf Līgums
pdf Līgums

SIA RNP 2015/121 Datu sagatavošana dzīvojamām mājām piegulošo teritoriju sanitārās kopšanas platību noteikšanai un plānu izgatavošana Rīgas pilsētā

pdf Rezultāts

pdf Līgums

SIA RNP 2015/120 PVC logu uzstādīšana pdf Rezultāts
SIA RNP 2015/119 Ūdens patēriņa skaitītāju un ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/118 Atjaunotu un verificētu ūdens patēriņa skaitītāju iegāde

pdfPaziņojums

SIA RNP 2015/117 Avārijas darbu veikšana iekšējos un ārējos inženierkomunikāciju tīklos

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/116   Celtniecības un specializētas tehnikas noma

pdf Rezultāts

pdfLīgums Nr.1

pdfLīgums Nr.2

SIA RNP 2015/113 Rēķinu, atgādinājumu un brīdinājumu vēstuļu sagatavošana, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības pdf Rezultāts
SIA RNP 2015/112 Gaismu emitējošo diožu (LED) gaismekļu iegāde  pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/111   Fasāžu remonts pdfRezultāts
SIA RNP 2015/110 Vienkāršotās atjaunošanas projektu izstrāde, tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana un ēku energoauditu pārskatu sagatavošana daudzdzīvokļu dzīvojamās māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu nodrošināšanai pdf RezultātspdfRezultāts
SIA RNP 2015/109 Kravas pašizgāzēja iegāde operatīvajā līzingā pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/108 Liftu tehniskā apkalpošana, plānoto un avārijas remontdarbu veikšana pdf Rezultāti
SIA RNP 2015/107 Augstspiediena iekārtas iegāde pdf Rezultāts
pdf Līgums
SIA RNP 2015/106 Tīkla infrastruktūras un datu pārraides pakalpojumu iegāde

pdf Rezultāts

SIA RNP 2015/105 Lieveņu, pakāpienu un ieejas mezglu remonts pdfRezultāts
pdf Paziņojumus
SIA RNP 2015/104   Tehniskās sāls piegāde ietvju kaisīšanai pdfRezultāts
SIA RNP 2015/103 Atslēgu izgatavošana pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/102 Maināmo paklāju serviss un to apdrošināšana SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām pdfPaziņojums
SIA RNP 2015/100 Plānveida sadzīves atkritumu savākšana no SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"pārvaldīšanā esošajiem objektiem pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/99 Ēku tehniskās apsekošanas atzinumu un tehniskās dokumentācijas sagatavošana ārpuskārtas gadījumos pdf Rezultāts
SIA RNP 2015/98 Reprezentācijas materiālu iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/97 PVC logu uzstādīšāna pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/95 Kondicionēšanas sistēmu iegāde un uzstādīšana pdf Rezultāti
SIA RNP 2015/94 Reprezentācijas materiālu iegāde pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/93

Hidrodinamisko iekārtu noma ar šoferi

pdf Rezultāti 

pdf Līgums

SIA RNP 2015/92

Rūpnieciskās gāzes piegāde un gāzes balonu noma 

pdf Paziņojums

pdf Līgums

SIA RNP 2015/91 Šķembu iegāde

pdf Paziņojumi

pdf Līgums

SIA RNP 2015/90 Liftu tehniskās pārbaudes pdf Rezultāti
SIA RNP 2015/89 Apsardzes un ugunsdrošības pakalpojuma nodrošināšana pdf Rezultāti
SIA RNP 2015/87 Sijāšanas iekārtas ar apkalpojošo personālu noma

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/86 Iekšējo un ārējo elektrisko tīklu remonts un elektrotehnisko mērījumu veikšana pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/85 Vieglo automobiļu tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu iepirkums pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/84 Hidrodinamisko iekārtu noma ar šoferi pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/83 Vieglo automašīnu aplīmēšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/82 Katlu māju un ēku siltumpagādes sistēmu tehniskā apkope pdf Rezultāti
SIA RNP 2015/81 Plānveida sadzīves atkritumu savākšana no SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošajiem objektiem pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/80 Kokmateriālu iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/79 2015.gada pārskata revīzija

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/78 Nekustamā īpašuma apdrošināšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/77 Teritorijas labiekārtošanas preču iegāde un darbu veikšana

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/76 Biroja mēbeļu iegāde un uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/74 Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde

pdf Paziņojums

pdf Rezultati

SIA RNP 2015/73 PVC logu uzstādīšana

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/72 Nekustamā īpašuma apdrošināšana

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/71 Vispārceltnieciskie darbi

pdf Rezultāti

pdf Līgums 

SIA RNP 2015/69 KASKO apdrošināšanas polišu iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/66 Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas atjaunošana, uzturēšana un projekta dokumentācijas izstrāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/65 OCTA apdrošināšanas polišu iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/64 Biroja un apmeklētāju krēslu iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/63 Vieglo automašīnu mazgāšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/62

Metāla ārdurvju kodu sistēmu un domofonu iegāde

pdf Rezultāti
SIA RNP 2015/59 Kondicionēšanas sistēmu iegāde un uzstādīšana pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/58 Zvērināta advokāta pakalpojumi zemes nomas strīdu izskatīšanā pdf Rezultāti
SIA RNP 2015/57 Vieglo automobiļu tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/54 Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana, nomaiņa, remonts un aukstā ūdens patēriņa skaitītāju iegāde un uzstādīšana siltummezglos pirms karstā ūdens siltummaiņa 

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/53 Ēku numerācijas zīmju iegāde pdf Rezultāti
SIA RNP 2015/52 Taksometru pakalpojumi pdf Rezultāti
SIA RNP 2015/50 Lapu koku malkas iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/49 Automātiskās dūmu izvades un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu tehniskā apkope un uzturēšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/48 Plānveida sadzīves, lielgabarīta un dalīto atkritumu savākšana no SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošiem objektiem iecirknī „Centrs”, „Pļavnieki” un „Sarkandaugava” pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/46 Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdf Vispārīgā vienošanās

SIA RNP 2015/45 Saimniecības preču un inventāra iegāde pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/44 Sijāšanas iekārtas ar apkalpojošo personālu noma pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/43 Elektromateriālu iegāde

pdf Rezultāti 

SIA RNP 2015/42 PVC durvju uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdf Līgums

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/41 PVC logu uzstādīšana

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/40 Apkures sistēmu remonts un cauruļu siltumizolācijas darbi pdfRezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/39 Smilts uzglabāšanas konteineru iegāde pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/38 Poligrāfijas pakalpojumi pdf Rezultāti
SIA RNP 2015/37 Konstruktīvo elementu ārpuskārtas remonts pdf Rezultāti
SIA RNP 2015/36 Šķembu iegāde pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/35 Ēku konstruktīvo elementu tehniskās dokumentācijas izstrāde pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/34 Metāla durvju uzstādīšana pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/32 Sijāšanas iekārtas ar apkalpojošo personālu noma pdfPaziņojums
SIA RNP 2015/31 Dārza tehnikas apkope, remonts un rezerves daļu iegāde pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/30

Paceļamo mehānismu noma

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/29

Paceļamo mehānismu noma

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/27

PVC logu nomaiņa

pdfRezultāti

SIA RNP 2015/26 Aizsargapmaļu remonts

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/25 Fasāžu remonts

pdf Rezultāti

pdf(47.daļa)

pdf Paziņojums 
pdf Paziņojums
pdf Rezultāti
pdf Paziņojums
pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/23

OCTA un KASKO apdrošināšanas polišu iegāde

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/22

Taksometru pakalpojumi

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/21 Balkonu remonts pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/20 Obligātās veselības pārbaudes

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/19 Koku un zaru zāģēšana un celmu frēzēšana pdf Rezultāti
SIA RNP 2015/18

Liftu plānoto un avārijas remontdarbu veikšana

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/17

Instrumentu noma

pdfRezultāti

SIA RNP 2015/16

Apkures sistēmu remonts un cauruļusiltumizolācijas darbi

pdfPaziņojums 

SIA RNP 2015/15 Instrumentu iegāde pdf Paziņojums
SIA RNP 2015/14

Ēku tehniskās apsekošanas atzinumu un tehniskās dokumentācijas sagatavošana ārpuskārtas gadījumiem

pdf Rezultāti_I_daļa

pdf Rezultāti_II_daļa

pdf Līgums_I_daļa

pdf Līgums_II_daļa

SIA RNP 2015/13

Betona iegāde

pdf Rezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/12

Obligātās veselības pārbaudes

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/11

Santehnikas iegāde

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/10

PVC logu uzstādīšana

pdf Rezultāti

pdf Rezultāti

pdf Paziņojums 

pdf Paziņojums

pdf Paziņojums

pdf Rezultāti   

SIA RNP 2015/09

Lapu koku malkas iegāde

pdfPaziņojums

SIA RNP 2015/08

Kokskaidu granulu iegāde

pdfRezultāti

pdf Līgums

SIA RNP 2015/07

Akmeņogļu iegāde pdfRezultāti

pdfLīgums

SIA RNP 2015/06

Jumtu remonts

pdf Rezultāti
pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/05

Taksometru pakalpojumi

pdf Paziņojums

SIA RNP 2015/04

Aukstā ūdens augstspiediena sūkņu staciju un ugunsdzēsības sūkņu apkope, iegāde, uzstādīšana un remonts

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/03

Ventilācijas kanālu un dūmvadu kanālu apsekošana, tehniskā apkope (tīrīšana), dokumentācijas noformēšana un remonts

pdf Rezultāti

SIA RNP 2015/02

Automātiskās dūmu izvades un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā apkope un uzturēšana

pdfRezultāti

SIA RNP 2015/01

Darba apģērbu iegāde

pdfRezultāti

 

Перерывы предоставления услуг

27.02.2020 (12.30) до 27.02.2020 (16.30)
Elektroenerģijas padeves pārtraukums
Jaunciema gatve 271
27.02.2020 (9.00) до 27.02.2020 (19.00)
Ūdensapgādes pārtraukums
A.Saharova iela 19
27.02.2020 (13.00) до 27.02.2020 (20.00)
Ūdensapgādes pārtraukums
Anniņmui'žas b.40,40b,e,f,42a,44,50,Auru iela 7b,7c,9a.9b,Dammes iela 1